znaczacy > misc.* > misc.elektronika

Marcin Debowski (02.03.2020, 21:10)
Zastanawiam si? nad oznaczeniem pewnych produktów tagami rfid o cz?stotliwo?ci
125kHz, no i pojawi?o si? pytaie, czy nie b?dzie to uruchamia?o alarmu w
sklepach? Na logik?, raz, ?e wydawa?oby si? bramka powinna rozpoznawa? dane z
taga i tylko reagowa? gdy odpowiadaj? towarowi w ewidencji sklepu. Dwa, ?e
125kHz ma zdaje si? zasi?g do 0.5m wi?c nie wiem czy takie co? jest w ogóle
stosowane w sklepach... No ale ró?nie z t? logik? by? mo?e, wi?c pytam.
Zbych (02.03.2020, 21:31)
Marcin Debowski wrote on 02.03.2020 20:10:
> Zastanawiam si? nad oznaczeniem pewnych produktów tagami rfid o cz?stotliwo?ci
> 125kHz, no i pojawi?o si? pytaie, czy nie b?dzie to uruchamia?o alarmu w
> sklepach? Na logik?, raz, ?e wydawa?oby si? bramka powinna rozpoznawa? dane z
> taga i tylko reagowa? gdy odpowiadaj? towarowi w ewidencji sklepu. Dwa, ?e
> 125kHz ma zdaje si? zasi?g do 0.5m wi?c nie wiem czy takie co? jest w ogóle
> stosowane w sklepach... No ale ró?nie z t? logik? by? mo?e, wi?c pytam.


W sklepach u?ywa si? tanich tagów wykorzystuj?cych magnetostrykcj? i
w?tpi? ?eby bramki generowa?y fa?szywe alarmy po zbli?eniu tagu 125kHz
(w ko?cu sporo ludzi nosi przy sobie karty do otwierania domofonów, czy
bramek/drzwi w pracy).

Mirek (02.03.2020, 21:45)
On 02.03.2020 20:31, Zbych wrote:

> W sklepach u?ywa si? tanich tagów wykorzystuj?cych magnetostrykcj?

Nie tylko, ale faktycznie z jakimikolwiek kartami i tagami rfid nie ma
konfliktu - inaczej to by powodowa?o mnóstwo problemów.
Dawid Rutkowski (03.03.2020, 14:15)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:45:40 UTC+1 u?ytkownik Mireknapisa?:
> On 02.03.2020 20:31, Zbych wrote:
> > W sklepach u?ywa si? tanich tagów wykorzystuj?cych magnetostrykcj?

> Nie tylko, ale faktycznie z jakimikolwiek kartami i tagami rfid nie ma
> konfliktu - inaczej to by powodowa?o mnóstwo problemów.


S? i 125kHz.
Jak sama nazwa wskazuje, powinny by? UNIQUE (cho? np. nie ma ?adnego k?opotu ze skopiowaniem, cena 15z? z dojazdem do klienta - zastanawia mnie, czemu nie robi? tego w tych tzw. "serwisach mistrzowskich" - po??czeniu szewca z dorabianiem kluczy - czy to problem mentalny czy jaka? interwencja s?u?b?), wi?c po prostu trzeba zrobi? baz? tagów przyczepionych do ubra? i tyle.

Czyta?em kiedy? w wyborczej tekst o kradziejach ubra? - ?adne tam hackowanie, po prostu wycinali te tagi i potem kto?, kto to kupi?, chodzi? z tak? dziur? (ciekawe, czy ma z tym zwi?zek powrót mody na dziurawe spodnie - ale to raczej na kolanach, tagi dawali na szwie) - co doprowadzi?o do monstrualnego rozrostu tych tagów (co? w stylu ci?mów z czubkami podwieszanymi do kolan ;)
Nie za bardzo w to wierzy?em do czasu, a? w factory w ursusie zobaczy?em pod jednym z wieszaków kupk? takich tagów (no bo wynie?? wyci?tego taga ze sklepu nie mo?na, trzeba gogdzie? w nim zostawi? - no a spodnie czy bluzk? mo?na za?o?y? cho?by "na cebul?", w razie kontrolowania toreb ;)
Dawid Rutkowski (03.03.2020, 14:20)
W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:45:40 UTC+1 u?ytkownik Mireknapisa?:
> On 02.03.2020 20:31, Zbych wrote:
> > W sklepach u?ywa si? tanich tagów wykorzystuj?cych magnetostrykcj?

