znaczacy > sci.* > sci.fizyka

Wladek (24.02.2020, 17:22)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 02:59:24 UTC-6 u?ytkownik robot napisa?:
> W dniu 2020-02-21 o 16:34, mmarszik pisze:
> Jest haczyk.
> Masz dwie paczki kryszta?u.
> Spl?tujesz je kwantowo.
> I teraz po w?a?ciwo?ciach jednej paczki mo?esz pozna? w?a?ciwo?ci drugiej.
> I ta szybko?? poznania jest natychmiastowa - szybsza od ?wiat?a.
> Ale je?eli chodzi o komunikacj? na odleg?o??, toi tak kto? Ci musi najpierw
> t? drug? paszk? kryszta?u dostarczy? tradycyjnymi metodami do odbiorcy.


Strzelam z dwóch karabinów w przeciwnych kierunkach do dwóchtarcz ustawionych w
jednakowej odleg?o?ci ode mnie. Je?li kula uderzy w jedn? tarcz?, to
natychmiast wiem, ?e uderzy?a te? i w drug?. To samo b?d? wiedzie? stoj?cy przy
obu tarczach. Szybko?? poznania jest wi?ksza ni? pr?dko?? ?wiat?a.

Pozdr. W?adek.
Łukasz Smoliński (24.02.2020, 21:34)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 16:22:47 UTC+1 u?ytkownik Wladek napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 02:59:24 UTC-6 u?ytkownik robot napisa?:
> Strzelam z dwóch karabinów w przeciwnych kierunkach do dwóch tarcz ustawionych w
> jednakowej odleg?o?ci ode mnie. Je?li kula uderzy w jedn? tarcz?, to
> natychmiast wiem, ?e uderzy?a te? i w drug?. To samob?d? wiedzie? stoj?cy przy
> obu tarczach. Szybko?? poznania jest wi?ksza ni? pr?dko?? ?wiat?a.
> Pozdr. W?adek.


No nie bo ja ci stan??em na drodze do drugiej tarczy i guzik tam wiesz czy odbi?em pocisk czy nie.
Wladek (24.02.2020, 22:09)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 13:34:43 UTC-6 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 16:22:47 UTC+1 u?ytkownik Wladek napisa?:
> No nie bo ja ci stan??em na drodze do drugiej tarczy i guzik tam wiesz czy odbi?em pocisk czy nie.


Tak jest z ka?dym przesy?em informacji. ?wiat?owódczy kabel sie przerwie i te?
nie wiem czy dosta?es info czy nie. Trzeba najpierw sprawdzi? lini? :).
Ale czy na takiej zasadzie dzia?a kwantówka?

Pozdr. W?adek.
Łukasz Smoliński (24.02.2020, 23:35)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 21:09:31 UTC+1 u?ytkownik Wladek napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 13:34:43 UTC-6 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Tak jest z ka?dym przesy?em informacji. ?wiat?owód czy kabel sie przerwie i te?
> nie wiem czy dosta?es info czy nie. Trzeba najpierw sprawdzi? lini? :).
> Ale czy na takiej zasadzie dzia?a kwantówka?
> Pozdr. W?adek.


Problem w tym, ?e nie dzia?a tak jak to wielu sobie wymarzy?o. Wszystkim si? marzy, ?e spl?tanie odbywa si? bez udzia?u linii przesy?owej, a tak nie jest. Jest sobie taka czy inna linia przesy?owa, która propaguje informacj? z pr?dko?ci? ?wiat?a, nie wnikam czy informacj? kopiowan? czy nie jednak nadal linia przesy?owa musi istnie? a szybko?? transferu jest ograniczona do w?a?ciwo?ci propagacji tej linii. Przyk?adowo podobne nieporozumienia s? tutaj, Szwajcarzy twierdz? ?e wykonali teleportacj?:Mowa tam o teleportacji... jednak dane zosta?y przeniesione za pomoc? ?cie?ki. T? ?cie?ka by?a trasa jak? informacja przesz?a przez R1 i R2. Mówi? o tym wprost zdanie z publikacji:

"The resonators act as quantum buses to realize two-qubit controlled-phase (cphase) gates"

Wida? to zreszt? po schemacie uk?adu Q2 i Q1 jest po??czone mi?dzy sob? za pomoc? rezystorów R1, R2 . Nie ma mowy o ?adnej teleportacji. Nie wiem kto recenzuje takie rzeczy,ale to nie ma wi?kszego sensu. Jak mo?na mówi? o teleportacji jednoczenie wykorzystuj?c magistral? przesy?u informacji? Niestety nad naukowcami kontrole sprawuj? urz?dnicy. Naukowcy potworzyli sobie ba?ki naukowe i tkwi? w nich a urz?dnicynie s? wstanie tych baniek zrozumie? i ich przebi?. Oczywi?cie system jest do dupy a nie urz?dnicy.

