znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Marek (31.01.2020, 23:26)
On Fri, 31 Jan 2020 16:58:15 +0100, wowa <wowa3> wrote:
> A co zrobi?e? z bramk? tego triaka? W klasycznych uk?adach pomi?dzy
> bramk? a A1 dawa?o si? kilkaset (100-500) omw. Powodowa?o to
> lepsze
> wy??czanie i odporno?? na ?mieci.


"Triak" u?yto tutaj jako skrtu. To jest SSR, ma triaka w swojej
strukturze ale dost?pu do bramki nie ma.
Marek (31.01.2020, 23:28)
On Fri, 31 Jan 2020 17:17:41 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx> wrote:
> LED powinna ladnie swiecic ale moze te Twoje maja jakies lepsze
> przetwornice i sie wylaczaja ...


To nie jest 1 Led ale 6 rwnolegle. Przy jednej owszem miga z tym
kondensatorem. Ale do?o?enie kolejnych rownolegle powoduje
?ci?gni?cie tego napi?cia poni?ej progu zapalenia.
wowa (01.02.2020, 21:51)
> On Fri, 31 Jan 2020 16:58:15 +0100, wowa <wowa3> wrote:
>> A co zrobie z bramk tego triaka? W klasycznych ukadach pomidzy bramk
>> a A1 dawao si kilkaset (100-500) omw. Powodowao to lepsze wyczanie i
>> odporno na mieci.

> "Triak" uyto tutaj jako skrtu. To jest SSR, ma triaka w swojej strukturze
> ale dostpu do bramki nie ma.


To jest to?

Wedug obrazka bramka wystpuje na nodze nr 5. Jeli to nie to, to
przepraszam za zamieszanie.
Wojtek
Marek (01.02.2020, 23:29)
On Sat, 01 Feb 2020 20:51:40 +0100, wowa <wowa3> wrote:
>
> Wed?ug obrazka bramka wyst?puje na nodze nr 5. Je?li to nie to, to
> przepraszam za zamieszanie.


Tak to ten, natomiast hmm... teraz nie wiem co o tym my?le?. Wyj?cie
nr 5 rozumia?em jako mostek wyj?? A2 tego podwjnego triaka, no bo
jaki sens jest wyprowadzyac bramk? na zewn?trz uk?adu opto?? Zreszt?
wyprowadzenie bramki najcz??ciej rysuje si? ze ?rodka symbolu
"diody"...
Marek (01.02.2020, 23:32)
On Sat, 01 Feb 2020 22:29:49 +0100, Marek <fake> wrote:
> Tak to ten, natomiast hmm... teraz nie wiem co o tym my?le?.
> Wyj?cie
> nr 5 rozumia?em jako mostek wyj?? A2 tego podwjnego triaka, no bo
> jaki sens jest wyprowadzyac bramk? na zewn?trz uk?adu opto??
> Zreszt?
> wyprowadzenie bramki najcz??ciej rysuje si? ze ?rodka symbolu
> "diody"...


Chyba, ?e to drugie to optodiak st?d po??czenia wew. struktury z
bramka triaka ma sens ale wtedy po co wyprowadza? bramk? na zewn?trz?
Piotr Wyderski (02.02.2020, 11:34)
Pawe Pawowicz wrote:

> Mona kombinowa z ukadem snubbera, ale tak naprawd
> skutecznym sposobem jest zamiana triaka na tyrystory.


Lub MOSFETy. Pozwlmy ju godnie odej elementom czterowarstwowym.

Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski (02.02.2020, 11:46)
J.F. wrote:

> -sa wrazliwe na skoki napiecia dU/dt, ktore moga spowodowac wlaczenie.


Wszystko, co ma pojemno jest wraliwe.

> Akurat tyrystory maja podobne dolegliwosci. Tylko nie grozi im uporczywe
> samoistne wlaczanie.


Jeli nie jeste Chiczykiem majcym za zadanie zbudowa najtaszy ukad
z jakich zmiotkw z fabrycznej podogi, to po co Ci
triak/tyrystor/LGBT? S dobre MOSFETy, zarwno krzemowe SuperJunction
jak i z wglika krzemu.
Ostatnio w ramach POC zajmowaem si takim 65mOhm/900V. Bez probemu
pomachaem nim na 3MHz, tzn. prdzej mi si driver skoczy ni tranzystor.

