znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Marek (30.01.2020, 11:54)
Do zapalania ?arwek LED u?ywam miniaturowych SSR aqh3213. Na
schemacie aplikacyjnym w strukturze jest wykazany triak, st?d tytu?.
Parametry tego SSR to max pr?d skuteczny 1.2A, max pr?d chwilowy
12A, napi?cie pracy max 600V.
Do tej pory nie mailem problemu z zapalaniem 1-2 ?arwek LED ale
trafi?em na jakie? wredne. Je?li pod??cze ich wi?cej ni? 1 rwnolegle
(lub szeregowo) triak ma problem z wy??czeniem, niechetnie si?
wy??cza, trzeba od??czy? faz?. Powy?ej 3 ?arwek uszkadza si? tak, ?e
zostaje zwarty permanentnie.
Pierwsze podejrzenie powodw trwa?ego uszkodzenia (zwarcia) to zbyt
du?y pr?d rozruchowy z powodu zaiekszonej pojemno?ci w uk?adzie
zasilania ?arwek (1 ?arwka za??cza si? prawid?owo) Sam pr?d
znamionowy zespo?u ?arwek to oko?o 100mA (63mA znamionowy per 1
?arwka), nie przekracza warunkw tego triaka.
W??czenie szeregowo opornika nie doprowadza do trwa?ego zwarcia ale
nie usuwa problemu z trudno?ci? wy??czenia.
Jedyne co mi przychodzi do g?owy to, ?e w tych LED jest jaka?
indukcyjno?? ktra powoduje takie cyrki... Co z tym mo?na zrobi? bez
wymiany na inny uk?ad a jedynie dodaj?c jakie? elementy dyskretne?
Je?li problem jest jedynie z pr?dem rozruchowym (ktry uszkadza
struktur?) z powodu zwi?kszonej pojemno?c przy uzyciui dwch
?arwek lub wi?cej to dlaczego po??czenie ich w szereg nie rozwi?zuje
problemu?
Paweł Pawłowicz (30.01.2020, 13:00)
W dniu 2020-01-30 o10:54, Marek pisze:
[..]
> Jeli problem jest jedynie z prdem rozruchowym (ktry uszkadza
> struktur) z powodu zwikszonej pojemnoc przy uzyciui dwch arwek
> lub wicej to dlaczego poczenie ich w szereg nie rozwizuje problemu?


Prawdopodobnie przekroczony zosta dI/dt komutacyjny, przy wyczaniu.
Dla triakw ten parametr to pojedyncze ampery na milisekund
(milisekund!). Mona kombinowa z ukadem snubbera, ale tak naprawd
skutecznym sposobem jest zamiana triaka na tyrystory.

P.P.
J.F. (30.01.2020, 17:28)
Uytkownik "Pawe Pawowicz" napisa w wiadomoci grup
dyskusyjnych:5e32b768$0$540$65785112...
W dniu 2020-01-30 o 10:54, Marek pisze:
> Do zapalania arwek LED uywam miniaturowych SSR aqh3213. Na
> schemacie aplikacyjnym w strukturze jest wykazany triak, std tytu.
> Parametry tego SSR to max prd skuteczny 1.2A, max prd chwilowy
> 12A, napicie pracy max 600V.
> Do tej pory nie mailem problemu z zapalaniem 1-2 arwek LED ale
> trafiem na jakie wredne. Jeli podcze ich wicej ni 1
> rwnolegle (lub szeregowo) triak ma problem z wyczeniem,
> niechetnie si wycza,


Ciekawe, bardzo ciekawe z tym wylaczaniem ..

> trzeba odczy faz. Powyej 3 arwek uszkadza si tak, e zostaje
> zwarty permanentnie.
> Pierwsze podejrzenie powodw trwaego uszkodzenia (zwarcia) to zbyt
> duy prd rozruchowy z powodu zaiekszonej pojemnoci w ukadzie


prawidlowe podejrzenie

> zasilania arwek (1 arwka zacza si prawidowo) Sam prd
> znamionowy zespou arwek to okoo 100mA (63mA znamionowy per 1
> arwka), nie przekracza warunkw tego triaka.
> Wczenie szeregowo opornika nie doprowadza do trwaego zwarcia ale
> nie usuwa problemu z trudnoci wyczenia.
> Jedyne co mi przychodzi do gowy to, e w tych LED jest jaka
> indukcyjno ktra powoduje takie cyrki...


troche dziwne by to bylo ... ale napiecie przemienne ?
To musi byc przejscie przez zero ... czy nie musi ?