Wydaje si?, ?e nale?y powi?za? dotacj? dla instytutu od ilo?ci umów i zrealizowanych projektów z biznesemlub wojskiem a te ca?e farmazony szybko by si? zako?czy?y lub mocno zosta?y by ograniczone (przynajmniej w pewnych dziedzinach). Teraz jest jaki? dziwny mechanizm, ?e koledzy kolegów opiniuj? czy si? komu? tam grant nale?y... potem takie oto granty s? przyznawane, których bym nawet nie podpi?? pod s-f:

Maciej Wozniak (25.02.2020, 09:26)
On Monday, 24 February 2020 16:22:47 UTC+1, Wladek wrote:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 02:59:24 UTC-6 u?ytkownik robot napisa?:
> Strzelam z dwóch karabinów w przeciwnych kierunkach do dwóch tarcz ustawionych w
> jednakowej odleg?o?ci ode mnie. Je?li kula uderzy w jedn? tarcz?, to
> natychmiast wiem, ?e uderzy?a te? i w drug?.


A s?ysza?e? mo?e, ?e istnieje co? takiego jak
"wiatr"?
Maciej Wozniak (25.02.2020, 09:33)
On Monday, 24 February 2020 21:09:31 UTC+1, Wladek wrote:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 13:34:43 UTC-6 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Tak jest z ka?dym przesy?em informacji. ?wiat?owód czy kabel sie przerwie i te?
> nie wiem czy dosta?es info czy nie. Trzeba najpierw sprawdzi? lini? :).
> Ale czy na takiej zasadzie dzia?a kwantówka?


Kwantowe przesy?anie informacji nie dzia?a, a to, co
gówienkowcy wypisuj? na temat jak ono b?dzie dzia?a?
nie trzyma si? kupy.
Tornad (25.02.2020, 11:44)
W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 22:35:48 UTC+1 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 21:09:31 UTC+1 u?ytkownik Wladek napisa?:
> Problem w tym, ?e nie dzia?a tak jak to wielu sobie wymarzy?o. Wszystkim si? marzy, ?e spl?tanie odbywa si? bez udzia?u linii przesy?owej, a tak nie jest. Jest sobie taka czy inna linia przesy?owa, która propaguje informacj? z pr?dko?ci? ?wiat?a, nie wnikam czy informacj? kopiowan? czy nie jednak nadal linia przesy?owa musi istnie? a szybko?? transferu jest ograniczona do w?a?ciwo?ci propagacji tej linii. Przyk?adowo podobne nieporozumienia s? tutaj, Szwajcarzy twierdz? ?e wykonali teleportacj?:
>
> Mowa tam o teleportacji... jednak dane zosta?y przeniesione za pomoc? ?cie?ki. T? ?cie?ka by?a trasa jak? informacja przesz?a przez R1 i R2. Mówi? o tym wprost zdanie z publikacji:
> "The resonators act as quantum buses to realize two-qubit controlled-phase (cphase) gates"
> Wida? to zreszt? po schemacie uk?adu Q2 i Q1 jest po??czone mi?dzy sob? za pomoc? rezystorów R1, R2 . Nie ma mowy o ?adnej teleportacji. Nie wiem kto recenzuje takie rzeczy,ale to nie ma wi?kszego sensu. Jak mo?na mówi? o teleportacji jednoczenie wykorzystuj?c magistral? przesy?u informacji? Niestety nad naukowcami kontrole sprawuj? urz?dnicy. Naukowcy potworzyli sobie ba?ki naukowe i tkwi? w nich a urz?dnicynie s? wstanie tych baniek zrozumie? i ich przebi?. Oczywi?cie system jest do dupy a nie urz?dnicy.
> Wydaje si?, ?e nale?y powi?za? dotacj? dla instytutu od ilo?ci umów i zrealizowanych projektów z biznesem lub wojskiem a te ca?e farmazony szybko by si? zako?czy?y lub mocno zosta?y by ograniczone (przynajmniej w pewnych dziedzinach). Teraz jest jaki? dziwny mechanizm, ?e koledzy kolegów opiniuj? czy si? komu? tam grant nale?y... potem takie oto granty s? przyznawane, których bym nawet nie podpi?? pod s-f:
>


No to sruu. Zakladamy silna Grupe Fizykow Polskich pod wezwaniem pl.sci.fizyka
i piszemy do wnuczki pana Templetona coby nam przyznala granta na nasze
pomys?y. A tych pomyslow ci jest u nas pod dostatkiem.
Napiszemy ze oczywi?cie nasze do?wiadczenia beda tylko my?lowe i wszystkie ona
b?d? mia?y na celu potwierdzenie tej najgnilniejszej teoriiwzglednosci.

