znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Włodzimierz Wojtiuk (01.02.2020, 14:39)

Ukaniu (01.02.2020, 15:10)
W dniu sobota, 1 lutego 2020 13:40:02 UTC+1 u?ytkownik nor...@googlegroups.com napisa?:
>
>


Dopiero teraz odkry?e? istnienie takich czarw?
To mo?na by ksi??ki pisa?, szaty rozdziera?, zaklina?, zabrania? ale to na nic. Jak ka?da religia, s? wyznawycy, s? kap?ani nie ma dowodw, jest biznes.
Swoj? drog? rozmiar 38 niczego sobie.
Krzysztof Gajdemski (01.02.2020, 17:13)
Jest Sat, 1 Feb 2020 05:10:35 -0800 (PST), Ukaniu pisze:
> W dniu sobota, 1 lutego 2020 13:40:02 UTC+1 u?ytkownik nor...@googlegroups.com napisa?:
>>
>>

> Dopiero teraz odkry?e? istnienie takich czarw?
> To mo?na by ksi??ki pisa?, szaty rozdziera?, zaklina?, zabrania? ale to na nic. Jak ka?da religia, s? wyznawycy, s? kap?ani nie ma dowodw, jest biznes.
> Swoj? drog? rozmiar 38 niczego sobie.


Naturalnie nic to nowego, ale osobi?cie nie przestan? si? chyba nigdy
dziwi? inwencji twrczej producentw tych wszystkich audiofilskich
wynalazkw. Zainteresowa?a mnie ta skrawaczka, i prosz?:

#v+
Za jednym zamachem wyrwnuje si? w ten sposb niecentryczno?? kr??ka
i przygotowuje miejsce pod eliminacj? rozproszonego ?wiat?a lasera.
Podci?ty brzeg p?yty maluje si? bowiem czarnym pisakiem. Rzecz znana
audiofilskiej spo?eczno?ci od lat, tutaj ma swj logiczny fina?.
Przypomn?, ?e do zamalowywania kraw?dzi p?yty u?ywano zielonego pisaka,
jednak panowie z ADS uwa?aj?, ?e czarny jest lepszy, poniewa? cz???
laserw pracuje nie ze ?wiat?em czerwonym, a podczerwonym.
#v-


Zasada dzia?ania prosta ja drut, wi?c w diwajs mo?na naby? ju? za
jedyne 800 ojro? Chyba, bo producent (link do strony podany w artykule)
si? do niego nie przyznaje.

k.
Jarosław Sokołowski (01.02.2020, 17:26)
Pan Krzysztof Gajdemski napisa:

[..]
> Zasada dziaania prosta ja drut, wic w diwajs mona naby ju za
> jedyne 800 ojro... Chyba, bo producent (link do strony podany w artykule)
> si do niego nie przyznaje.


Co tam drobne 800 ojro... Przypomniaa mi si zupenie nieaudiofilska
historia, jak to firma Sony wydaa miliony dolarw na opracowanie
metody zabezpieczajcej przed kopiowaniem ich pyt. Nie min tydzie
od premiery pierwszego takiego krka, a kto odkry (i podzieli si
wiedz w Internecie), e jeli zamaluje si czarnym pisakiem ciek
na brzegu pyty, to ju mona j kopiowa na kadym pececie.
Włodzimierz Wojtiuk (01.02.2020, 19:05)
On 2020-02-01 14:10, Ukaniu wrote:
> W dniu sobota, 1 lutego 2020 13:40:02 UTC+1 u?ytkownik nor...@googlegroups.com napisa?:
>>
>>

> Dopiero teraz odkry?e? istnienie takich czarw?


Oczywi?cie, ?e nie...
Krzysztof Gajdemski (01.02.2020, 22:13)
Jest Sat, 1 Feb 2020 16:26:17 +0100, Jaros?aw Soko?owski pisze:
> Pan Krzysztof Gajdemski napisa?:
> Co tam drobne 800 ojro... Przypomnia?a mi si? zupe?nie nieaudiofilska
> historia, jak to firma Sony


Nie od dzi? wiadomo, ?e problem grubej kreski objawia si? w r?nych
dziedzinach ?ycia i pod r?nymi szeroko?ciami geograficznymi.

> wyda?a miliony dolarw na opracowanie
> metody zabezpieczaj?cej przed kopiowaniem ich p?yt. Nie min?? tydzie?
> od premiery pierwszego takiego kr??ka, a kto? odkry? (i podzieli? si?
> wiedz? w Internecie), ?e je?li zamaluje si? czarnym pisakiem ?cie?k?
> na brzegu p?yty, to ju? mo?na j? kopiowa? na ka?dym pececie.