> Nie tylko, ale faktycznie z jakimikolwiek kartami i tagami rfid nie ma
> konfliktu - inaczej to by powodowa?o mnóstwo problemów.


Cho? po zastanowieniu si? i przypomnieniu, jak dzia?a tag UNIQUE 125kHz, to wcale nie jest takie proste.
Tzn. by?oby, gdyby przyj??, ?e bramka piszczy jak sobieodczyta kod, który ma w bazie.
Tyle ?e w takiej sytuacji wystarczy?oby mie? taki breloczek - i bramka ju? sobie nic nie odczyta, oczywi?cie z dok?adno?ci? do ukrycia, si?y sygna?u itp. - wi?cj przyjmijmy, ?e si? taki breloczek do taga przykleja.
Co? tam si? oczywi?cie w polu zacznie dzia?, ale szansana odczytanie prawid?owej sekwencji 64-bitowej marna - i co wtedy ma robi? taka bramka?
Puszcza? - puszczaj?c z?odzieja - czy jednak piszcze?, ?e co? si? nie podoba - wq*j?c przy tym uczciwego klienta z kluczami od mieszkania, który pewnie wi?cej nie przyjdzie?
Waldemar (03.03.2020, 15:40)
Am 02.03.2020 um 20:10 schrieb Marcin Debowski:
> Zastanawiam si? nad oznaczeniem pewnych produktów tagami rfid o cz?stotliwo?ci
> 125kHz, no i pojawi?o si? pytaie, czy nie b?dzie to uruchamia?o alarmu w
> sklepach? Na logik?, raz, ?e wydawa?oby si? bramka powinna rozpoznawa? dane z
> taga i tylko reagowa? gdy odpowiadaj? towarowi w ewidencji sklepu. Dwa, ?e
> 125kHz ma zdaje si? zasi?g do 0.5m wi?c nie wiem czy takie co? jest w ogóle
> stosowane w sklepach... No ale ró?nie z t? logik? by? mo?e, wi?c pytam.

W sklapach masz na ogó? 13.56MHz. Gdyby by?y 125 czy 134.2kHz to bym
ca?y czas pipka?, bo mam takie tagi na ogó? w torbie (w pracy u?ywam i
mam do testowania). 125kHz i 134.2kHz maj? zasi?g kilkunastu cm w
przypadku tagów pasywnych. Tagi z zasilaniem mog? i do 1m dzia?a?.
Dodatkowo masz jeszcze ró?ne systemy kodowania.
Drugim problemem jest pr?dko?? transmisji danych. Przy 125kHz masz max
9600 bps."G?upie" tagi zaczynaj? gada?, jak dostan? energi?, wystarczy
zapakowa? kilka zatagowanych rzeczy do kupy i ju? detektor nie wy?apie.
Tu dzia?aj? urz?dzenia na zasadzie grid-dip-meter, czyli wykrywaj? pobór
energii. Czyli nie RFID, tylko ucieczka energii na cz?stotliwo?ci
rezonansowej. "M?dre" tagi dzia?aj? na zasadzie RTF, czyli czytnik
odpytuje tagi po kolei "jeste? tam?", do tego dochodzi detekcja kolizji
na poziomie tagu.

