znaczacy > sci.* > sci.fizyka

mrbluesky.pl (21.02.2020, 13:22)

Maciej Wozniak (21.02.2020, 13:40)
On Friday, 21 February 2020 12:22:52 UTC+1, mrblu...@gmail.com wrote:
>
>


Pytanie do fachowców od spl?tywania (których,rzecz jasna,
tu nie ma, wi?c odpowiedzi nie b?dzie).

Mamy 2 spl?tane cz?stki. Rozdzielamy je, na jak?? tam
odleg?o??. Mog? pozosta? spl?tane albo si? rozpl?ta?.
Jak odró?ni? te co ci?gle s? spl?tane od tych, które
si? rozpl?ta?y?
Tak, tak, jasne ?e przez "pomiar kwantowy". A dok?adniej?
dantes (21.02.2020, 13:59)
Dnia Fri, 21 Feb 2020 03:22:51 -0800 (PST), mrbluesky.pl
napisaƂ(a):

>
>


Uuu... "Horodecki und Sohn" nie byliby zadowoleni jakby to usƂyszeli.
Wladek (21.02.2020, 16:35)
W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 05:40:37 UTC-6 u?ytkownik Maciej Wozniak napisa?:
> On Friday, 21 February 2020 12:22:52 UTC+1, mrblu...@gmail.com wrote:
> Pytanie do fachowców od spl?tywania (których,rzecz jasna,
> tu nie ma, wi?c odpowiedzi nie b?dzie).
> Mamy 2 spl?tane cz?stki. Rozdzielamy je, na jak?? tam
> odleg?o??. Mog? pozosta? spl?tane albo si? rozpl?ta?.
> Jak odró?ni? te co ci?gle s? spl?tane od tych, które
> si? rozpl?ta?y?
> Tak, tak, jasne ?e przez "pomiar kwantowy". A dok?adniej?


Mo?na te? do?o?y? pytanie, co ogranicza odleg?o???

Pozdr. W?adek.
mmarszik (21.02.2020, 17:34)
On Friday, February 21, 2020 at 12:40:37 PM UTC+1, Maciej Wozniak wrote:
> On Friday, 21 February 2020 12:22:52 UTC+1, m wrote:
> Pytanie do fachowców od spl?tywania (których,rzecz jasna,
> tu nie ma, wi?c odpowiedzi nie b?dzie).
> Mamy 2 spl?tane cz?stki. Rozdzielamy je, na jak?? tam
> odleg?o??. Mog? pozosta? spl?tane albo si? rozpl?ta?.
> Jak odró?ni? te co ci?gle s? spl?tane od tych, które
> si? rozpl?ta?y?
> Tak, tak, jasne ?e przez "pomiar kwantowy". A dok?adniej?


Te? si? podpinam pod pytanie, s?ysza?em ?e jest problem z
pomiarem, a oni chc? budowa? sie? komunikacyjn?, a z tego
co kiedy? czyta?em, by?aby to komunikacja szybsza od
pr?dko?ci ?wiat?a?

On Friday, February 21, 2020 at 3:35:32 PM UTC+1, Wladek wrote:
> Mo?na te? do?o?y? pytanie, co ogranicza odleg?o???


Nic na tym si? nie znam, ale czyta?em kiedy?/gdzie?, ?e nie ma ?adnych
ogranicze?, mo?e mie? rozpi?to?? do nast?pnej galaktyki - teoretycznie
rzecz jasna.

Pozdrawiam
Jacek Maciejewski (21.02.2020, 17:53)
Dnia Fri, 21 Feb 2020 07:34:30 -0800 (PST), mmarszik
napisaƂ(a):

> a z tego
> co kiedyƛ czytaƂem, byƂaby to komunikacja szybsza od
> prędkoƛci ƛwiatƂa?


Nonsens reporterski. PrzecieĆŒ ĆŒeby w odlegƂej galaktyce sprawdzić stan
kwantowy cząstki splątanej z tą pozostającą na Ziemi, naleĆŒy poczekać aĆŒ
ta cząstka doleci do tej galaktyki.
Wladek (21.02.2020, 18:19)
W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 09:34:32 UTC-6 u?ytkownik mmar...@gmail.com napisa?:
> On Friday, February 21, 2020 at 12:40:37 PM UTC+1, Maciej Wozniak wrote:
> Te? si? podpinam pod pytanie, s?ysza?em ?e jest problem z
> pomiarem, a oni chc? budowa? sie? komunikacyjn?, a z tego
> co kiedy? czyta?em, by?aby to komunikacja szybsza od
> pr?dko?ci ?wiat?a?
> On Friday, February 21, 2020 at 3:35:32 PM UTC+1, Wladek wrote:
> Nic na tym si? nie znam, ale czyta?em kiedy?/gdzie?, ?e nie ma ?adnych
> ogranicze?, mo?e mie? rozpi?to?? do nast?pnej galaktyki - teoretycznie
> rzecz jasna.
> Pozdrawiam


To czemu nazwali to rekordem? Czy?by dalej ju? nie mozna by?o?