Pozdrawiam, Piotr
wowa (02.02.2020, 15:18)
> On Sat, 01 Feb 2020 22:29:49 +0100, Marek <fake> wrote:
>> Tak to ten, natomiast hmm... teraz nie wiem co o tym myle. Wyjcie nr 5
>> rozumiaem jako mostek wyj A2 tego podwjnego triaka, no bo jaki sens
>> jest wyprowadzyac bramk na zewntrz ukadu opto?? Zreszt wyprowadzenie
>> bramki najczciej rysuje si ze rodka symbolu "diody"...

> Chyba, e to drugie to optodiak std poczenia wew. struktury z bramka
> triaka ma sens ale wtedy po co wyprowadza bramk na zewntrz?


Moe wanie po to? Niektre transoptory te maj wyprowadzon baz
tranzystora. Moe powi jednego na badania, sprbuj wyzwoli triaka
przez t bramk.
Wojtek
Marek (02.02.2020, 15:59)
On Sun, 2 Feb 2020 10:46:26 +0100, Piotr Wyderski
<peter.pan> wrote:
> Je?li nie jeste? Chi?czykiem maj?cym za zadanie zbudowa? najta?szy
> uk?ad
> z jakich? zmiotkw z fabrycznej pod?ogi, to po co Ci
> triak/tyrystor/LGBT? S? dobre MOSFETy, zarwno krzemowe
> SuperJunction
> jak i z w?glika krzemu.


Nie jestem jeszcze Chi?czykiem i obawiam si? ?e jednym mosfetem
bezpiecznego (izolowanego) sterowania AC nie uzyskam.
Ja nie potrzebuje klockw do sk?adania ale gotowe rozwi?zanie typu
SSR o mo?liwie najmniejszych wymiarach i ten omawiany modu? jak na
razie ?wietnie si? sprawdza pod wzgl?dem gabarytw jak i oferowanych
mocy. Oczywi?cie ma te? swoje warunki stosowalno?ci (st?d ten w?tek)
dlatego je?li istnieje jaki? inny gotowy SSR gabarytowo podobny i
oparty na p?przewodnikach jakie masz na my?li to ch?tnie w taki
zainwestuj? i protestuj?.
Marek (02.02.2020, 16:12)
On Sun, 02 Feb 2020 14:18:01 +0100, wowa <wowa3> wrote:
> Mo?e w?a?nie po to? Niektre transoptory te? maj? wyprowadzon? baz?
> tranzystora. Mo?e po?wi?? jednego na badania, sprbuj wyzwoli?
> triaka
> przez t? bramk?.


Dzi?ki za zwrcenie na to uwagi. Wcze?niej wspomina?e? o rezystorze
do bramki. Chcia?bym to rozwin??. Pdf tego uk?adu w przyk?adzie
aplikacji dopuszcza dowolno?? pod??czania obci??enia do pinow 6 lub
8. Najcz??ciej w literaturze zwraca si? uwag?, ?e terminale w triaku
nie s? "reversyjne" bo bramka fizycznie zawsze jest bli?ej jednego
tj. A1/MT1.... ale jednocze?nie w innych ?rd?ach zaznacza si?, ?e w
przypadku optotriakw nie ma znaczenia ktra strona jest hot a ktra
obci??enie.
Rozumiem , ?e ten rezystor bramkowy powinien by? pod??czony do strony
obci??enia w tym przypadku?
W testowanym uk?adzie z powodu b??du w interpretacji pinw (s?dz?c ?e
to nie pin bramki ale zmosfkowany dodatkowy terminal triaka) mia?em
zwart? bramk? z terminalem od strony obci??enia - czy to mog?o
spowodowa? losowe problemy z wy??czaniem? Teraz bramka jest od??czona
i na razie uk?ad wy??cza si? prawid?owo (gasik te? jest)....
J.F. (02.02.2020, 18:19)
Dnia Sat, 01 Feb 2020 22:29:49 +0100, Marek napisa(a):
> On Sat, 01 Feb 2020 20:51:40 +0100, wowa <wowa3> wrote:
> Tak to ten, natomiast hmm... teraz nie wiem co o tym myle. Wyjcie
> nr 5 rozumiaem jako mostek wyj A2 tego podwjnego triaka, no bo
> jaki sens jest wyprowadzyac bramk na zewntrz ukadu opto?? Zreszt
> wyprowadzenie bramki najczciej rysuje si ze rodka symbolu
> "diody"...