O ile pami?tam (a z tym bywa r?nie), to zabezpieczenie to mia?o jeszcze
jeden istotny feler. Przyj?to za?o?enie, ?e osobnicy dokonuj?cy
czynno?ci nielegalnego powielenia utworu fonograficznego korzystaj?
z systemu Windows. Ich koledzy ? u?ytkownicy ?niszowych? OS
? wspania?omy?lnie zwolnieni zostali z konieczno?ci posiadania
w przyborniku czarnego markera.

k.
J.F. (01.02.2020, 22:36)
Dnia 01 Feb 2020 20:13:56 GMT, Krzysztof Gajdemski napisa?(a):
> Jest Sat, 1 Feb 2020 16:26:17 +0100, Jaros?aw Soko?owski pisze:
> Nie od dzi? wiadomo, ?e problem grubej kreski objawia si? w r?nych
> dziedzinach ?ycia i pod r?nymi szeroko?ciami geograficznymi.
> O ile pami?tam (a z tym bywa r?nie), to zabezpieczenie to mia?o jeszcze
> jeden istotny feler. Przyj?to za?o?enie, ?e osobnicy dokonuj?cy
> czynno?ci nielegalnego powielenia utworu fonograficznego korzystaj?
> z systemu Windows. Ich koledzy ? u?ytkownicy ?niszowych? OS
> ? wspania?omy?lnie zwolnieni zostali z konieczno?ci posiadania
> w przyborniku czarnego markera.


I to tylko w domyslnej konfiguracji - kto to wymyslil, zeby sie jakis
autorun sam startowal ...

J.
Mirek (01.02.2020, 22:44)
On 01.02.2020 14:10, Ukaniu wrote:
> W dniu sobota, 1 lutego 2020 13:40:02 UTC+1 u?ytkownik nor...@googlegroups.com napisa?:
>>
>>

> Dopiero teraz odkry?e? istnienie takich czarw?


Na nas nie dzia?a, bo za du?o wiemy... ale taki przyk?ad z innej beczki:
Parz? sobie herbat?. Podobno wiele zale?y od sposobu parzenia, ale
czasem wychodzi genialna (?rednica, bas, szczeg?y itp. ;) ), no wi?c
prbuj? to powtrzy?: waga, stoper, sterylne warunki itp. - pora?ka.
Niby to samo. ale jednak tamta by?a lepsza.
I tu wchodzi teoria, ?e wszystko zale?y od nastawienia, nastroju, ale
jak tu by? dobrze nastawionym, jak wiemy, ?e woda wrza?a za d?ugo,
siteczko kosztowa?o 2,50, herbata by?a na promocji w Biedronce, a
kabelek od czajnika... nie, jednak nie ma wp?ywu ;)

BTW: Czy kto? czasem nie kojarzy skeczu B.Smolenia, w ktrym opowiada o
hodowli ?wi? i ?e "one do betonu nie wlaz?y" ?
Ja tego nie pami?tam, ale kolega twierdzi, ?e by?o, a nie ma tego w
internetach.
Jarosław Sokołowski (01.02.2020, 22:44)
Pan Krzysztof Gajdemski napisa:

> O ile pamitam (a z tym bywa rnie), to zabezpieczenie to miao
> jeszcze jeden istotny feler. Przyjto zaoenie, e osobnicy
> dokonujcy czynnoci nielegalnego powielenia utworu fonograficznego
> korzystaj z systemu Windows. Ich koledzy - uytkownicy "niszowych"
> OS - wspaniaomylnie zwolnieni zostali z koniecznoci posiadania
> w przyborniku czarnego markera.


Tego to ja w ogle nie pamitam, by moe dlatego, e onej pyty nigdy
nie nabyem. Za to w swoim czasie nabywaem w kiosku kolorowe pisma, do
ktrych doczane byy pyty DVD. Dopiero po wielu latach dowiedziaem
si, e do tych filmw doczane byy reklamy. I to tak perfidnie, e
(podobno) nijak nie da si ich pomin albo przewin przed obejrzeniem
filmu waciwego.
J.F. (01.02.2020, 22:52)
Dnia Sat, 1 Feb 2020 21:44:55 +0100, Jarosaw Sokoowski napisa(a):
> Pan Krzysztof Gajdemski napisa:
> Tego to ja w ogle nie pamitam, by moe dlatego, e onej pyty nigdy
> nie nabyem


Pewnie to


J.
Mirek (01.02.2020, 23:05)
On 01.02.2020 21:36, J.F. wrote:

> I to tylko w domyslnej konfiguracji - kto to wymyslil, zeby sie jakis
> autorun sam startowal ...


Dla osb z (regu?y starszych), ktrzy mieli opory przed komputerami to
by?o genialne. Klawiatury nie dotknie, ale p?ytk? sobie znajdzie, w?o?y
i mu gra.
Ale w tym przypadku ?eby jednego zadowoli? trzeba by?o zirytowa?
dziesi?ciu. O skutkach ubocznych w postaci wirusw nie wspominaj?c.
Jarosław Sokołowski (01.02.2020, 23:05)
Pan J.F. napisa:

> Pewnie to
>


A nie, skandal to ja dobrze pamitam. Szczegy techniczne ju mniej,
bo one nie s a tak istotne. Najwaniejszy jest aspekt psychologiczny:
z jak atwoci ludzie robi z siebie idiotw.
Kaczin (01.02.2020, 23:14)
W dniu 01.02.2020 o18:05, W?odzimierz Wojtiuk pisze:
> On 2020-02-01 14:10, Ukaniu wrote:
> Oczywi?cie, ?e nie...


Chyba jednak tak...

P.S. Nie wiem co te trzy kropki znacz?, ale te? da?em.
Podobne wtki