znaczacy > sci.* > sci.fizyka

Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 08:42)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 00:03:49 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 23:40:05 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Tote? do opisu ruchu "bytów bezmasowych" w kinematyce s?u?y ruch
> bezmasowego punktu materialnego.


No czyli nie jest w nat??eniu potrzebna jednostka masy. Pr?dko?? zjawiska [m/s] nie jest zwi?zana z parametrami tego zjawiska. Przy nat??eniu ruchu drogowego nikt nie mówi o masie pojazdów.
Krzysztof (03.03.2020, 10:52)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 07:42:37 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu wtorek, 3 marca 2020 00:03:49 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> No czyli nie jest w nat??eniu potrzebna jednostka masy. Pr?dko?? zjawiska [m/s] nie jest zwi?zana z parametrami tegozjawiska. Przy nat??eniu ruchu drogowego nikt nie mówi o masie pojazdów.


Nie wiem jak to sobie wyobra?asz, ale w okre?leniu si?y maszmas?.
W P=mg nie tylko g jest wspó?czynnikiem proporcjonalno?ci - przy
innym g taka sama masa ma inny ci??ar.
W amperze nie chodzi o si?? wzd?u?n? w przewodnikutylko o poprzeczn?
mi?dzy dwoma przewodnikami - to takie prawo Coulomba dla ?adunków
w ruchu z v=const.
J.F. (03.03.2020, 12:10)
U?ytkownik "Krzysztof" napisa? w wiadomo?ci grup
dyskusyjnych:2dab3269-1450-492d-b316-2887b55b7f5c...
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 17:39:45 UTC+1 u?ytkownik J.F.
napisa?:
> U?ytkownik "Krzysztof" napisa? w wiadomo?ci grup


>A jeszcze inni przyj?li h kre?lone - ech J.F., móg?by? od czasu
>troch? pomy?le? - jednostka wyra?a wielko?? fizyczn? lub jej
>wielokrotno??.
>Jak? wielko?? wyra?a eV?


Energie przeciez. Energie potencjalna, ktora zmienia ?adunek jednego
elektronu (lub protonu) przy zmianie potencjalu pola elektrycznego o 1
Volt.

>> >Czy mowa jest o Ek ?adunku, czy o Ep pola?

>> Jedno i drugie, jesli Ep sie zamieni calkowicie na Ek.
>> >Samo przemieszczenie nie jest prac? - musi dzia?a? si?a.

>> Dziala przeciez.

>No to j? podaj - gdzie w przemieszczeniu z v=const masz zmian? v?


Poruszamy sie przeciez w polu elektrycznym, wiec na ladunek dziala
sila.
Jesli nie rownowazy jej inna sila, to powoduje zmiane predkosci.
A jesli predkosc sie nie zmienia, to wybieraj:
-pole elektryczne jest zerowe,
-istnieje inna sila rownowazaca,
-myslisz o orbitowaniu w atomie, i sila dziala zawsze w bok.

Akurat w elektronie dochodzi nam jeszcze "masa elektromagnetyczna".

>Nie bez kozery gmatwacze nie w??czyli eV do uk?adu SI.


Bo przeciez chcieli zachowac uklad podstawowych jednostek, a nie
wrzucac wszystkie wygodne.
Tak samo, jak nie wlaczyli stopnia Celsjusza.

Nawiasem mowiac:
-czemu ?adunek elektronu nie jest wzorcem do ?adunku elektrycznego ...
nie wiem.
trudnosci wykonawcze, czy teraz nadrzedna jest spojnosc uk?adu
jednostek ?

-od pewnego czasu mamy redefinicje jednostek, tak aby stale fizyczne
byly naprawde stale.

>"Elektrodynamicy" od siedmiu bole?ci produkuj? pó?niej takie g?upoty:
>1 eV/cČ = 1,783 Ś 10?36 kg
>Wszystkie cztery podstawowe wielko?ci mechaniki zredukowane
>do jednej - masy m.
>Oczywi?cie, dla "wygody" ba?wanów.


dla wygody tych, ktorzy sie tym posluguja na codzien.
Jak widzisz - nie jest to podstawowa jednostka SI :)

A z takich dzialan na jednostkach wychodza czasem ciekawe rzeczy - np
stala struktury subtelnej 1/138....

