znaczacy > misc.* > misc.elektronika

sundayman (13.02.2020, 23:21)
Kombinuj? i g?upi ju? jestem. Musz? ustali? kod PKWiD dla jednego
urz?dzenia.

Sterownik przemys?owy, który mierzy wielko?? fizyczn? (np. temperatur?),
ma wy?wietlacz LCD i par? przycisków do ustawienia parametrów pracy. No
i ma wyj?cie steruj?ce np. grza?k? albo silnikiem.
Zrobiony w oparciu o prosty mikrokontroler, posiada RS232 do zdalnego
sterowania.

Pod jaki kod PKWiU to podchodzi waszym zdaniem ?

Generalnie to chyba b?dzie w dziale "26" : Komputery, wyroby
elektroniczne i optyczne

Czy to si? mo?e ?apa? pod :

26.29.1 Komputery i pozosta?e maszyny do automatycznego przetwarzania
danych

Nie wiem co to jest "automatyczne przetwarzanie danych" bo na upartego,
to przetwarzanie danych zachodzi nawet w chipie w breloczku do kluczy,
na który si? gwi?d?e...
Jak patrz? na interpretacje wydane przez GUS to chyba w tej kategorii
chodzi o urz?dzenia bardziej zbli?one do normalnego komputera, nawet
je?li jest to cz??? jakiego? wi?kszego systemu.

Je?li nie (a wola?bym, ?eby nie...) , to stawia?bym na :

26.20.13
Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawieraj?ce w
tej samej obudowie co najmniej jednostk? centraln? oraz urz?dzenia
wej?cia i wyj?cia, nawet po??czone

albo mo?e :

26.51.66
Instrumenty, przyrz?dy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Co my?licie ?
Jacek (14.02.2020, 06:12)
W dniu 13.02.2020 o 22:21, sundayman pisze:
> Kombinuj? i g?upi ju? jestem. Musz? ustali? kod PKWiD dla jednego
> urz?dzenia.

Zasadnicze pytanie: do czego ten kod jest potrzebny? Do celów
podatkowcych, do przetargu, kto? co? zamówi? i musi zaszufladkowa??
Kody s? zawsze spó?nione za technik? i raczej nie obejmuj? wszystkich
mo?liwo?ci.
Jacek
Piotr Gałka (14.02.2020, 10:52)
W dniu 2020-02-13 o 22:21, sundayman pisze:

> Co my?licie ?


Jak kilkana?cie/dziesi?t lat temu próbowali?my si? znale?? w jakiej?
klasyfikacji to wychodzi?o nam, ?e g?ówny dzia? Inne i w tym dziale Inne.

Wiem, ?e nie za bardzo pomagam, ale wszystko normalnie sklasyfikowane
robione jest w takich ilo?ciach, ?e chi?czyki to produkuj?, a to czego
trzeba na tyle ma?o aby im si? nie chcia?o za to bra? i zostaje dla
ma?ych firm u nas to s? tylko rzeczy Inne wi?c nic dziwnego, ?e trafia
si? w 'gdzie indziej nie sklasyfikowane'.
P.G.
Andrzej P. Wozniak (14.02.2020, 16:11)
Osoba podpisana jako sundayman <sundayman>
w artykule <news:5nl1> pisze:

> Pod jaki kod PKWiU to podchodzi waszym zdaniem ?


Ale wiesz, że od 1 kwietnia będziesz musiał używać nomenklatury unijnej?
Słowa kluczowe: Nomenklatura Scalona, CN.


sundayman (15.02.2020, 03:27)
> Ale wiesz, że od 1 kwietnia będziesz musiał używać nomenklatury unijnej?
> Słowa kluczowe: Nomenklatura Scalona, CN.
>
>


ciekawe. Oczywiście nie wiedziałem.
sundayman (15.02.2020, 03:30)
> Zasadnicze pytanie: do czego ten kod jest potrzebny? Do celów
> podatkowcych, do przetargu, kto? co? zamówi? i musi zaszufladkowa??


W tym przypadku chodzi o za??cznik 15 do VAT (czyli podleganie lub nie
pod split vat). Ale co to zmienia ?
Konopny (15.02.2020, 16:21)
użytkownik sundayman napisał:

> Co myślicie ?


Myślimy że powinieneś coś wybrać z 26.51 xx

MiSter (17.02.2020, 08:35)
W dniu 2020-02-15 o 02:30, sundayman pisze:
>> Zasadnicze pytanie: do czego ten kod jest potrzebny? Do celów
>> podatkowcych, do przetargu, kto? co? zamówi? i musi zaszufladkowa??

> W tym przypadku chodzi o za??cznik 15 do VAT (czyli podleganie lub nie
> pod split vat). Ale co to zmienia ?


Z tego co pami?tam jak kiedy? przegl?da?em za??cznik 15, to z
elektroniki s? tam wymienione tylko dyski SSD oraz procesory.
Czyli w zasadzie gdy nie ma takich elementów w produkowanych
sterownikach, nie ma potrzeby stosowania podzielonej p?atno?ci.
MiSter
Adam (17.02.2020, 11:58)
W dniu 2020-02-17 o 07:35, MiSter pisze:
> W dniu 2020-02-15 o 02:30, sundayman pisze:
> Z tego co pamiętam jak kiedyś przeglądałem załącznik 15, to z
> elektroniki są tam wymienione tylko dyski SSD oraz procesory.
> Czyli w zasadzie  gdy nie ma takich elementów w produkowanych
> sterownikach, nie ma potrzeby stosowania podzielonej płatności.


Chodzę po klientach i widziałem różne "nadgorliwości" typu wystawianie
faktur z MPP na niskie kwoty.

MPP obowiązuje od 15000 zł. brutto. Są wyjątki.
Podobnie - odpowiedzialność solidarna obowiązuje przy przelewach za
transakcje powyżej 15000 zł.
Podobne wątki