znaczacy > sci.* > sci.medycyna

ola.degani (19.02.2020, 17:30)
Uwaga, nie jestem lekarzem ani ?adnym profesjonalist? biologii, to co pisz? przyjmijcie na w?asn? odpowiedzialno??.Najlepiej sprawdzi? ze specjalist?. Ja to wiem od biochemika.
Chrz?stki s? zbudowane z chondroityny, jest to nierozpuszczalna wwodzie moleku?a, dlatego jedzenie chrz?stek w jakiejkolwiek formie jest nieprzyswajalne przez cia?o ludzkie. Pies ma odpowiednie enzymy do przeci?cia tej moleku?y i dlatego trawi chrz?stki. Chondroityn? organizm potrafi zbudowa? z glukozaminy, która rozpuszcza si? w wodzie i dzi?ki temu jest przez krew przeprowadzana tam gdzie jej potrzeba w organizmie.
Chrz?stki ?cieraj? si? z biegiem lat, dlatego ka?dy cz?owiek w swoim czasie, a ju? na pewno po 60-tym roku ?ycia powinien konsumowa? glukozamin?. Sprzedawana jest jako proszekw torebkach, nale?y z lekarzem ustali? ile bra? bo zbyt du?a dawka mo?e spowodowa? problemy w nerkach.

Ja bior? proszek glukozamin sulfat 1500 mg (s? ludzie uczuleni nasulfaty, mo?na dosta? tak?e w innym po??czeniu)) w ilo?ci 1/3 ?y?eczki herbacianej codziennie.

Te proszki z chondroitynem zawieraj? pewnie psi enzym aby organizm go strawi?. S? ludzie uczuleni na ten psi enzym.

Zdrowia wszystkim.
Ola

Podobne w±tki