znaczacy > sci.* > sci.matematyka

Andrzej Lechowski (16.02.2020, 23:22)
Chcia?bym zauwa?y?, ?e ˇsemka cieszy si? wielk? estym? zarˇwno w?rˇd Illuminati (dobry, bˇg) jak i w Chinach ? cyt. z internetu: "Liczba 8 ? liczba dostatku i bogactwa. Po chi?sku brzmi jak ?pomy?lny rozwˇj, rozkwit?. W Chinach im wi?cej ˇsemek w numerze rejestracyjnym samochodu tym lepiej. Za taki numer w Hongkongu trzeba zap?aci? ci??kie pieni?dze urz?dnikom. Zawieszona przy wej?ciu wp?ywa bardzo korzystnie rˇwnie? na go?ci."
Inny cytat ()
?Znaczenie liczby osiem zwi?zane jest z przedsi?wzi?ciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinacj? i wytrwa?e d??enie do celu, a tak?e uporz?dkowanie spraw niezb?dnychdo jego osi?gni?cia. W Chinach jest uwa?ana za liczb? bardzo szcz??liw?. ??czy w sobie dwie cechy: jest liczb? parzyst?, co symbolizuje pe?ni? i jednocze?nie jest najwi?ksz? cyfr? parzyst?, st?d jej znaczenia dotycz?ce sukcesu i realizacji celˇw.?
Nieprzypadkowo te? wybrano olimpiad? w Chinach na rok 2008.
Co? w tej ˇsemce jest niezwyk?ego rˇwnie? i w matematyce. Otˇ? brakiem swojej obecno?ci w porz?dku liczbowym od 1 do 9 daje takie same cyfry w wynikach po pomno?eniu go przez uzupelnienie par liczb do 9. Przyklady:
12345679 * 9 (0 9)
12345679 * 18 (1 8)
12345679 * 27 (2 7)
12345679 * 36 (3 6)
12345679 * 45 (4 5)
12345679 * 54 (5 4)
12345679 * 63 (6 3)
12345679 * 72 (7 2)
12345679 * 81 (8 1)

Z kolei pomno?enie takiego ci?gu liczbowego (bez ˇsemki) przez osiem, daje wynik schodowy zst?puj?cy (98765432).

No i wreszcie ˇsemka przewrˇcona na bok daje nam niesko?czono?? :)
robot (21.02.2020, 10:36)
W dniu 2020-02-16 oá22:22, Andrzej Lechowski pisze:
[..]
> 12345679 * 81 (8 1)
> Z kolei pomno?enie takiego ci?gu liczbowego (bez ˇsemki) przez osiem, daje wynik schodowy zst?puj?cy (98765432).
> No i wreszcie ˇsemka przewrˇcona na bok daje nam niesko?czono?? :)


Polecam wy?mienity wyk?ad o liczbie 8:
WM (04.03.2020, 20:23)
W dniu 2020-02-21 o 09:36, robot pisze:
> Polecam wy┼Ťmienity wyk┼éad o liczbie 8:


A ja polecam to ┼╝artobliwe podsumowanie :)


WM
Podobne w▒tki