znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Atlantis (26.02.2020, 12:13)
On 25.02.2020 22:17, Dawid Rutkowski wrote:

> To ju? wol? klawuch? od PC-ta i samemu zrobi? adapter (program do
> odczytu PC-towej klawiatury na ATmeg? kiedy? ju? napisa?em) - ma kto?
> pomys?, jak do tych tasiemek przymocowa? kabelki? Ew. pewnie takie
> gniazdka jak s? na p?ycie za?o?y? z drugiej strony - ale nie mam
> z?oma, ?eby wylutowa? :(

Tak to jest zrobione w uwspó?cze?nionym klonie Cobry-1. Atmega88 steruje
jakim? uk?adem scalonym, który zwiera linie, które oryginalnie by?y
czytane przez uk?ad "skanuj?cy" klawiatur?. Niby spore uproszczenie,
jednak mam opory przed umieszczaniem wspó?czesnych MCU w sprz?cie retro.
Urz?dzenie wydaje si? wtedy jakie? takie mniej autentyczne.

Pecetowa klawiatura w Spectrum jest problematyczna jeszcze z innego
powodu - wszystkich tych skrótów klawiszowych. Ten sam problem, co w
przypadku emulatorów.

Oryginalnie, na prze?omie lat osiemdziesi?tych i dziewi??dziesi?tych
ludzie rze?bili sobie zamienniki z jakich? mikroprze?aczników, co nieraz
wymaga?o prze?o?enia Spectrum do innej obudowy. Gdy jaki? czas temu
folia pad?a w moim Spectrum Plus, po protu zamówi?em zamiennik w
Wielkiej Brytanii, przez eBay. Szkoda czasu na kombinowanie. ;)
Dawid Rutkowski (26.02.2020, 13:20)
W dniu wtorek, 25 lutego 2020 23:43:38 UTC+1 u?ytkownik Cezar napisa?:
> On 25/02/2020 21:17, Dawid Rutkowski wrote:
> > No i niestety w ramach czyszczenia piwnicy wyrzucili?my tego kaseciaka (by? z licznikiem ta?my!), co by? do spektra u?ywany - ale tutaj w?tpi? w ?ycie g?owicy po 20 latach w piwnicy, a i pewnie na kasetach by?a tylko bia?a cisza/szum...
> > Ale BASIC powinien ruszy?, w porzadnym ROMie zapisany, nie w jakim? flashu, z którego bity wyciekaj?.

> Ju? nie potrzebujesz magnetofonu. Masz go w telefonie (wraz ze
> wszystkimi programami na niego):
>


Wow, dajcie spokój, ?eby na spektrusia ?ci?ga? programy z internetu?
Czego to ludzie nie wymy?l?, bajka :)
Atlantis (26.02.2020, 13:47)
On 26.02.2020 12:20, Dawid Rutkowski wrote:

> Wow, dajcie spokój, ?eby na spektrusia ?ci?ga? programy z internetu?
> Czego to ludzie nie wymy?l?, bajka :)


S? te? interfejsy do ?adowania programów z kart SD. Zarz?dzaj?cy tym MCU
jest zapewne wielokrotnie silniejszy od Z80 w Spectrum. ;)
Jarosław Sokołowski (26.02.2020, 14:57)
Atlantis napisał:

>> Wow, dajcie spokój, żeby na spektrusia ściągać programy z internetu?
>> Czego to ludzie nie wymyślą, bajka :)

> Są też interfejsy do ładowania programów z kart SD. Zarządzający
> tym MCU jest zapewne wielokrotnie silniejszy od Z80 w Spectrum. ;)


To tak jak z ostatnim egzemplarzem Odry 1305, który pracował w PKP.
Pod koniec żywota nie działay już czytniki kart perforowanych, zostały
zastąpione emulującymi je pecetami. Te pod każdym względem, mocy CPU
i wielkości RAM, przewyższały jednostkę, której peryferia zastępowały.
Adam (26.02.2020, 15:18)
W dniu 2020-02-25 o 23:43, Cezar pisze:
> On 25/02/2020 21:17, Dawid Rutkowski wrote:
> Już nie potrzebujesz magnetofonu. Masz go w telefonie (wraz ze
> wszystkimi programami na niego):
>


Tylko trzeba uważać, żeby nie podać zbyt wysokiego sygnału.
Można uszkodzić układ ULA.
Dawid Rutkowski (26.02.2020, 15:59)
W dniu ?roda, 26 lutego 2020 12:48:21 UTC+1 u?ytkownik Atlantis napisa?:
> On 26.02.2020 12:20, Dawid Rutkowski wrote:
> > Wow, dajcie spokój, ?eby na spektrusia ?ci?ga?programy z internetu?
> > Czego to ludzie nie wymy?l?, bajka :)

> S? te? interfejsy do ?adowania programów z kart SD. Zarz?dzaj?cy tym MCU
> jest zapewne wielokrotnie silniejszy od Z80 w Spectrum. ;)