Waldek
yabba (04.03.2020, 02:13)
W dniu 03-03-2020 o 13:15, Dawid Rutkowski pisze:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:45:40 UTC+1 u?ytkownik Mirek napisa?:
> S? i 125kHz.
> Jak sama nazwa wskazuje, powinny by? UNIQUE (cho? np. nie ma ?adnego k?opotu ze skopiowaniem, cena 15z? z dojazdem do klienta - zastanawia mnie, czemu nie robi? tego w tych tzw. "serwisach mistrzowskich" - po??czeniu szewca z dorabianiem kluczy - czy to problem mentalny czy jaka? interwencja s?u?b?), wi?c po prostu trzeba zrobi? baz? tagów przyczepionych do ubra? i tyle.


RFID 125kHz to nie tylko Unique. Jest te? KSF - Kantech Security Format.
HID te? ma swoje czytniki i karty na 125kHz.

W zabezpieczeniach ubra? nie korzysta si? z tagów RFID, tylko z
prymitywnych metod. Czyta?em o wykrywaniu zwi?kszonego obci??enia cewki
w bramce po zbli?eniu dostrojonego obwodu rezonansowego oraz co? o
wykorzystaniu nieliniowo?ci przenikalno?ci magnetycznej w ferromagnetykach.

> Czyta?em kiedy? w wyborczej tekst o kradziejach ubra? - ?adne tam hackowanie, po prostu wycinali te tagi i potem kto?, kto to kupi?, chodzi? z tak? dziur? (ciekawe, czy ma z tym zwi?zek powrót mody na dziurawe spodnie - ale to raczej na kolanach, tagi dawali na szwie) - co doprowadzi?o do monstrualnego rozrostu tych tagów (co? w stylu ci?mów z czubkami podwieszanymi do kolan ;)
> Nie za bardzo w to wierzy?em do czasu, a? w factory w ursusie zobaczy?em pod jednym z wieszaków kupk? takich tagów (no bo wynie?? wyci?tego taga ze sklepu nie mo?na, trzeba go gdzie? w nim zostawi? - no a spodnie czy bluzk? mo?na za?o?y? cho?by "na cebul?", w razie kontrolowania toreb ;)


yabba
Marcin Debowski (04.03.2020, 06:01)
On 2020-03-03, Waldemar <waldemar> wrote:
[..]
> rezonansowej. "M?dre" tagi dzia?aj? na zasadzie RTF, czyli czytnik
> odpytuje tagi po kolei "jeste? tam?", do tego dochodzi detekcja kolizji
> na poziomie tagu.


Dzi?ki Tobie (i innym) za odpowiedzi. Czyli wygl?da na to, ?e przy takim
tanim, prymitywnym tagu typu pastylka nie nalezy si? spodziewa?
problemów.

Jest produkt, nazwijmy, medyczny, który trzeba oznaczy? unikatowym
numeren ale te? np. od czasu do czasu umy? i generalnie jest troch?
problemu aby taki nr. gdzie? przymocowa?. Pomy?la?em, ?eby wpakowa? w to
takiego taga, konretnie tani? pastylk? typu tk4100, 1.8-2 cm ?rednicy,
ale kto? wyrazi? w?tpliwo??. o któr? zapyta?em.
Dawid Rutkowski (04.03.2020, 11:04)
W dniu ?roda, 4 marca 2020 05:01:08 UTC+1 u?ytkownik Marcin Debowski napisa?:

> Jest produkt, nazwijmy, medyczny, który trzeba oznaczy? unikatowym
> numeren ale te? np. od czasu do czasu umy? i generalnie jest troch?
> problemu aby taki nr. gdzie? przymocowa?. Pomy?la?em,?eby wpakowa? w to
> takiego taga, konretnie tani? pastylk? typu tk4100, 1.8-2 cm ?rednicy,
> ale kto? wyrazi? w?tpliwo??. o któr? zapyta?em.


A jest jaki? problem w tym, ?eby nabi? starym dobrym numeratorem (na obudowie metalowej) albo nowocze?nie wypali? laserem (nametalowej lub z tworzywa sztucznego)?
Czy masz wymaganie "machnine readable"?

