znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Mirek (15.02.2020, 19:45)
Kto? kojarzy co? takiego:


Wynika z tego, ?e to "Fair Mate" model CR-323

Pami?tam nieudan? prób? naprawy tego urz?dzenia tzn. wszystko generalnie
ju? dzia?a?o oprócz tego "auto repeat system" - nie rozgryz?em wtedy
dlaczego to nie dzia?a.
A mia?o to dzia?a? tak (widzia?em to sprawne w akcji), ?e ustawia?o si?
na licznikach pocz?tek i koniec utworu i powinno w kó?ko odtwarza? go i
przewija? do pocz?tku i znów odtwarza?. Mo?na te? by?o jako?
przeszukiwa? ta?m? w ten sposób, ?e przewija?o kawa?ek do przodu,
odtwarza?o kilka sekund i znów przewija?o.
Sprawa jest o tyle ciekawa, ?e tam na tym zdj?ciu jest jeden licznik, a
pami?tam dwa, jeden pod drugim i jeden by? oznaczony "start", drugi
"end" - czy jako? tak. Nie pami?tam tego napisu "Fonomemorex", w sumie
logo Fair Mate te? jako? ?rednio.
Z ciekawostek to jeszcze wyeksponowana dioda LED "auto repeat" -
pierwsza dioda LED jak? w ?yciu widzia?em.
yabba (17.02.2020, 14:48)
W dniu 15-02-2020 o 18:45, Mirek pisze:
[..]
> logo Fair Mate te? jako? ?rednio.
> Z ciekawostek to jeszcze wyeksponowana dioda LED "auto repeat" -
> pierwsza dioda LED jak? w ?yciu widzia?em.


Ja znam funkcje wyszukiwania utworu, Auto Reperat, Scan itp. dzia?aj?ce
na zasadzie wykrywania ciszy na kasecie.

yabba
ToMasz (17.02.2020, 18:12)
W dniu 17.02.2020 o 13:48, yabba pisze:
> W dniu 15-02-2020 o 18:45, Mirek pisze:
> Ja znam funkcje wyszukiwania utworu, Auto Reperat, Scan itp. dzia?aj?ce
> na zasadzie wykrywania ciszy na kasecie.

te? w jednym "radiu" samochodowym takie co? mia?em, napali?em si? na to
strasznie. ale funkcja okaza?a si? by? ?rednio przydatna, bo
wyszukiwanie ciszy wymaga?o odtwarzania kasety w trybie mute z 2 razy
szybszym przesuwem ta?my. czyli cofni?cie r?czne 1 utworu na chybi?
trafi? trwa?o 5- 10 sekund, znalezienie pocz?tku utworu "z automatu"
po?ow? czasu utworu
ToMasz
Mirek (17.02.2020, 18:43)
On 17.02.2020 13:48, yabba wrote:

> Ja znam funkcje wyszukiwania utworu, Auto Reperat, Scan itp. dzia?aj?ce
> na zasadzie wykrywania ciszy na kasecie.


Ale to raczej nie ta epoka. W tamtym wszystko by?o elektromechaniczne.
Pami?tam z reszt?, ?e klawisze same si? wciska?y, co robi?o niesamowite
wra?enie.
Ten egzemplarz z aukcji wygl?da mi na pozbawiony tej funkcji: Ma jeden
licznik, i u góry za klawiszami transportu powinien by? jeszcze jeden
klawisz do obs?ugi auto repeat.
To zdj?cie znalaz?o mi Google na has?o "auto repeat system cassette".
Nie pami?ta?em firmy ani tym bardziej modelu.
Czy ten model, ewentualnie co? innego "Fair Mate" mog?y by? dost?pne w
Pewex-ie?
Podobne wątki