>> Co z tym mona zrobi bez wymiany na inny ukad a jedynie dodajc
>> jakie elementy dyskretne?
>> Jeli problem jest jedynie z prdem rozruchowym (ktry uszkadza
>> struktur) z powodu zwikszonej pojemnoc przy uzyciui dwch
>> arwek lub wicej to dlaczego poczenie ich w szereg nie
>> rozwizuje problemu?


I to jest wlasnie ciekawe :-)

>Prawdopodobnie przekroczony zosta dI/dt komutacyjny, przy
>wyczaniu. Dla triakw ten parametr to pojedyncze ampery na
>milisekund (milisekund!). Mona kombinowa z ukadem snubbera, ale
>tak naprawd skutecznym sposobem jest zamiana triaka na tyrystory.


Moment Pawle, bo mnie sie wydaje, ze:
-jest ograniczony dI/dt przy zaczaniu. Moze spalic, a ograniczyc ...
jak nie rezystor, to dlawik.
albo jakis soft-start. Snubber nie pomoze, a wrecz pogorszy,

-triaki sie wylaczaja w przejsciu pradu przez zero, wiec raczej
powolne zmiany pradu.
Chyba, ze to jakis GTO.

-sa wrazliwe na skoki napiecia dU/dt, ktore moga spowodowac wlaczenie.
I byc moze tu mamy to zjawisko - ze wlaczaja sie zaraz po
wylaczeniu.

Akurat tyrystory maja podobne dolegliwosci. Tylko nie grozi im
uporczywe samoistne wlaczanie.

J.
Paweł Pawłowicz (30.01.2020, 17:53)
W dniu 30.01.2020 o16:28, J.F. pisze:
[...]
> Moment Pawle, bo mnie sie wydaje, ze:
> -jest ograniczony dI/dt przy zaczaniu. Moze spalic, a ograniczyc ...
> jak nie rezystor, to dlawik.
> albo jakis soft-start. Snubber nie pomoze, a wrecz pogorszy,
> -triaki sie wylaczaja w przejsciu pradu przez zero, wiec raczej powolne
> zmiany pradu.
> Chyba, ze to jakis GTO.
> -sa wrazliwe na skoki napiecia dU/dt, ktore moga spowodowac wlaczenie.
> I byc moze tu mamy to zjawisko - ze wlaczaja sie zaraz po wylaczeniu.


Wszystko prawda. Ale nie caa. Zwr uwag na parametr oznaczany
dI/dt(c). To (c) oznacza, e chodzi o wyczanie. Przy "normalnym"
obcieniu nie ma z tym problemw, ale jeli za triakiem jest jaka
"elektronika", i ona wyczy obcienie szybciej, ni ten parametr, to w
obszarze bramki pozostaj noniki i triak w ogle si nie wycza.
Problem polega na tym, e po pojawieniu si napicia triak zaczyna
przewodzi, ale poniewa nonikw jest mao, przewodzi tylko bardzo
wskim kanaem i, mimo maego prdu, gsto prdu jest dua i lokalnie
przegrzewa struktur. O szczegy pytaj specw od przyrzdw
pprzewodnikowych. T "elektronik" moe by nawet tylko dioda i
kondensator za ni, prd pynie tylko w szczytach napicia i jego spadek
jest szybszy, ni te aosne kilka amperw na milisekund.

> Akurat tyrystory maja podobne dolegliwosci.


Akurat w tym wzgldzie nie. Tego parametru nawet si nie podaje.

P.P.
Marek (31.01.2020, 11:03)
On Thu, 30 Jan 2020 16:53:34 +0100, Pawe?
Paw?owicz<pawel.pawlowicz13@gmailDOTcom> wrote:
> T? "elektronik?" mo?e by? nawet tylko dioda i
> kondensator za ni?, pr?d p?ynie tylko w szczytach napi?cia i jego
> spadek
> jest szybszy, ni? te ?a?osne kilka amperw na milisekund?.


Pomog?o dodanie gasika 220nF+40ohm i zacz?? si? wy??cza? poprawnie.
Ale ?ebym dobrze zrozumia? zjawisko - w tym przypadku spadek pr?du
jest szybszy ni? okre?lone dI/dt (c) tego triaka?
Marek (31.01.2020, 11:05)
On Thu, 30 Jan 2020 16:28:39 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx> wrote:
> albo jakis soft-start. Snubber nie pomoze, a wrecz pogorszy,


Gasik od razu pomg?....
Marek (31.01.2020, 11:07)
On Thu, 30 Jan 2020 16:28:39 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx> wrote:
> -sa wrazliwe na skoki napiecia dU/dt, ktore moga spowodowac
> wlaczenie.
> I byc moze tu mamy to zjawisko - ze wlaczaja sie zaraz po
> wylaczeniu.