Tornad
J.F. (25.02.2020, 11:45)
Dnia Mon, 24 Feb 2020 13:35:47 -0800 (PST), Łukasz Smoliński
napisał(a):
> W dniu poniedziałek, 24 lutego 2020 21:09:31 UTC+1 użytkownik Wladek napisał: [...]
> Problem w tym, że nie działa tak jak to wielu sobie wymarzyło.
> Wszystkim się marzy, że splątanie odbywa się bez udziału linii
> przesyłowej, a tak nie jest.


alez jest, czy tez - tez jest.
Patrz EPR czy Aspect, albo chocby ten niedawny "quantum eraser".

Tylko - nie nadaje sie do przesylania informacji.
Przynajmniej na razie :-)

[..]
> "The resonators act as quantum buses to realize two-qubit
> controlled-phase (cphase) gates"
> Widać to zresztą po schemacie układu Q2 i Q1 jest połączone między sobą za pomocą rezystorów R1, R2 . Nie ma mowy o żadnej teleportacji. Nie wiem kto recenzuje takie rzeczy, ale to nie ma większego sensu. Jak można mówić o teleportacji jednoczenie wykorzystując magistralę przesyłu informacji? Niestety nad naukowcami kontrole sprawują urzędnicy. Naukowcy potworzyli sobie bańki naukowe i tkwią w nich a urzędnicy nie są wstanie tych baniek zrozumieć i ich przebić. Oczywiście system jest do dupy a nie urzędnicy.


Bo to jest teleportacja kwantowa ... czyli jak przeniesc informacje
kwantowa za pomoca zwyklej komunikacji.

Ciekawa dziedzina, ale na inny temat


> Wydaje się, że należy powiązać dotację dla instytutu od ilości umów
> i zrealizowanych projektów z biznesem lub wojskiem a te całe
> farmazony szybko by się zakończyły lub mocno zostały by ograniczone
> (przynajmniej w pewnych dziedzinach). Teraz jest jakiś dziwny
> mechanizm, że koledzy kolegów opiniują czy się komuś tam grant


Niby dziwny, ale kto mialby opiniowac ?

> należy... potem takie oto granty są przyznawane, których bym nawet
> nie podpiął pod s-f:
>


Ale to prywatna fundacja, wiec niech sobie wydaje jak chce ...

J.
robot (25.02.2020, 12:14)
W dniu 2020-02-24 o 16:22, Wladek pisze:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 02:59:24 UTC-6 u?ytkownik robot napisa?:
> Strzelam z dwóch karabinów w przeciwnych kierunkach do dwóch tarcz ustawionych w
> jednakowej odleg?o?ci ode mnie. Je?li kula uderzy w jedn? tarcz?, to
> natychmiast wiem, ?e uderzy?a te? i w drug?. To samo b?d? wiedzie? stoj?cy przy
> obu tarczach. Szybko?? poznania jest wi?ksza ni? pr?dko?? ?wiat?a.


Cytuj? co napisa?em:

"I ta szybko?? poznania jest natychmiastowa - szybsza od ?wiat?a"
robot (25.02.2020, 12:20)
W dniu 2020-02-24 o 21:09, Wladek pisze:
> W dniu poniedzia?ek, 24 lutego 2020 13:34:43 UTC-6 u?ytkownik ?ukasz Smoli?ski napisa?:
> Tak jest z ka?dym przesy?em informacji. ?wiat?owód czy kabel sie przerwie i te?
> nie wiem czy dosta?es info czy nie. Trzeba najpierw sprawdzi? lini? :).
> Ale czy na takiej zasadzie dzia?a kwantówka?

Spl?tanie dzia?a tak:
S? dwie nieprzezroczyste torebki z kryszta?em.
Dostajesz informacje ?e w jednej jest kryszta? czerwony a w drugiej niebieski, ale nie wiesz który jest w której torebce.