J.
J.F. (03.03.2020, 12:16)
U?ytkownik "?ukasz Smoli?ski" napisa? w wiadomo?ci grup
dyskusyjnych:5b72a781-b52b-415c-bea8-fda8a0b028a2...
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 17:39:45 UTC+1 u?ytkownik J.F.
napisa?:

>Nie. Jest po prostu energia nie istotne sufixy p i k mówi? tylko o
>tym jak energia jest wykorzystywana/ wykorzytywana.


Niech bedzie. A napisalem cos innego ?
I jedna i druga mozna mierzyc w dowolnych jednostkach. Dzulach,
ergach, eV.

>Absolutnie wszystkie energie w atomie i cz?steczce zosta?y opisane i
>policzone.


Policzone czy zmierozne ?

>Problem jest w tym main stream robi to bez wykorzystania (A)mplitudy.
>B?d? to powtarza? do bólu nie ma czego? takiego jak E(f) jest tylko
>E(f,A).


W atomie ? Gdzie ta amplituda ?

>Wszystkie energie rozpisane s? tutaj ??cznie z podaniem uniwersalnych
>wzorów dla energii pow?ok elektronowych dowolnego pierwiastka:
>


>Przy czym wzory nie sprawdzaj? si? w przypadku pow?ok s4 bodaj?e dla
>niektórych pierwiastków - ale i tak s? to lepsze wzory ni? te co
>kwantówka wysra?a.


>Mówi?c kolokwialnie spytasz mistrza od kwantówiki jak wyliczy?
>energi? na pow?oce s2 powiedzmy uranu to si? zesra w gacie po czym
>ode?le ci? do tablic wyznaczonych empirycznie i u?rednionych.


Ogolnie jakos tak. Nie jest to latwe zadanie.
Ale niedawno linkowalem jakis artykul, w ktorym to liczono, i to ponoc
znacznie dokladniej.
Znaczy sie ich wyniki obliczen zgadzaja sie z danymi empirycznymi ...
ale warto pamietac, ze dokladnosc obliczen jest ograniczona.

J.
Krzysztof (03.03.2020, 13:20)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 11:13:19 UTC+1 u?ytkownik J.F. napisa?:
> U?ytkownik "Krzysztof" napisa? w wiadomo?ci grup
> dyskusyjnych:2dab3269-1450-492d-b316-2887b55b7f5c...
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 17:39:45 UTC+1 u?ytkownik J.F..
> napisa?:
> Energie przeciez. Energie potencjalna, ktora zmienia ?adunek jednego
> elektronu (lub protonu) przy zmianie potencjalu pola elektrycznego o 1
> Volt.


I tym sposobem dotarli?my do waszego idiotyzmu - równowa?no?ci masy i energii.
A twoje gmatwanie polega na tym, ?e mówimy o ruchu ?adunku wprzewodniku,
a ty wtran?alasz ruch na?adowanej cz?stki w polu.

> Poruszamy sie przeciez w polu elektrycznym, wiec na ladunek dziala
> sila.
> Jesli nie rownowazy jej inna sila, to powoduje zmiane predkosci.
> A jesli predkosc sie nie zmienia, to wybieraj:
> -pole elektryczne jest zerowe,
> -istnieje inna sila rownowazaca,


To samo co u ?ukasza - E const zapewnia tylko v=const - do zmiany v
musisz zmieni? nat??enie E, a w przewodniku U.
I nie wyskakuj z odchyleniem poprzecznym.

[..]
> jednostek ?
> -od pewnego czasu mamy redefinicje jednostek, tak aby stale fizyczne
> byly naprawde stale.


Jasne, Planck si? k?ania ze swoimi zwidami.
> dla wygody tych, ktorzy sie tym posluguja na codzien.
> Jak widzisz - nie jest to podstawowa jednostka SI :)


To "pos?ugiwanie si?" pozwala statycznym ba?wanom na omijanie
dynamiki, w której s? neptkami.
> A z takich dzialan na jednostkach wychodza czasem ciekawe rzeczy - np
> stala struktury subtelnej 1/138....