Hmm no właśnie, skoro dodanie gasika pomaga to czy czasem nie
występuje jednak to zjawisko
(skok napięcia przy rozłączeniu) powodujące natychmiastowe włączenie?
Marek (31.01.2020, 11:10)
On Thu, 30 Jan 2020 16:28:39 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx> wrote:
> >> Je?li problem jest jedynie z pr?dem rozruchowym (ktry uszkadza
> >> struktur?) z powodu zwi?kszonej pojemno?c przy uzyciui dwch
> >> ?arwek lub wi?cej to dlaczego po??czenie ich w szereg nie
> >> rozwi?zuje problemu?

> I to jest wlasnie ciekawe :-)


Te ?arwki maj? jaki? uk?ad regulacji pr?du (cc jak w rasowym
driverze LED?), bo szeregowo dwie pobieraj? taki sam pr?d jak
rwnolegle i ?wiec? tak samo jasno. Trzy w szeregu ju? nie daj? rady
stabilizowa? pr?d i zaczynaj? miga?.
Paweł Pawłowicz (31.01.2020, 12:01)
W dniu 2020-01-31 o10:07, Marek pisze:
> On Thu, 30 Jan 2020 16:28:39 +0100, "J.F."
> <jfox_xnospamx> wrote:
> Hmm no wanie, skoro dodanie gasika pomaga to czy czasem nie wystpuje
> jednak to zjawisko (skok napicia przy rozczeniu) powodujce
> natychmiastowe wczenie?


Wczenie triaka gdy nie ma prdu?

P.P.
Marek (31.01.2020, 12:06)
On Fri, 31 Jan 2020 11:01:21 +0100, Pawe? Paw?owicz
<paw-p [kropka] pl> wrote:
> W??czenie triaka gdy nie ma pr?du?


A jaka jest gwarancja, ?e nie p?ynie skoro jest nag?y skok napi?cia,
ktre z kolei mo?e spowodowa? przebicie i przep?yw?
Paweł Pawłowicz (31.01.2020, 12:42)
W dniu 2020-01-31 o11:06, Marek pisze:
> On Fri, 31 Jan 2020 11:01:21 +0100, Pawe Pawowicz <paw-p
> [kropka] pl> wrote:
>> Wczenie triaka gdy nie ma prdu?

> A jaka jest gwarancja, e nie pynie skoro jest nagy skok napicia,
> ktre z kolei moe spowodowa przebicie i przepyw?


Masz proste wyjanienie ktre dziaa, po co kombinowa jak ko pod gr?

P.P.
Marek (31.01.2020, 13:33)
On Fri, 31 Jan 2020 11:42:11 +0100, Pawe? Paw?owicz
<paw-p [kropka] pl> wrote:
> Masz proste wyja?nienie ktre dzia?a, po co kombinowa? jak ko? pod
> gr??


Teraz mnie zainteresowa?a fizyka zjawiska.
Jarosław Sokołowski (31.01.2020, 14:05)
Pan Marek napisa:

>> Masz proste wyjanienie ktre dziaa, po co kombinowa jak ko pod gr?

> Teraz mnie zainteresowaa fizyka zjawiska.


Fizyka jest oglnie znana, rwnia pochya zaliczana jest do maszyn prostych.
Ale ko, cho eb ma wielki, musi si nad tym niele nakombinowa.
wowa (31.01.2020, 17:58)
> Pomogo dodanie gasika 220nF+40ohm i zacz si wycza poprawnie. Ale
> ebym dobrze zrozumia zjawisko - w tym przypadku spadek prdu jest szybszy
> ni okrelone dI/dt (c) tego triaka?


A co zrobie z bramk tego triaka? W klasycznych ukadach pomidzy
bramk a A1 dawao si kilkaset (100-500) omw. Powodowao to lepsze
wyczanie i odporno na mieci.
Wojtek
J.F. (31.01.2020, 18:17)
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.5324689781583750994...
>Pomogło dodanie gasika 220nF+40ohm i zaczął się wyłączać poprawnie.


rownolegle do lampy, czy rownolegle do triaka ?

Bo jesli dobrze licze - 220nF to 15kohm impedancji.
I z 15 mA pradu przy 230V.

LED powinna ladnie swiecic ale moze te Twoje maja jakies lepsze
przetwornice i sie wylaczaja ...

J.

Podobne wtki