znaczacy > comp.* > comp.mail.mta

travis (17.01.2020, 22:14)
Witam,

Czy majac postfixa mozna zablokowac aby na konkretny e-mail np:
id moga przychodzic tylko emaile z domeny * ?
Lemat (18.01.2020, 02:04)
W dniu 17.01.2020 o 21:14, travis pisze:
> Witam,
> Czy majac postfixa mozna zablokowac aby na konkretny e-mail np:
> id moga przychodzic tylko emaile z domeny * ?


policyd_lemat3
PawelS pawel(at)wbcd(dot)pl (23.01.2020, 23:46)
travis pisze:
> Witam,
> Czy maj?c postfixa mo?na zablokowa? aby na konkretny e-mail np:
> id mog? przychodzi? tylko emaile z domeny * ?


w policyd-limits tak mo?na zrobi?, by tylko wiadomo?ci od okre?lonych
adresów nadawców lub domen nadawców by?y akceptowane,
pozosta?e b?d? odrzucane ze statusem 550 5.1.1 "reject text"
z ewentualn? mo?liwo?ci? spersonalizowania komunikatu,
Podobne wątki