Spojrz napierw na schemat tego zwyklego - wyglada jakby byly dwa
rownolegle triaki, ale jeden jest opto i wyzwala drugi - a na pin 5
jest bramka.

Ten wlaczany w zerze jakis bardziej skomplikowany, ale chodzi pewnie o
to samo.

J.
Piotr Wyderski (02.02.2020, 18:44)
Marek wrote:

> Nie jestem jeszcze Chi?czykiem i obawiam si? ?e jednym mosfetem
> bezpiecznego (izolowanego) sterowania AC nie uzyskam.


Nie chcesz klockw, ale z klockw, to si? u?ywa albo dwch FETw
po??czonych ?rd?ami, albo jednego, zwieraj?cego mostek prostowniczy. Do
tego izolator wedle w?asnych preferencji, np. VOM1271. Wcale nie musi
by? takie du?e, a ju? zw?aszcza przy wi?kszych mocach.

> Ja nie potrzebuje klockw do sk?adania ale gotowe rozwi?zanie typu SSR o
> mo?liwie najmniejszych wymiarach


OK, to istotne kryterium. DIP-8 istotne zaw??a mo?liwo?ci. No dobra,
sprbujmy... cena, rozmiary... PVT412?

> i ten omawiany modu? jak na razie
> ?wietnie si? sprawdza pod wzgl?dem gabarytw jak i oferowanych mocy.


No, z tym "?wietnie" to nieco przesadzi?e?, czego dowodem w?tek.

Ciekawostka znaleziona przez pomy?k? (dwa tyrystory):Pozdrawiam, Piotr
Marek (03.02.2020, 00:00)
On Sun, 2 Feb 2020 17:44:57 +0100, Piotr Wyderski
<peter.pan> wrote:
> No, z tym "?wietnie" to nieco przesadzi?e?, czego dowodem w?tek.


Hmm nie jest chyba tak ?le, wygl?da na to ?e problem z wy??czaniem
mg? by? spowodowany tym, ?e t? wyprowadzon? bramk? mia?em zwart? do
terminala od strony obci??enia. Teraz przy usuni?ciu tej zwory
wy??cza si? prawid?owo nawet bez gasika....
J.F. (03.02.2020, 11:56)
U?ytkownik "Marek" napisa? w wiadomo?ci grup
dyskusyjnych:almarsoft.3503006106988008271...
On Sun, 2 Feb 2020 17:44:57 +0100, Piotr Wyderski
<peter.pan> wrote:
>> No, z tym "?wietnie" to nieco przesadzi?e?, czego dowodem w?tek.


>Hmm nie jest chyba tak ?le, wygl?da na to ?e problem z wy??czaniem
>mg? by? spowodowany tym, ?e t? wyprowadzon? bramk? mia?em zwart? do
>terminala od strony obci??enia. Teraz przy usuni?ciu tej zwory
>wy??cza si? prawid?owo nawet bez gasika....


Hm, ale wtedy w ogole nie powinno byc wylaczone.

Chyba, ze te twoje "zarowki" takie sprytne, ze wylaczone tak maly prad
przepuszczaja, ze do wyzwolenia triaka nie starcza.

Ale dziwaczne by to bylo, bo napiecie musi sie jakos rozlozyc, i
przeciez nie moze byc duzo na bramce.

Chyba, ze ten uklad wyzwalania w zerze jakos przeszkadza ...

J.
wowa (03.02.2020, 20:03)
> On Sun, 02 Feb 2020 14:18:01 +0100, wowa <wowa3> wrote:
>> Moe wanie po to? Niektre transoptory te maj wyprowadzon baz
>> tranzystora. Moe powi jednego na badania, sprbuj wyzwoli triaka przez
>> t bramk.

> Dziki za zwrcenie na to uwagi. Wczeniej wspominae o rezystorze do
> bramki. Chciabym to rozwin. Pdf tego ukadu w przykadzie aplikacji


Zobacz pdf do MOC3041. Tam jest ukad o ktrym mwi.
Wojtek

Podobne wtki