To ju? zwi?zki wielko?ci podstawowych i pochodnych nie wystarczaj??
Dzia?ania na jednostkach to nast?pna g?upota.
K.
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 13:40)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 11:20:02 UTC+1 u?ytkownik J.F. napisa?:
> U?ytkownik "?ukasz Smoli?ski" napisa? w wiadomo?ci grup
> dyskusyjnych:5b72a781-b52b-415c-bea8-fda8a0b028a2...
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 17:39:45 UTC+1 u?ytkownik J.F..
> napisa?:
> Niech bedzie. A napisalem cos innego ?
> I jedna i druga mozna mierzyc w dowolnych jednostkach. Dzulach,
> ergach, eV.
> Policzone czy zmierozne ?


Policzone, ale r?ki sobie nie dam odci??, ?e nie pomierzyli co si? da i aproksymowali do jakie? funkcji. Z drugiej strony zbyt to pouk?adane jest, ?eby tak si? do tego zabrali.

> >Problem jest w tym main stream robi to bez wykorzystania (A)mplitudy.
> >B?d? to powtarza? do bólu nie ma czego? takiegojak E(f) jest tylko
> >E(f,A).

> W atomie ? Gdzie ta amplituda ?


Sory za zamieszanie, jak pisa?em wcze?niej pomyli?em linki iwskaza?em na elektron. Tutaj pokazane jest znaczenie amplitudy w atomie - przy czym to jest na zasadzie ze modele elektronów/protonów/neutronów maj? amplitudy, a atom jest postrzegany jako z??czenie* tych energii:a tutaj dalej konsekwencja dla tzw. fotonu:> Ogolnie jakos tak. Nie jest to latwe zadanie.
> Ale niedawno linkowalem jakis artykul, w ktorym to liczono, i to ponoc
> znacznie dokladniej.
> Znaczy sie ich wyniki obliczen zgadzaja sie z danymi empirycznymi ...
> ale warto pamietac, ze dokladnosc obliczen jest ograniczona.
> J.


No to ja poprosz? ten artyku? je?li mo?na.
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 13:50)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 12:20:47 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> W dniu wtorek, 3 marca 2020 11:13:19 UTC+1 u?ytkownik J.F. napisa?:
> I tym sposobem dotarli?my do waszego idiotyzmu - równowa?no?ci masy i energii.
> A twoje gmatwanie polega na tym, ?e mówimy o ruchu ?adunkuw przewodniku,
> a ty wtran?alasz ruch na?adowanej cz?stki w polu.
> To samo co u ?ukasza - E const zapewnia tylko v=const - do zmiany v
> musisz zmieni? nat??enie E, a w przewodniku U.
> I nie wyskakuj z odchyleniem poprzecznym.


Do czego ta zmiana v jest potrzebna?


Ja to si? zastanawiam jak zdefiniowa?a sobie fizyk? cywilizacja na planecie oceanicznej, ?yj?ca g??boko pod powierzchni? wody otoczona przez H2O - no bo raczej filarami nie mog?y by? prawa newtona. W uwarunkowaniu ?rodowiskowym szuka? bym odpowiedzi dlaczego takie a nie inne s? fundamenty fizyki.
[..]
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 14:18)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 12:40:23 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu wtorek, 3 marca 2020 11:20:02 UTC+1 u?ytkownik J.F. napisa?:
> Policzone, ale r?ki sobie nie dam odci??, ?e nie pomierzyli co si? da i aproksymowali do jakie? funkcji. Z drugiej strony zbyt to pouk?adane jest, ?eby tak si? do tego zabrali.
> Sory za zamieszanie, jak pisa?em wcze?niej pomyli?em linkii wskaza?em na elektron. Tutaj pokazane jest znaczenie amplitudy w atomie - przy czym to jest na zasadzie ze modele elektronów/protonów/neutronów maj? amplitudy, a atom jest postrzegany jako z??czenie* tych energii:
>
> a tutaj dalej konsekwencja dla tzw. fotonu:
>


Tam jest zaproponowany tzw. czynnik amplitudo-wy tu podejrzewam wykorzystanie aproksymacji - w efekcie modele z czynnikiem amplitudowym sprawdzaj? si? tylko na pewnej (przebadanej) grupie przy jakim? tam zakresie warto?ci tego elementu. Dla innych atomów p/e/n s? inaczej roz?o?one i inne model trzeba zaproponowa? - podejrzewamtylko.
[..]
Krzysztof (03.03.2020, 14:34)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 12:50:03 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu wtorek, 3 marca 2020 12:20:47 UTC+1 u?ytkownik Krzysztof napisa?:
> Do czego ta zmiana v jest potrzebna?