Hmm, ale jak dzia?aj?, te? "wypiskuj?" programy przez jacka?
Czy jednak do szyny kraw?dziowej pod??czane i zapisuj? bezpo?rednio do pami?ci, od??czaj?c procesor?
Dawid Rutkowski (26.02.2020, 16:12)
W dniu ?roda, 26 lutego 2020 11:13:10 UTC+1 u?ytkownik Atlantis napisa?:
> On 25.02.2020 22:17, Dawid Rutkowski wrote:
> Tak to jest zrobione w uwspó?cze?nionym klonie Cobry-1. Atmega88 steruje
> jakim? uk?adem scalonym, który zwiera linie, które oryginalnie by?y
> czytane przez uk?ad "skanuj?cy" klawiatur?. Niby spore uproszczenie,
> jednak mam opory przed umieszczaniem wspó?czesnych MCU w sprz?cie retro.
> Urz?dzenie wydaje si? wtedy jakie? takie mniej autentyczne..
> Pecetowa klawiatura w Spectrum jest problematyczna jeszcze z innego
> powodu - wszystkich tych skrótów klawiszowych. Ten sam problem,co w
> przypadku emulatorów.


Roz?o?enie s?ów kluczowych BASICa to ma si? w g?owie, a wr?cz "w palcach" ;)
A jak nie to zawsze mo?na sobie spectrum po?o?y? przed klawiatur? PC-tow?, nawet ?atwiej, bo sobie d?o?minie zas?aniasz, nie mówi?c o ?cieraniu napisów z gumy.

Klawiatura spectrum plus to inna ciekawostka - je?li jest tak zrobionajak w spectrum - a czemu by nie, inaczej kompatybilno?? by trafi?o - to jest tam 5*8 linii. W spectrum by?o to 40 klawiszy - w plus jest wi?cej. Wi?kszo?? z nich to jaka? kombinacja caps shift i klawisza - pewnie tak sprytnie foli? zrobili, ?e wci?ni?cie tego klawisza zwiera dwie linie.
Mia?em zapyta? "ale jak tam jest zrobiony caps lock" ale przypomnia?em sobie, ?e by?o to bodaj?e caps shift + 2 - i kursor z liter? C.

Wpad?em jeszcze na pomys? pod??czenia klawiatury PC do szyny kraw?dziowej - powinienem mie? kempston interface, a ?e joystick chyba zagin??, to nawet nie b?dzie mi szkoda go rozpru?.
ZTCP folia by?a pod??czona tymi 8 liniami do szyny danych jedynie przez bufor otwierany bardziej znacz?cymi bitami adresu (oraz oczywi?cie /IOR), a pi?? mniej znacz?cych bitów wystawianych by?o na pozosta?e 5 linii folii (w ten sposób czytaj?c adres z ko?cówk? 0x1ff mo?na by?o sprawdzi?, czy jest wci?ni?ty jakikolwiek klawisz - tzw. "any key")..
Jeszcze tylko pytanie, czy Z80 mia? 16-bitow? przestrze? IO - bo wtedy ATmega88 nie starczy, trzeba b?dzie wzi?? takiegoz 32 ko?cówkami I/O - albo dorobi? dekoder adresów (ale na niego attiny25 nie wystarczy).
cezar (26.02.2020, 17:39)
On 26/02/2020 13:59, Dawid Rutkowski wrote:
> W dniu ?roda, 26 lutego 2020 12:48:21 UTC+1 u?ytkownik Atlantis napisa?:
> Hmm, ale jak dzia?aj?, te? "wypiskuj?" programy przez jacka?
> Czy jednak do szyny kraw?dziowej pod??czane i zapisuj? bezpo?rednio do pami?ci, od??czaj?c procesor?


s? takie i takie:Artur Stachura (26.02.2020, 19:02)
On Wed, 26 Feb 2020 11:13:08 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM> wrote:
> Oryginalnie, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
> ludzie rzeźbili sobie zamienniki z jakichś mikroprzełaczników, co nieraz
> wymagało przełożenia Spectrum do innej obudowy. Gdy jakiś czas temu
> folia padła w moim Spectrum Plus, po protu zamówiłem zamiennik w
> Wielkiej Brytanii, przez eBay. Szkoda czasu na kombinowanie. ;)


W tamtym czasie natrafiłem w Składnicy Harcerskiej na klawiaturę,
chyba od jakiegoś klona Spectrum. Był to zestaw do poskładania:
laminat ze złoconymi padami pod gumki i do tego spinane jak klocki
pojedyncze klawisze, z nadrukami słów kluczowych, w kilku miejscach
różniących się od spektrumowych. Układ połączeń też minimalnie się
różnił. Podlutowałem przewodami bezpośrednio do złącza w Spectrum.
Całkiem solidne to było, klawiatura wytrzymała kilka lat intensywnej
eksploatacji.
Marek (26.02.2020, 19:45)
On Wed, 26 Feb 2020 13:57:02 +0100, Jaros?aw
Soko?owski<jaros> wrote:
> To tak jak z ostatnim egzemplarzem Odry 1305, który pracowa? w PKP.
> Pod koniec ?ywota nie dzia?ay ju? czytniki kart perforowanych,
> zosta?y
> zast?pione emuluj?cymi je pecetami. Te pod ka?dym wzgl?dem, mocy CPU
> i wielko?ci RAM, przewy?sza?y jednostk?, której peryferia
> zast?powa?y.