Pozdr. W?adek.
Wladek (21.02.2020, 18:21)
W dniu piątek, 21 lutego 2020 09:53:33 UTC-6 uĆŒytkownik Jacek Maciejewski napisaƂ:
> Dnia Fri, 21 Feb 2020 07:34:30 -0800 (PST), mmarszik
> napisaƂ(a):
> Nonsens reporterski. PrzecieĆŒ ĆŒeby w odlegƂej galaktyce sprawdzić stan
> kwantowy cząstki splątanej z tą pozostającą na Ziemi, naleĆŒy poczekać aĆŒ
> ta cząstka doleci do tej galaktyki.
> --
> Jacek
> I hate haters.


No to zmiany kwantowe nie są natychmiastowe?

Pozdr. WƂadek.
Jacek Maciejewski (21.02.2020, 18:46)
Dnia Fri, 21 Feb 2020 08:21:23 -0800 (PST), Wladek napisa?(a):

> W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 09:53:33 UTC-6 u?ytkownik Jacek Maciejewski napisa?:
> No to zmiany kwantowe nie s? natychmiastowe?

Naprawd? nie rozumiesz? Nie ma czego? takiego jak "zmiana kwantowa". Nie
wiem co przez to chcesz powiedzie?. Jest natomiast co? takiego ?e je?li
odczytasz stan kwantowy jednej spl?tanej cz?stki, b?dziesz wiedzia? jaki
jest stan drugiej. Innymi s?owy, je?li w paru milionach par spl?tanych
cz?stek zakodujesz jak?? wiadomo??, to b?dziesz mia? dwa komplety tej
wiadomo?ci. Jeden teraz mo?esz wys?a? do odleg?ej galaktyki. Jak tam
doleci, mo?esz sobie j? odczyta? bit po bicie. Ale, qrwa, musi ona
najpierw tam dolecie? :) co zajmie par? miliardów lat. Jedyny po?ytek z
tej operacji jest taki, ?e je?li kto? si? dobierze do tej lec?cej paczki
cz?stek i zechce co? odczyta? to owszem, mo?e mu si? uda? ale tobie w
tej odleg?ej galaktyce ju? nic si? nie uda odczyta? i st?d b?dziesz
wiedzia? ?e kto? ci? pods?ucha?.
Wladek (21.02.2020, 19:03)
W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 10:46:24 UTC-6 u?ytkownik Jacek Maciejewski napisa?:
> Dnia Fri, 21 Feb 2020 08:21:23 -0800 (PST), Wladek napisa?(a):
> Naprawd? nie rozumiesz? Nie ma czego? takiego jak "zmiana kwantowa". Nie
> wiem co przez to chcesz powiedzie?.


Nie znam si? na tym i tak jak mmar pisa?, te? tak my?la?em.

Jest natomiast co? takiego ?e je?li
> odczytasz stan kwantowy jednej spl?tanej cz?stki, b?dzieszwiedzia? jaki
> jest stan drugiej. Innymi s?owy, je?li w paru milionach par spl?tanych
> cz?stek zakodujesz jak?? wiadomo??, to b?dziesz mia? dwa komplety tej
> wiadomo?ci. Jeden teraz mo?esz wys?a? do odleg?ej galaktyki. Jak tam
> doleci, mo?esz sobie j? odczyta? bit po bicie. Ale, qrwa, musi ona
> najpierw tam dolecie? :) co zajmie par? miliardów lat.


No to na takiej samej zasadzie i teraz komunikacja pracuje. Wysy?am telegram i
po dor?czeniu, adresat czyta :).

Jedyny po?ytek z
> tej operacji jest taki, ?e je?li kto? si? dobierze dotej lec?cej paczki
> cz?stek i zechce co? odczyta? to owszem, mo?e mu si? uda? ale tobie w
> tej odleg?ej galaktyce ju? nic si? nie uda odczyta? ist?d b?dziesz
> wiedzia? ?e kto? ci? pods?ucha?.