Skoro w d?ulu masz niutona, to i masz si??, a jej wielko??
okre?lasz zmian? v.
> Ja to si? zastanawiam jak zdefiniowa?a sobie fizyk? cywilizacja na planecie oceanicznej, ?yj?ca g??boko pod powierzchni? wody otoczona przez H2O - no bo raczej filarami nie mog?yby? prawa newtona. W uwarunkowaniu ?rodowiskowym szuka? bymodpowiedzi dlaczego takie a nie inne s? fundamenty fizyki.


Niby dlaczego? Si?y dzia?aj? w ka?dym ?rodowisku, w pró?ni
i na innych planetach - trzeba tylko rozpoznawa? charakter si?.
[..]
Wladek (03.03.2020, 15:28)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 04:13:19 UTC-6 uĆŒytkownik J.F. napisaƂ:
> UĆŒytkownik "Krzysztof" napisaƂ w wiadomoƛci grup
> Nawiasem mowiac:
> -czemu Ƃadunek elektronu nie jest wzorcem do Ƃadunku elektrycznego ...
> nie wiem.
> trudnosci wykonawcze, czy teraz nadrzedna jest spojnosc ukƂadu
> jednostek ?
> -od pewnego czasu mamy redefinicje jednostek, tak aby stale fizyczne
> byly naprawde stale.


Definicja jednostki czasu jest naprawdę staƂa, ale zegary chodzące zgodnie z tą definicją nie wyznaczają jednakowej jednostki czasu. RozjeĆŒdĆŒają się.

> A z takich dzialan na jednostkach wychodza czasem ciekawe rzeczy - np
> stala struktury subtelnej 1/138....
> J.


Pozdr. WƂadek.
Wiesiaczek (03.03.2020, 15:34)
W dniu 02.03.2020 o 21:01, ?ukasz Smoli?ski pisze:
....
> Ale ty jeste? pusty intelektualnie. Tworz? algorytm który puszcza ten kod przez wszystkie kompilatory i sprawdzam dla którego si? zbudowa?o. Po tym wiem jaki to jest j?zyk.
> Tak wi?c w tej kwestii mo?esz wraca? na preri? wypasa? surogatki.


No, to zab?ysn??e? intelektualnie:)

Ma wypasa? matki zast?pcze? Ha ha ha! :)

Tylko nie wciskaj tu, ?e to jaka? ironia czy có?!
Ɓukasz SmoliƄski (03.03.2020, 15:57)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 14:34:42 UTC+1 u?ytkownik Wiesiaczek napisa?:
> W dniu 02.03.2020 o 21:01, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> ...
> No, to zab?ysn??e? intelektualnie:)
> Ma wypasa? matki zast?pcze? Ha ha ha! :)
> Tylko nie wciskaj tu, ?e to jaka? ironia czy có?!
> --
> Wiesiaczek (dzi? z DC)
> "Ja pij? tylko przy dwóch okazjach:
> Gdy s? ogórki i gdy ich nie ma" ź


No my?l? ?e on akurat za?apa? przekaz ironii. To zdanie jest potrójnie ironiczne, bo:

1. Mie? preri? w oczach - oznacza nic nie rozumie?.
2. Surykatki nie da si? wypasa?.
3. Surykatki i surogatki to ró?ne obiekty.

Chyba przekaz by? jasny co do tego co s?dz? o jego znajomo?ci szeroko rozumianej informatyki?
J.F. (03.03.2020, 16:06)
U?ytkownik "?ukasz Smoli?ski" napisa? w wiadomo?ci grup
dyskusyjnych:4bb7ab8a-b7aa-4a64-b7ba-352c599045e2...
W dniu wtorek, 3 marca 2020 11:20:02 UTC+1 u?ytkownik J.F. napisa?:
> U?ytkownik "?ukasz Smoli?ski" napisa? w wiadomo?ci grup
>Policzone, ale r?ki sobie nie dam odci??, ?e nie pomierzyli co si? da
>i aproksymowali do jakie? funkcji. Z drugiej strony zbyt to
>pouk?adane jest, ?eby tak si? do tego zabrali.