Taka pastylka raczej IP67 szczelna nie b?dzie - rozbiera?em takiebreloczki.
Niby w ?rodku chip i cewka s? zafoliowane (inaczej i tak cewka bysi? rozpl?ta?a) - ale do ?rodka breloczka nala? si? mo?e i masz gotow? koloni? jakiego? syfu na tymwyrobie medycznym.
Wyj?cie tego zafoliowanego i przyklejenie te? raczej nie wchodzi w gr? - jak kto? b?dzie to my? to na pewno zepsuje, to zafoliowanie jest za s?abe.
yabba (04.03.2020, 11:49)
W dniu 04-03-2020 o 10:04, Dawid Rutkowski pisze:
> W dniu ?roda, 4 marca 2020 05:01:08 UTC+1 u?ytkownik Marcin Debowski napisa?:
> A jest jaki? problem w tym, ?eby nabi? starym dobrym numeratorem (na obudowie metalowej) albo nowocze?nie wypali? laserem (na metalowej lub z tworzywa sztucznego)?
> Czy masz wymaganie "machnine readable"?
> Taka pastylka raczej IP67 szczelna nie b?dzie - rozbiera?em takie breloczki.
> Niby w ?rodku chip i cewka s? zafoliowane (inaczej i tak cewka by si? rozpl?ta?a) - ale do ?rodka breloczka nala? si? mo?e i masz gotow? koloni? jakiego? syfu na tym wyrobie medycznym.
> Wyj?cie tego zafoliowanego i przyklejenie te? raczej nie wchodzi w gr? - jak kto? b?dzie to my? to na pewno zepsuje, to zafoliowanie jest za s?abe.


S? breloki RFID wodoszczelne. Chocia?by opaski/zegarki do otwierania
drzwi i szafek na basenach. Tagi do oznaczania skrzy? w transporcie.
Pastylki wszczepiane psom i koton w celu identyfikacji.

yabba
Marcin Debowski (04.03.2020, 11:50)
On 2020-03-04, Dawid Rutkowski <drutkow1> wrote:
> W dniu ?roda, 4 marca 2020 05:01:08 UTC+1 u?ytkownik Marcin Debowski napisa?:
> A jest jaki? problem w tym, ?eby nabi? starym dobrym numeratorem (na obudowie metalowej) albo nowocze?nie wypali? laserem (na metalowej lub z tworzywa sztucznego)?
> Czy masz wymaganie "machnine readable"?
> Taka pastylka raczej IP67 szczelna nie b?dzie - rozbiera?em takie
> breloczki. Niby w ?rodku chip i cewka s? zafoliowane (inaczej i tak
> cewka by si? rozpl?ta?a) - ale do ?rodka breloczka nala? si? mo?e i
> masz gotow? koloni? jakiego? syfu na tym wyrobie medycznym. Wyj?cie
> tego zafoliowanego i przyklejenie te? raczej nie wchodzi w gr? - jak
> kto? b?dzie to my? to na pewno zepsuje, to zafoliowanie jest za s?abe.


To wyrób gumowy i to do?? cienki, ale mo?na by pastylk? wrzuci? gdzies
do ?rodka, mi?dzy warstwy.
Jako alternatyw? rozwa?amy znakowanie laserem, ale tu te? jest par? znaków
zapytania.
Marcin Debowski (04.03.2020, 11:52)
On 2020-03-04, yabba <a> wrote:
> W dniu 04-03-2020 o 10:04, Dawid Rutkowski pisze:
> S? breloki RFID wodoszczelne. Chocia?by opaski/zegarki do otwierania
> drzwi i szafek na basenach. Tagi do oznaczania skrzy? w transporcie.
> Pastylki wszczepiane psom i koton w celu identyfikacji.


