znaczacy > comp.* > comp.mail.mta

tom (02.02.2006, 09:32)
Próbuje postawić Postfixa z obsługą virtualek, lecz mam z tym taki
problem, że postfix nie chce przyjmowąć poczty pochodzącej z
zewnętrznych serwerów. Ciągle dostaję komunikat: Relay access denied.
W postconfie nei widzę aby była ustawiona opcja
virual_mailbox_domains = domena.pl
choć w pliku main.cf jest.
Dodam że jak próbuję pocztę wysłać lokalnie to działa. Wg mnie postfix
nie uznaje tej domeny jako własnej dlatego nie przepuszcza listu przez
regułę: smtpd_recipient_restrictions = reject_unauth_destination
tylko jak zrobić by uważał tą domenę za włąsną?

Podam jeszcze wynik postconf -n:

alias_maps = hash:/etc/aliases
broken_sasl_auth_clients = yes
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
debug_peer_level = 7
disable_vrfy_command = yes
html_directory = no
inet_interfaces = all
invalid_hostname_reject_code = 554
mail_owner = postfix
mailbox_size_limit = 100000000
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/man
message_size_limit = 15000000
mydestination = xxx.internetdsl.tpnet.pl, localhost
mydomain = $myhostname
myhostname = $mydomain
mynetworks = 192.168.254.0/24, 127.0.0.0/8
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
qmqpd_error_delay = 15
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = no
sample_directory = /etc/postfix
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
setgid_group = postdrop
smtpd_banner = $mydomain ESMTP Server
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks,
reject_rbl_client relays.ordb.org, reject_rbl_client
opm.blitzed.org, reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client sbl.spamhaus.org
smtpd_delay_reject = no
smtpd_error_sleep_time = 30
smtpd_hard_error_limit = 5
smtpd_helo_required = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination,
reject_unauth_pipelining
smtpd_sasl_application_name = smtpd
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_soft_error_limit = 2
strict_rfc821_envelopes = yes
transport_maps = mysql:/etc/postfix/transport.mysql
unknown_address_reject_code = 554
unknown_hostname_reject_code = 554
unknown_local_recipient_reject_code = 550
unverified_sender_reject_code = 550
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/virtual_alias.mysql
virtual_gid_maps = static:1065
virtual_mailbox_base = /var/spool/mail/virtual
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/virtual_mailbox.mysql
virtual_uid_maps = static:1065

Plik transport.mysql:
user =mail
password =xxxx
dbname= virtual
query= SELECT transport FROM mail WHERE CONCAT(login,'@',domena)='%s'

virtual_alias.mysql:
user = mail
password =xxxx
dbname= virtual
query= SELECT login FROM mail WHERE login='%u' AND domena='%d'

virtual_mailbox.mysql:
user = mail
password =xxxx
dbname= virtual
query= SELECT CONCAT(domena,'/',mbox) FROM mail WHERE email='%s'

virtual.mysql:
user =mail
password = xxxx
dbname= virtual
query= SELECT CONCAT(login,'@',domena), login FROM mail WHERE login='%u'
AND domena='%d'

Przykładowy wpis w MYSQL:
login domena email haslo mbox transpor
tom domena.pl tom xxxx tom virtual
20060131 domena.pl domena.pl xxxx NULL virtual
Szymon Sokół (02.02.2006, 20:08)
On Thu, 02 Feb 2006 08:32:47 +0100, tom wrote:

> W postconfie nei widzę aby była ustawiona opcja
> virual_mailbox_domains = domena.pl
> choć w pliku main.cf jest.

No bo niepoprawne opcje są ignorowane przy czytaniu main.cf, więc potem
postconf ich nie pokazuje (hint: przeczytaj jeszcze raz, co napisałeś) :->
Podobne wątki