znaczacy > comp.* > comp.pecet

?????ó??? (28.01.2020, 16:50)
Jak d?ugo powinien wykonywa? si? pe?ny format pendrajwa HP x900w 128 GB USB 3.0?
Mam jednego pacjenta co lubi znika? w systemie (i w PC i w TV), po innych nieudanych próbach postanowi?em zapu?ci? mu pe?ny (nie
szybki) format do exFAT.
Tyle ?e jak zapu?ci?em przed po?udniem to w tej chwili ma 11% wykonania, czyli oko?o 13 GB / 5 h => 2,5 GB/h.
Wygl?da na to, ze sformatuje si? w ci?gu - bagatela - 50 godzin.
Nie chce mi si? tyle czasu trzyma? kompa w??czonego non-stop.
Formatowanie wrzuci?em programem (spod Win 10) SD Card Formatter - niby do kart SD, ale i to i to flash, a programu u?ywa?em
wielokrotnie (cho? pe?ny format to dawno nie pami?tam kiedy przy jakich? problematycznych kartach).
Wg mened?era urz?dze? (Win 10) jest USB 3.0, Removal Policy -> Better Performance, Write Caching Policy nie daje si? w??czy?
(wyskakuje komunikat Win 10 "Your device might not support this feature - This device does not allow write-caching setting to be
changed").
Pytanie:
Czy pe?ny format pendrajwa USB 2.0 i 3.0 ma i?? z tak? sam? szybko?ci? (wg mened?era zada? Write speed = 1 MB/s)?
m4rkiz (29.01.2020, 00:21)
On 2020-01-28 15:50, ?????ó??? wrote:
> Jak d?ugo powinien wykonywa? si? pe?ny format pendrajwa HP x900w 128 GB USB 3.0?
> Mam jednego pacjenta co lubi znika? w systemie (i w PC i w TV), po innych nieudanych próbach postanowi?em zapu?ci? mu pe?ny (nie
> szybki) format do exFAT.
> Tyle ?e jak zapu?ci?em przed po?udniem to w tej chwili ma 11% wykonania, czyli oko?o 13 GB / 5 h => 2,5 GB/h.
> Wygl?da na to, ze sformatuje si? w ci?gu - bagatela - 50 godzin.
> Nie chce mi si? tyle czasu trzyma? kompa w??czonego non-stop. [...]
> Czy pe?ny format pendrajwa USB 2.0 i 3.0 ma i?? z tak? sam? szybko?ci? (wg mened?era zada? Write speed = 1 MB/s)?


zalezy to tylko od zastosowanej w nim pamieci

jestes wogole pewien ze on ma 128GB bo biorac pod uwage caly opis
wyglada na jakas podrobe

h2testw jest narzedziem o wiele lepszym niz windowsowe formatowanie
ktore nic nie daje i nic nie mowi
?????ó??? (29.01.2020, 00:39)
PNY je robi pod nalepk? HP:

PNY to niez?a firma (mam ich inny pendrive Turbo 3.0 od wielu lat nie do zajechania):

Ten oryginalny PNY zawsze formatowa?em jako NTFS.
Ten HP chcia?em czy to ext4, czy to exFAT.
Chyba si? przeprosz? na powrót z NTFS.
Nic do NTFS nie mam poza urban legend "nie stosowa? NTFS do pami?ci flash".
W mi?dzyczasie (ju? po pierwszym po?cie) wykopa?em w sieci, ?e Samsung Smart TV do nagrywania timeshift potrzebuje NTFS (cho? widzi
i czyta par? innych formatów), i tu mo?e by? cz??? psa pogrzebana.
Lub po prostu trefny egzemplarz si? trafi? (szczególnie z kontaktowaniem USB 3.0 w gniazdach USB 3.0 bywaj? cyrki).
pioruns (29.01.2020, 11:40)
On 28/01/2020 22:39, ?????ó??? wrote:
[..]
> par? innych formatów), i tu mo?e by? cz??? psa pogrzebana.
> Lub po prostu trefny egzemplarz si? trafi? (szczególnie z kontaktowaniem
> USB 3.0 w gniazdach USB 3.0 bywaj? cyrki).


PNY widz? wycfaniony, bo nawet pr?dko?ci nie poda?, tylko "Up to 10x
faster than USB 2.0". Tak wi?c nie ma referencyjnej pr?dko?ci, do której
mo?esz si? odnie?? porównuj?c pr?dko?? twojego formatowania.
Tak jak kolega polecam szybki format a potem przejecha? go h2testw. Jak
testu nie przejdzie, no to kosz albo dalszy troubleshooting.
Roman Tyczka (29.01.2020, 12:39)
On Tue, 28 Jan 2020 23:39:42 +0100, ?????ó??? wrote:

> Nic do NTFS nie mam poza urban legend "nie stosowa? NTFS do pami?ci flash".