Czipy dla zwierz?t te? rozwa?am. Na Alim mo?na dosta? takie 7 mm x 1.25 mm
za ca 3z? sztuka.
Waldemar (04.03.2020, 12:06)
Am 04.03.2020 um 05:01 schrieb Marcin Debowski:
> On 2020-03-03, Waldemar <waldemar> wrote:
> Dzi?ki Tobie (i innym) za odpowiedzi. Czyli wygl?da na to, ?e przy takim
> tanim, prymitywnym tagu typu pastylka nie nalezy si? spodziewa?
> problemów.
> Jest produkt, nazwijmy, medyczny, który trzeba oznaczy? unikatowym
> numeren ale te? np. od czasu do czasu umy? i generalnie jest troch?
> problemu aby taki nr. gdzie? przymocowa?. Pomy?la?em, ?eby wpakowa? w to
> takiego taga, konretnie tani? pastylk? typu tk4100, 1.8-2 cm ?rednicy,
> ale kto? wyrazi? w?tpliwo??. o któr? zapyta?em.


Z produktami medycznymi musisz uwa?a?, o jak w?o?ysz co? takiego do
autoklawu, to si? rozpu?ci. U?ywam tagów szklanych, takich, jak dla
czipowania piesków. Tylko s? one du?o dro?sze, ok. 2EUR za sztuk?. Ale
s? te? ma?e, u?ywamy je do znakowania kolibrów i nietoperzy ;-). Maj?
8mm d?ugo?ci i 1.8mm ?rednicy. Dla myszy, szczurów i podobnego
ta?atajstwa mamy 12mm/2.1mm. Psy i koty maj? te? takie.

Waldek
Waldemar (04.03.2020, 12:13)
Am 03.03.2020 um 13:15 schrieb Dawid Rutkowski:
> W dniu poniedzia?ek, 2 marca 2020 20:45:40 UTC+1 u?ytkownik Mirek napisa?:
> S? i 125kHz.
> Jak sama nazwa wskazuje, powinny by? UNIQUE (cho? np. nie ma ?adnego k?opotu ze skopiowaniem, cena 15z? z dojazdem do klienta - zastanawia mnie, czemu nie robi? tego w tych tzw. "serwisach mistrzowskich" - po??czeniu szewca z dorabianiem kluczy - czy to problem mentalny czy jaka? interwencja s?u?b?), wi?c po prostu trzeba zrobi? baz? tagów przyczepionych do ubra? i tyle.
> Czyta?em kiedy? w wyborczej tekst o kradziejach ubra? - ?adne tam hackowanie, po prostu wycinali te tagi i potem kto?, kto to kupi?, chodzi? z tak? dziur? (ciekawe, czy ma z tym zwi?zek powrót mody na dziurawe spodnie - ale to raczej na kolanach, tagi dawali na szwie) - co doprowadzi?o do monstrualnego rozrostu tych tagów (co? w stylu ci?mów z czubkami podwieszanymi do kolan ;)
> Nie za bardzo w to wierzy?em do czasu, a? w factory w ursusie zobaczy?em pod jednym z wieszaków kupk? takich tagów (no bo wynie?? wyci?tego taga ze sklepu nie mo?na, trzeba go gdzie? w nim zostawi? - no a spodnie czy bluzk? mo?na za?o?y? cho?by "na cebul?", w razie kontrolowania toreb ;)


Zabezpieczenia sklepowe to na ogó? obwód rezonansowy LC, bramka dzia?a
na zasadzie grid dip, czyli wykrywa pobór mocy przez obwód rezonansowy.
Naklejki maj? dodatkowo bezpiecznik, który si? przepala, jak w kasie
przeci?gnie przez du?e pole EM, dlatego nie nale?y k?a?? tam kart
kredytowych, bo mo?e si? sfajczy?.

Waldek
Jarosław Sokołowski (04.03.2020, 14:13)
Pan Waldemar napisał:

> Używam tagów szklanych, takich, jak dla czipowania piesków.
> Tylko są one dużo droższe, ok. 2EUR za sztukę. Ale są też
> małe, używamy je do znakowania kolibrów i nietoperzy ;-).


Jaki payload ma przeciętny koliber? Z ciekawości pytam.

Podobne wątki