znaczacy > sci.* > sci.fizyka

dantes (22.02.2020, 12:08)
Dnia Sat, 22 Feb 2020 10:05:16 +0100, dantes napisa?(a):

> Dnia Fri, 21 Feb 2020 03:40:36 -0800 (PST), Maciej Wozniak napisa?(a):
> Trzeba je sprowadzi? parami w jedno miejsce.
> Z grubsza odczyt polega na sprawdzeniu czy pary nawzajem ca?kowicie si?
> anihiluj? czy tez pozostawiaj? po sobie ?adunek i strumie? magnetyczny,
> które wskazuj? jak bardzo ich stany zmieni?y si? podczas tworzenia
> warkocza.


Topologically Protected Qubits from a Possible Non-Abelian Fractional
Quantum Hall State.
Sankar Das Sarma, Michael Freedman, Chetan Nayak;
Physical Review Letters,
t. 94, s. 166802-1 - 168802-4; 29 IV 2005.

Devices Based on the Fractional Quantum Hall Effect May Fulfill the
Promise of Quantum Computing.
Charles Day;
Physics Today,
t. 58, s. 21-24; X/2005.

Anyon There?
David Lindley;
Physical Review Focus,
t. 16, art. 14; 2 XI 2005.


Topological Quantum Computation.
John Preskill
Wiesiaczek (22.02.2020, 16:11)
W dniu 22.02.2020 o 12:48, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> Wersja skrócona. Nie ma splatania i teleportacji jest tylko kopiowanie.


Nie zgadzam si?!
O ile spl?tanie mog? sobie odpu?ci?, to teleportacji ju? nie!
Ja chc? si? teleportowa?!
Podró?e samolotem staj? si? coraz mniej bezpieczne a i tak za d?ugo si?
leci. No i te kontrole na lotniskach! To? to horror!
Dlatego ??dam, ?eby jak najszybciej zbudowa? budki do teleportacji!
Wladek (22.02.2020, 16:29)
W dniu sobota, 22 lutego 2020 03:04:47 UTC-6 u?ytkownik dantes napisa?:
> Dnia Fri, 21 Feb 2020 03:40:36 -0800 (PST), Maciej Wozniak napisa?(a):


> Tak, tak, jasne ?e przez "pomiar kwantowy". A dok?adniej?
> Trzeba je sprowadzi? parami w jedno miejsce.
> Z grubsza odczyt polega na sprawdzeniu czy pary nawzajem ca?kowicie si?
> anihiluj? czy tez pozostawiaj? po sobie ?adunek i strumie? magnetyczny,
> które wskazuj? jak bardzo ich stany zmieni?y si? podczas tworzenia
> warkocza.


Jak chcesz sprowadzi? dwa fotony w jedno miejsce? One lec? jeden za drugim.
Jak je spl?ta??

Pozdr. W?adek.
Wladek (22.02.2020, 16:32)
W dniu sobota, 22 lutego 2020 08:11:52 UTC-6 u?ytkownik Wiesiaczek napisa?:
> W dniu 22.02.2020 o 12:48, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> Nie zgadzam si?!
> O ile spl?tanie mog? sobie odpu?ci?, to teleportacji ju? nie!
> Ja chc? si? teleportowa?!
> Podró?e samolotem staj? si? coraz mniej bezpieczne a i tak za d?ugo si?
> leci. No i te kontrole na lotniskach! To? to horror!
> Dlatego ??dam, ?eby jak najszybciej zbudowa? budki doteleportacji!


Takie budki ju? s? (z piwem) Jak za du?o wypijesz, to si? teleportujesz (odje?d?asz) :).

> --
> Wiesiaczek (dzi? z ?????????? ????? - Tatarstan - Rosja)
> "Ja pij? tylko przy dwóch okazjach:
> Gdy s? ogórki i gdy ich nie ma" ź


Pozdr. W?adek.
Wiesiaczek (22.02.2020, 18:27)
W dniu 22.02.2020 o 17:32, Wladek pisze:
> W dniu sobota, 22 lutego 2020 08:11:52 UTC-6 u?ytkownik Wiesiaczek napisa?:
> Takie budki ju? s? (z piwem) Jak za du?o wypijesz, to si? teleportujesz (odje?d?asz) :).


Masz przestarza?e wiadomo?ci.
Budki z piwem, owszem by?y ale w PRL-u (vide "Nie lubi? poniedzia?ków").
I teleportacja odbywa?a si? na Kolsk? (ja ze stolycy).
To tam, gdzie rozbieraj? "Czarnego Kota".
Teraz ani jednego, ani drugiego chyba nie ma?

Ech, to by?y czasy :)
Wladek (22.02.2020, 19:19)
W dniu sobota, 22 lutego 2020 10:27:05 UTC-6 u?ytkownik Wiesiaczek napisa?:
[..]
> Wiesiaczek (dzi? z ?????????? ????? - Tatarstan - Rosja)
> "Ja pij? tylko przy dwóch okazjach:
> Gdy s? ogórki i gdy ich nie ma" ź


Ano :).