No to na jakiejs podstawie musieli policzyc.
Bohr ladnie policzyl dla atomu wodoru, niestety - wyzej przestalo sie
zgadzac.

Kolejny byl Schroedinger, ale to kwantowiec :-)

No i on rownanie u?ozyl, rozwiazac to inna zagadka :-)

> >Problem jest w tym main stream robi to bez wykorzystania
> >(A)mplitudy.
> >B?d? to powtarza? do bólu nie ma czego? takiego jak E(f) jest tylko
> >E(f,A).

> W atomie ? Gdzie ta amplituda ?


>Sory za zamieszanie, jak pisa?em wcze?niej pomyli?em linki i
>wskaza?em na elektron. Tutaj pokazane jest znaczenie amplitudy w
>atomie - przy czym to jest na zasadzie ze modele
> >elektronów/protonów/neutronów maj? amplitudy, a atom jest

>postrzegany jako z??czenie* tych energii:


>


przejrzalem ...
-sami pokazuja roznice w stosunku do zmierzonych, wiec ten model to
taki sobie,
-licza dla orbitali znanych z kwantowki,
-nowe jest tu chyba

When revisiting the structure of the proton in terms of a five-quark
structure known as the pentaquark, found in
recent proton collision experiments, it is possible to model the
electron?s orbital distance, ionization energy and shape
based on classical mechanics. In a branch of classical mechanics known
as statics, an object is at rest where the point
of the resultant forces is equal, otherwise known as the point where
the sum of forces is zero. This paper accurately
models the electron?s orbital distance in an atom based on a
pentaquark structure of the proton in which the orbiting
electron is both attracted by an anti-quark and repelled by quarks in
the proton

No i nie bardzo rozumiem - zalozyli, ze proton sie sklada z 5 kwarkow,
i one oddzialywuja z elektronem ?
Hm, ale proton dosc maly, te kwarki tez powinny byc male, to jest tu
jakas roznica do wczesniejszych prac ?

A jednoczesnie musza wyjasnic wszystkie zachowania elektronow, ktore
wczesniej wymagaly QM.

Ale gdzie tam masz amplitudy ?
S?, ale czego dokladnie dotycza, bo pisza tylko "wave".

>No to ja poprosz? ten artyku? je?li mo?na.
J.
Simpler (03.03.2020, 19:02)
W dniu wtorek, 3 marca 2020 07:37:19 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:

> Mówi?em ci ju?, ?e mo?esz wraca? do twojegostandardowego zaj?cia jakim jest wypas surogatek na prerii. Bo z informatyk? ci nie idzie. Doskonale wiem czym jest kod i czym jest soft inaprawd? nie musisz mi tego t?umaczy?. Nie ma ró?nicy w tych poj?ciach na najbardziej abstrakcyjnym poziomie. Je?eli widzisz tam jak?? ró?nic? to znaczy, ?e nie ogarniasz. ?yj sobie w swojej patologicznej ba?ce niezrozumienia nie czuj? potrzeby ci? u?wiadamia? w tej kwestii.


Podejrzewam ?e to ty by?e? tym frajerem, który próbowa? odpala? cpp z notatnika... haha!

Ewentualnie taki jest obecnie poziom nauczania
na tych zasranych koled?ach, czy te? w ogóle na (pseudo)studiach,
które dzia?aj? wg zasady:

p?acisz -> zdajesz.
Wiesiaczek (03.03.2020, 19:05)
W dniu 03.03.2020 o 14:57, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> W dniu wtorek, 3 marca 2020 14:34:42 UTC+1 u?ytkownik Wiesiaczek napisa?:
> No my?l? ?e on akurat za?apa? przekaz ironii. To zdanie jest potrójnie ironiczne, bo:
> 1. Mie? preri? w oczach - oznacza nic nie rozumie?.
> 2. Surykatki nie da si? wypasa?.
> 3. Surykatki i surogatki to ró?ne obiekty.
> Chyba przekaz by? jasny co do tego co s?dz? o jego znajomo?ci szeroko rozumianej informatyki?


Po pierwsze, to mocno naci?gane t?umaczenie, a po drugie podejrzewa?, ?e
Simpler cokolwiek za?apa? jest ?mieszne.
On to ?ykn?? dos?ownie i przeszed? nad tym do porz?dku.
Po trzecie... ech, szkoda klawiszy :)

Podobne w±tki