znaczacy > comp.* > comp.pecet

Marcin Debowski (18.02.2020, 13:35)
Mam takiego staruszka, chyba jedna z pierwszych serii, 2006-2007? Le?a?a
niedopieszczona par? lat a? sobie o niej przypomnia?em. W czasie
odpalania zastartowywa?a na pare sekund po czym robi?a pip-pip-pip, co
zdaje si? oznacza general hardware error i si? wy??cza?a. Gdy si? ten
zabieg powtórzy?o kilkana?cie razy to w ko?cu odpala?a ale potrafi?a si?
do?? losowo wy??cza? (pip x 3).

Jako naiwny pecetowiec pomy?la?em sobie, ?e poszed? "smar" na prockach,
wszystko rozebra?em, da?em now? past?, z?o?y?em i zero poprawy. Nic
oczywistego poza tym nie znalaz?em, wentylatory chodzi?y wizualnie i
palcowo poprawnie, wi?c ps3 znowu posz?a w k?t.

Min??o kolejne 1.5 roku i teraz ju? si? nie daje odpali?. Objawy jak
wcze?niej. Czasem wy??cza si? po 2-5s, czasami po kilkunastu. Praca nad
ni? (w?/wy?) ten czas wyd?u?a, ale nadal nie odpala. I teraz taka
obserwacja: wyj?ci? dysku twardego wyd?u?a ten czas statystycznie
znacznie, bywa, ?e do ponad minuty, ale nadal nie odpala tylko robi
swoje pi pi pi i koniec.

Z powy?szego wynika mi, ?e albo:
a) co? ?re nadmiernie pr?d, albo
b) zasilacz nie wyrabia

Znowu zale?no?? od wielokrotnego w??czania mo?e jednak wskazywa? albo na
wentylator (psu nie ma zdaje si? takowego) albo na jakie? zawilgocenie
czego?. Jak to ugry??? Na alim s? zasilacze w nawet przyst?pnych cenach,
ale nie jestem przekonany czy to jednak zasilacz....

Co o tym myslicie?
Roman Rogó? (18.02.2020, 15:15)
nie znam sie na PS3, ale zacz??bym od obejrzenia elektrolitów
Uncle Pete (18.02.2020, 16:28)
On 18.02.2020 14:15, Roman Rogó? wrote:
> nie znam sie na PS3, ale zacz??bym od obejrzenia elektrolitów


Nawet od ich wymiany,poniewa? niekoniecznie musz? puchn??.
Adam (18.02.2020, 17:32)
W dniu 2020-02-18 o 12:35, Marcin Debowski pisze:
> (...)
> Znowu zależność od wielokrotnego włączania może jednak wskazywać albo na
> wentylator (psu nie ma zdaje się takowego) albo na jakieś zawilgocenie
> czegoś. Jak to ugryźć? Na alim są zasilacze w nawet przystępnych cenach,
> ale nie jestem przekonany czy to jednak zasilacz....
> Co o tym myslicie?


Elektrolity obejrzałeś? Zarówno w zasilaczu, jak i w urządzeniu.
Atlantis (19.02.2020, 09:34)
On 18.02.2020 12:35, Marcin Debowski wrote:

> Mam takiego staruszka, chyba jedna z pierwszych serii, 2006-2007? Le?a?a
> niedopieszczona par? lat a? sobie o niej przypomnia?em. W czasie
> odpalania zastartowywa?a na pare sekund po czym robi?a pip-pip-pip


Po pierwsze sprawdzi?bym elektrolity.
Po drugie z tego co pami?tam, wczesne modele PS3 mia?y spory problem z
przegrzewaniem si? uk?adu graficznego. Konieczny by? jego reballing,
chocia? i to cz?sto pomaga?o tylko na chwil?. To samo, co w przypadku
"red ring of death" w pierwszych XBox-ach 360. Chyba nawet towarzyszy?
temu podobny objaw - ca?y czas pali?a si? która? dioda na obudowie.

Troch? szkoda, bo te wczesne modele PS3 by?y wyposa?one w EmotionEngine
(CPU z PS2), dzi?ki czemu by?y w stanie uruchamia? gry z poprzedniej
generacji. Potem jednak Sony zacz??o ci?? koszty i jako pierwsza
polecia?a wsteczna kompatybilno?? z poprzedni? konsol?.

Z tego co mi wiadomo problemy z przegrzewaniem si? w mniejszym stopniu
mia?y chyba wszystkie kolejne modele tej konsoli, za wyj?tkiem
ostatniego (paradoksalnie mocno bud?etowego) PS3 Super Slim.
Pawel \O'Pajak\ (21.02.2020, 13:34)
W dniu 2020-02-18 o 12:35, Marcin Debowski pisze:
> Nic
> oczywistego poza tym nie znalaz?em


A w?ród tych oczywistych do sprawdzenia by?y elektrolity?
Przegrzanie raczej rzadko objawia si? na samym pocz?tku.

Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Marcin Debowski (22.02.2020, 02:21)
Dzi?ki wszystkim za odpowiedzi. Nie koncentrowa?em si? na
elektrolitach, ale chamsko spuchni?tych raczej nie by?o. Odgrzeba?em
zdj?cia, zerknijcie. Sorry za jako??, ale robi?em bardziej w celu
dokumentacji, pt. jak z?o?y? z powrotem :) Zasilacza niestety tam nie ma.
Rozbior? raz jeszcze jak znajd? troch? czasu.

Co do przegrzewania, zgadzam si?, ?e to si? do ko?ca kupy nie trzyma, bo
trend na logik? powinien by? odwrotny (cz??ciej w??czam, szybciej pada).
Najwyra?niej zadzia?a? odruch. Z tym, ?e do ko?ca te? nie rozumiem, jak
zdech?y elektrolit móg?by dawa? takie objawy, cho? tu przynajmniej
potecjalna zale?no?? mo?e by? du?o bardziej z?o?óna.
Podobne wątki