Pozdr. W?adek.
robot (24.02.2020, 10:50)
W dniu 2020-02-21 o 16:34, mmarszik pisze:
> On Friday, February 21, 2020 at 12:40:37 PM UTC+1, Maciej Wozniak wrote:
> Te? si? podpinam pod pytanie, s?ysza?em ?e jest problem z
> pomiarem, a oni chc? budowa? sie? komunikacyjn?, a z tego
> co kiedy? czyta?em, by?aby to komunikacja szybsza od
> pr?dko?ci ?wiat?a?
> On Friday, February 21, 2020 at 3:35:32 PM UTC+1, Wladek wrote:
> Nic na tym si? nie znam, ale czyta?em kiedy?/gdzie?, ?e nie ma ?adnych
> ogranicze?, mo?e mie? rozpi?to?? do nast?pnej galaktyki - teoretycznie
> rzecz jasna.

Ograniczenia s? takie, ?e technicznie trudno jest jest tak transportowa?,
?eby nie zniszczy? spl?tania poprzez interakcje z otoczeniem.
robot (24.02.2020, 10:58)
W dniu 2020-02-21 o 16:34, mmarszik pisze:
> On Friday, February 21, 2020 at 12:40:37 PM UTC+1, Maciej Wozniak wrote:
> Te? si? podpinam pod pytanie, s?ysza?em ?e jest problem z
> pomiarem, a oni chc? budowa? sie? komunikacyjn?, a z tego
> co kiedy? czyta?em, by?aby to komunikacja szybsza od
> pr?dko?ci ?wiat?a?

Jest haczyk.
Masz dwie paczki kryszta?u.
Spl?tujesz je kwantowo.
I teraz po w?a?ciwo?ciach jednej paczki mo?esz pozna? w?a?ciwo?ci drugiej.
I ta szybko?? poznania jest natychmiastowa - szybsza od ?wiat?a.
Ale je?eli chodzi o komunikacj? na odleg?o??, to i tak kto? Ci musi najpierw
t? drug? paszk? kryszta?u dostarczy? tradycyjnymi metodami do odbiorcy.
robot (24.02.2020, 11:00)
W dniu 2020-02-22 o 10:29, Ɓukasz SmoliƄski pisze:
robot (24.02.2020, 11:10)
W dniu 2020-02-21 o 17:19, Wladek pisze:

>> Pozdrawiam

> To czemu nazwali to rekordem? Czy?by dalej ju? nie mozna by?o?

Spróbuj zrozumie? tre?? artyku?u.
Ten jest prosty, mo?e ci si? uda? tym razem.
Ɓukasz SmoliƄski (24.02.2020, 11:33)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 10:00:13 UTC+1 u?ytkownik robot napisa?:
> W dniu 2020-02-22 o 10:29, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> > Nie ma ?adnego splatania. Farmazony dla mot?ochu.

> Debil.


To mo?e mi opowiesz jak to spl?tanie dzia?a. Nie musisz nawet robi? eksperymentu fizycznego poka? mi chocia? jedn? publikacj? która opisuje model dzia?ania i jak?? chocia? symulacje tego modelu. Cokolwiek.
Ɓukasz SmoliƄski (24.02.2020, 11:34)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 10:11:06 UTC+1 u?ytkownik robot napisa?:
> W dniu 2020-02-21 o 17:19, Wladek pisze:
> >> Pozdrawiam

> > To czemu nazwali to rekordem? Czy?by dalej ju? nie mozna by?o?

> Spróbuj zrozumie? tre?? artyku?u.
> Ten jest prosty, mo?e ci si? uda? tym razem.


No wyobra? sobie, ?e przeczyta?em. Ty spróbuj si? dowiedzie? jak dzia?a ?wiat?owód opis te? jest bardzo prosty.
Ɓukasz SmoliƄski (24.02.2020, 11:42)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 10:34:25 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 10:11:06 UTC+1 u?ytkownik robot napisa?:
> No wyobra? sobie, ?e przeczyta?em. Ty spróbuj si? dowiedzie? jak dzia?a ?wiat?owód opis te?jest bardzo prosty.


Nie b?d? si? powtarza? to s? te same farmazony o których pisa?em tutaj:Sygna? idzie przez ?wiat?owód nie ma ?adnego splatania. Zak?ócenie ?wiat?owodu lub jego usuni?cie powoduje, ze pami?? przestaje dzia?a?. No wiec barnku gdzie tu masz splatanie? Je?eli by istnia?o jakie? splatanie to?adne medium transmisyjne nie by?o by potrzebne. Koniec kropka.
Maciej Wozniak (24.02.2020, 12:44)
On Friday, 21 February 2020 17:46:24 UTC+1, Jacek Maciejewski wrote:
[..]
> cz?stek i zechce co? odczyta? to owszem, mo?e mu si? uda? ale tobie w
> tej odleg?ej galaktyce ju? nic si? nie uda odczyta? ist?d b?dziesz
> wiedzia? ?e kto? ci? pods?ucha?.


Je?li wy?lesz dane w zapiecz?towanej kopercie, to te? b?dzie
wiadomo, ?e kto? si? w?ama? - bo przecie? piecz?? b?dzie
z?amana. Ot, fizykowa logika.
robot (24.02.2020, 15:25)
W dniu 2020-02-24 o 10:34, ?ukasz Smoli?ski pisze:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 10:11:06 UTC+1 u?ytkownik robot napisa?:
> No wyobra? sobie, ?e przeczyta?em. Ty spróbuj si? dowiedzie? jak dzia?a ?wiat?owód opis te? jest bardzo prosty.

Ale moja odpowied? by?a skierowana do Wladka.

Podobne w±tki