To jakim cudem nie mo?na by?o zast?pi? tej Odry? Nie t?umacz tylko ?e
nie by?o softu skoro soft do emulacji by?....
Dawid Rutkowski (26.02.2020, 19:56)
W dniu ?roda, 26 lutego 2020 18:46:07 UTC+1 u?ytkownik Marek napisa?:
> On Wed, 26 Feb 2020 13:57:02 +0100, Jaros?aw Soko?owski wrote:
> To jakim cudem nie mo?na by?o zast?pi? tej Odry? Nie t?umacz tylko ?e
> nie by?o softu skoro soft do emulacji by?....


PC-ty emulowa?y czytniki kart perforowanych, a nie CPU Odry.

Hmm, ale jak to by?o, naprawd? czyta?y karty?
Czy na tych PC-tach zapisane by?y - pewnie w plikach tekstowych - "elektroniczne" talie kart?
Jarosław Sokołowski (26.02.2020, 20:20)
Pan Marek napisał:

> To jakim cudem nie można było zastąpić tej Odry? Nie tłumacz tylko że
> nie było softu skoro soft do emulacji był....


Nie jestem rzecznikiem PKP, najwyżej mogę zgadywać. Nie było softu.
A głównym zadaniem tej maszny było liczenie jakichś dróg hamowania,
obciążeń czy innych rzeczy mocno związanych z bezpieczeństwem. Więc
nawet jeśli dostępne były źródła, jeśli napisane zostały w znanym języku
wysokiego poziomu (fortran), to nie było chętnych do podjęcia decyzji
przekompilowania tego w zupełnie nowym środowisku. Soft to emulacji
szeregowej transmisji znakowej to co innego.

Jarek

Z ostatniej chwili:
Mateusz Bogusz (26.02.2020, 21:16)
On 25.02.2020 09:18, Atlantis wrote:
>> Mnie się marzy żeby tak Amigę 1200 odświeżyli...

> W pewnym sensie...
>


Wow! :-D
J.F. (26.02.2020, 21:37)
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnr5ddo9.ieg.jaros...
Pan Marek napisał:

>Nie jestem rzecznikiem PKP, najwyżej mogę zgadywać. Nie było softu.
>A głównym zadaniem tej maszny było liczenie jakichś dróg hamowania,
>obciążeń czy innych rzeczy mocno związanych z bezpieczeństwem. Więc
>nawet jeśli dostępne były źródła, jeśli napisane zostały w znanym
>języku
>wysokiego poziomu (fortran), to nie było chętnych do podjęcia decyzji
>przekompilowania tego w zupełnie nowym środowisku. Soft to emulacji
>szeregowej transmisji znakowej to co innego.


i co - wola z w windowsa na dyskietki i do tych pecetow ?
Pieniedzy na nowy program nie ma, a na programy do emulacji to sa ?

Troche watpie.

>Z ostatniej chwili:
>


"Komputer służył do kontroli ruchu towarowego i sprawował się bez
zarzutu. Miał jednak jedną zasadniczą wadę - wysokie koszty
eksploatacji. "

te "kontrole ruchu" to roznie mozna rozumiec .. moze i perforowali
dane o wagonach, a Odra jakies potwierdzenia generowala i zbierala.

Gdzies mi chodzi po glowie Odra co miała sterować gorką rozrządową,
czy jakimis procesami technologicznymi w fabryce.
Tu moze byc trudniej dorobic stosowne interfejsy .. i po co - Odra
dziala :-)

Nawiasem mowiac, to muzeum kolejnictwa w Jaworzynie Slaskiej stoi
jakas Odra,
nie bardzo wiem skad.
A w srodku szafy CPU ... dyski ST225. Czyli widac postep zawital pod
strzechy.

O,


J.
Jarosław Sokołowski (26.02.2020, 22:05)
Pan J.F. napisał:

> i co - wola z w windowsa na dyskietki i do tych pecetow ?
> Pieniedzy na nowy program nie ma, a na programy do emulacji to sa ?
> Troche watpie.


A ja nie. Obliczenia o podobnej złożoności robi się dzisiaj w oparciu
o arkusz Excela, który jest w stanie napisać przeciętny tabelkarz
z korporacji. Ale nie o to w tym przypadku chodzi.

Podobne wątki