Urban legen jest tylko dla tego kto nie rozumie jak dzia?a pami?? typu
flash oraz czym ró?ni si? NTFS od FAT32 i jego potomków.
?????ó??? (30.01.2020, 13:58)
Na sformatowanego jako ntfs pendrajwa film x900w 46 GB (pojedynczy plik mkv) skopiowa? si? przez 1h12min.
Czyli 10-11 MB/s.
Pendrajw widziany przez system jako USB 3.1
Nie wiem, czy walni?ty egzemplarz czy ten model "HP by PNY" tak ma ale widz?, ?e mimo niskiej ceny (szcz??liwie nie wzi??em 256 GB)
i marki HP nie warto kupowa?.

-----
pioruns (30.01.2020, 14:17)
On 30/01/2020 11:58, ?????ó??? wrote:
> Na sformatowanego jako ntfs pendrajwa film x900w 46 GB (pojedynczy plik
> mkv) skopiowa? si? przez 1h12min.
> Czyli 10-11 MB/s.
> Pendrajw widziany przez system jako USB 3.1
> Nie wiem, czy walni?ty egzemplarz czy ten model "HP by PNY" tak ma ale
> widz?, ?e mimo niskiej ceny (szcz??liwie nie wzi??em 256 GB) i marki HP
> nie warto kupowa?.
> -----

USB 3.1 i 11 MB/s zapis, w 2020 roku, masakra. Nic tylko odda? do sklepu
(albo producenta) i za??da? zwrotu kasy za takiego bubla.

U mnie h2testw bardzo przydatny, mam pe?no pendrivów si? walaj?cych po
szafkach, ostatnio mi zdycha Sandisk UltraFit, pe?ny test zapisu
przechodzi, ale co jaki? czas gubi przypadkowe sektory przy odczycie.
Chyba pójdzie w kosz nied?ugo, bo mimo, ?e ma 5 lat limited warranty od
producenta, to z pó? roku temu rozpad? si? mu plastik to naprawi?em go
super glue :D Wygl?da idealnie, ale otworzy? to ju? nikt to nie otworzy.
Poza tym nówki kosztuj? po $10 wi?c szkoda zachodu.
Borneq (30.01.2020, 19:05)
On 1/28/20 3:50 PM, ?????ó??? wrote:
> Jak d?ugo powinien wykonywa? si? pe?ny format pendrajwa HP x900w 128 GB
> USB 3.0?
> Mam jednego pacjenta co lubi znika? w systemie (i w PC i w TV), po
> innych nieudanych próbach postanowi?em zapu?ci? mu pe?ny (nie szybki)
> format do exFAT.


Z tymi duzymi pendrajwami s? k?opoty, mam 64 GiB i dzia?a, tej samej
firmy 128 GiB i nie dzia?a.
Eneuel Leszek Ciszewski (03.02.2020, 08:58)
"?????ó???" 5e304a39$1$31099$65785112

: Jak d?ugo powinien wykonywa? si? pe?ny
: format pendrajwa HP x900w 128 GB USB 3.0?

Czym wg Ciebie jest 'pe?ny format'? Testem flaszki?
Czas testu zale?y od testu -- mo?na tylko czyta?
fragment po fragmencie; mo?na czyta? ka?dy
fragment sto razy; mo?na zapisywa? i czyta?
ka?dy fragment -- nie wiem, w jakim celu... ;)

Mo?na weryfikowa? zapis po przej?ciu przez USB,
mo?na przed przej?ciem, zdaj?c si? na sumy kontrolne
samego zapisu flaszkowego... Mo?na pozosta? przy
samym sprawdzaniu czytelno?ci ka?dej komórki
bez przesy?ania informacji via USB...

Mo?na wreszcie jako? szczególnie wykorzysta?
uk?adowe oprogramowanie flaszki...

-=-

Przyk?adowo memtesty miel? RAMki dniami i tygodniami,
cho? czytaj? (i pisz?) je z bardzo du?? szybko?ci?...

[przyk?adowo DDR2 daje transfery =~= SSD NVMe na PCIe]

-=-

Czas za?o?enia partycji i sformatowania jej raczej nie
zale?y od wielko?ci flaszki czy szybko?ci interfejsu.
Flaszki (podobnie do dyskietek) mo?na formatowa? bez
dzielenia na partycje -- a mo?na z dzieleniem. Pod W10
wszystkie partycje mog? by? widoczne jednocze?nie.
Wcze?niejsze Win widzia?y ró?nie -- pierwsz? partycj?
w tablicy partycji (mog?a by? ostatni? na flaszce -- oby
mia?a pierwszy wpis w TP) lub partycj? aktywn?...
(zale?a?o to od ,,kontekstu'' -- w czasie bootowania
by?a wykorzystywana aktywna a podczas pracy WXP -- ta,
której wpis w TP by?a na pocz?tku TP; WinDOS (W95,
W98, WME itp.) widzia? takie flaszki jeszcze inaczej...)
Podobne wątki