Wtedy otwierasz jedn? torebk? i widzisz ?e kryszta? jest niebieski.
Wtedy natychmiast wiesz, ?e w drugiej jest czerwony.
Tak dzia?a spl?tanie w uproszczeniu.
Dalej nie t?umacz?, bo wiem nie rozumiesz mowy pisanej i mówionej,
a nawet nie jestem pewien czy wiesz co to takiego torebka.
Maciej Wozniak (25.02.2020, 12:51)
On Tuesday, 25 February 2020 11:14:16 UTC+1, robot wrote:
> W dniu 2020-02-24 o 16:22, Wladek pisze:
> Cytuj? co napisa?em:
> "I ta szybko?? poznania jest natychmiastowa - szybsza od ?wiat?a"


Tak, tak. B?d?c w rakiecie ko?o Syriusza i czytaj?c
ksi??k? - si? natychmiast, bez opó?nie?,z ponad?wietln?
pr?dko?ci? dowiaduj? co jest napisane w identycznej
ksi??ce na Ziemi.
Chwalmy geniusz genialnogówienkowców, którzy wymy?laj?
i serwuj? nam te m?dro?ci.
Maciej Wozniak (25.02.2020, 12:53)
On Tuesday, 25 February 2020 11:21:30 UTC+1, robot wrote:

> S? dwie nieprzezroczyste torebki z kryszta?em.
> Dostajesz informacje ?e w jednej jest kryszta? czerwony a w drugiej niebieski, ale nie wiesz który jest w której torebce.
> Wtedy otwierasz jedn? torebk? i widzisz ?e kryszta? jest niebieski.
> Wtedy natychmiast wiesz, ?e w drugiej jest czerwony.
> Tak dzia?a spl?tanie w uproszczeniu.


Chwalmy ach chwalmy geniusz fizyki! Bez niej nigdy
by?my na takie genialne sposoby dowiadywania si?
nie wpadli.
J.F. (25.02.2020, 12:57)
Dnia Tue, 25 Feb 2020 11:20:58 +0100, robot napisał(a):
> W dniu 2020-02-24 o 21:09, Wladek pisze:
> Splątanie działa tak:
> Są dwie nieprzezroczyste torebki z kryształem.
> Dostajesz informacje że w jednej jest kryształ czerwony a w drugiej niebieski, ale nie wiesz który jest w której torebce.
> Wtedy otwierasz jedną torebkę i widzisz że kryształ jest niebieski.
> Wtedy natychmiast wiesz, że w drugiej jest czerwony.
> Tak działa splątanie w uproszczeniu.


W duzym uproszczeniu.

W miare dobrze oddaje zjawisko uzytkowo, ale nie mowi, ze ten krysztal
w torebce nie jest ani czerwony, ani niebieski, tylko nieokreslony,
czy zmienny. Dopiero wyciagniecie go z torebki i popatrzenie powoduje,
ze on sie staje niebieski lub czerwony.

A wtedy jakos magicznie drugi krysztal w drugiej torebce staje sie
przeciwnego koloru. Jakby jakos dostal informacje od pierwszego
krysztalu, jak sie ten okazal.
A ta druga torebka moze byc bardzo daleko, a informaccja miedzy
krysztalami sie przekazuje natychmiast.

Niestety - na razie nie potrafimy wykorzystac tego natychmiastowego
przekazywania.

J.
robot (25.02.2020, 13:02)
W dniu 2020-02-25 o 11:57, J.F. pisze:
[..]
> krysztalami sie przekazuje natychmiast.
> Niestety - na razie nie potrafimy wykorzystac tego natychmiastowego
> przekazywania.

Wszystko potwierdzam.
Maciej Wozniak (25.02.2020, 13:08)
On Tuesday, 25 February 2020 11:57:46 UTC+1, J.F. wrote:

> A wtedy jakos magicznie drugi krysztal w drugiej torebce staje sie
> przeciwnego koloru. Jakby jakos dostal informacje od pierwszego
> krysztalu, jak sie ten okazal.


Pan p?askoziemiec w magi? równie? wierzy.

"
Nasypa? jeden pra?onego grochu do wo?owej mechery, to mu trzynastu diab?ów zaraz wlaz?o. A on zatkn?? ich jarz?bowym ko?kiem i ksi??om franciszkanom na przeda? do Wilna przyniós?, którzy dali mu z ch?ci? dwadzie?cia skojców, aby nieprzyjació? imienia Chrystusowego zg?adzi?. Sam t? mecher? widzia?em, od którejsprosny smród z daleka w nozdrzach cz?owiekowi wierci? ? bo tak to one bezecne duchy strach swój przed ?wi?con? wod? okazywa?y?
? A kto rachowa?, ?e ich by?o trzynastu? ? spyta? roztropnie kupiec Gamroth.
? Litwin rachowa?, który widzia?, jak le?li. Wida? by?o, ?e s?, bo to z samego smrodu mo?na by?o wymiarkowa?, a ko?ka wola? nikt nie odtyka?.
"

I jakby odetkali, to by si? okaza?o ?e diab?ów tamnijakich
nie ma, bo korzystaj?c z odetkania zwia?y. Znaczy, stary
Ma?ko by? prekursorem kwantowej fizyki, cho? jeszcze w wielce
niedoskona?ej formie.

Podobne wątki