No to ju? chyba wiem dlaczego dzwoni do mnie telefon, podnosz? s?uchawk?, a tam
cisza. Kto? pods?ucha? :).
?artuj?, bo nie znam si? na tym.

> --
> Jacek
> I hate haters.


Pozdr. Wladek.
Tornad (22.02.2020, 11:00)
W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 18:03:37 UTC+1 u?ytkownik Wladek napisa?:
> W dniu pi?tek, 21 lutego 2020 10:46:24 UTC-6 u?ytkownik Jacek Maciejewski napisa?:
> Nie znam si? na tym i tak jak mmar pisa?, te? tak my?la?em.
> Jest natomiast co? takiego ?e je?li
> No to na takiej samej zasadzie i teraz komunikacja pracuje. Wysy?am telegram i
> po dor?czeniu, adresat czyta :).
> Jedyny po?ytek z
> No to ju? chyba wiem dlaczego dzwoni do mnie telefon, podnosz? s?uchawk?, a tam
> cisza. Kto? pods?ucha? :).
> ?artuj?, bo nie znam si? na tym.


> Pozdr. Wladek.


Moja, ale jak widze wiedza przecietnego zjadacza chleba, jest podobna. Pamietam
z historii, ze Guru relatywistow nazwal to splatania "upiornym dzia?aniem na
odleglosc". Czyli w nie nie wierzyl. No bo wcze?niej oglosil, ze kazda nowa
teoria musi by? oparta na tej jego, powszechnie obowiazujacej teorii.
W przeciwnym razie kazda teoria nie uzyska akceptacji miedzynarodowej
spolecznosci fizykow. Do tego celu namowil dwu innych przydupasow, którzy
og?osili paradoks EPR.

Wg koncepcji tego poplatania, predkosc jego propagacji, ma by? natychmiastowa.
Czyli wieksza od predkosci swiatla.
Pomijajac to, rozpoczal si? wy?cig. Czajniki osi?gn?li swoisty rekord
odleglosci tego oddzia?ywania, rowny 50 km. Ale najwa?niejszego nie zapodali.
A tym najwa?niejszym bylby pomiar czy oszacowanie predkosci propagacji tego
zjawiska, o ile ono fizycznie rzeczywi?cie istnieje.
Tak, ze na wyniki musimy jeszcze troche poczeka?.

Temat jest cikawy i zapewne w tej miedzynarodowej spolecznosci uprawiaj?cej
nowoczesna fizyke, zrodzi szereg nowych teorii i wynalazkow ale ju? wpe?ni
potwierdzaj?cych te jedyna najgienialaniejsza w otaczaj?cym nas wszchswiecie,
teorie wzglednosci. Ku powszechnemu zadowoleniu i szczesliwosci chlopow
i robotnikow oraz inteligencji pracuj?cej miast i wsi.
Pozdr
Tornad
dantes (22.02.2020, 11:05)
Dnia Fri, 21 Feb 2020 03:40:36 -0800 (PST), Maciej Wozniak napisa?(a):

> On Friday, 21 February 2020 12:22:52 UTC+1, mrblu...@gmail.com wrote:
> Pytanie do fachowców od spl?tywania (których,rzecz jasna,
> tu nie ma, wi?c odpowiedzi nie b?dzie).
> Mamy 2 spl?tane cz?stki. Rozdzielamy je, na jak?? tam
> odleg?o??. Mog? pozosta? spl?tane albo si? rozpl?ta?.
> Jak odró?ni? te co ci?gle s? spl?tane od tych, które
> si? rozpl?ta?y?
> Tak, tak, jasne ?e przez "pomiar kwantowy". A dok?adniej?

Trzeba je sprowadzi? parami w jedno miejsce.
Z grubsza odczyt polega na sprawdzeniu czy pary nawzajem ca?kowicie si?
anihiluj? czy tez pozostawiaj? po sobie ?adunek i strumie? magnetyczny,
które wskazuj? jak bardzo ich stany zmieni?y si? podczas tworzenia
warkocza.
Ɓukasz SmoliƄski (22.02.2020, 11:29)
Nie ma ĆŒadnego splatania. Farmazony dla motƂochu.
Ɓukasz SmoliƄski (22.02.2020, 11:37)
Ɓukasz SmoliƄski (22.02.2020, 11:48)
Wersja skrócona. Nie ma splatania i teleportacji jest tylko kopiowanie..

Podobne w±tki