znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Marek (03.02.2020, 22:40)
On Mon, 03 Feb 2020 19:03:24 +0100, wowa <wowa3> wrote:
> Zobacz pdf do MOC3041. Tam jest uk?ad o ktrym mwi?.


Jest jeszcze dziwniej. Mam drugi uk?ad z tym SSR pod??czony tak, ?e
obci??enie (tym razem tylko 2x LED) jest pod??czone do bramki (czyli
wyj?cia tego diaka co wyzwala triak) i to dzia?a. ...
Ten b??d na p?ytce wyszed? dopiero przy wi?kszych obci??eniach, kiedy
przesta? si? wy??cza? i zacz??em wnika? czemu...
wowa (04.02.2020, 19:16)
> On Mon, 03 Feb 2020 19:03:24 +0100, wowa <wowa3> wrote:
>> Zobacz pdf do MOC3041. Tam jest ukad o ktrym mwi.

> Jest jeszcze dziwniej. Mam drugi ukad z tym SSR podczony tak, e
> obcienie (tym razem tylko 2x LED) jest podczone do bramki (czyli wyjcia
> tego diaka co wyzwala triak) i to dziaa. ...
> Ten bd na pytce wyszed dopiero przy wikszych obcieniach, kiedy
> przesta si wycza i zaczem wnika czemu...


Tak w sumie to nie wiemy co jest w rodku. Ale Twoje ostatnie zdanie
daje nadziej na rozwizanie problemu :)
Wojtek

Podobne wtki