znaczacy > rec.* > rec.gory

jotemon (24.02.2020, 22:48)
Czy znajdzie si? jeszcze na tym cmentarzu ?ywa dusza, ch?tna sprawdzi?
opis panoramy?W szczególno?ci mam problemy z Wysokimi.

Pozdrawiam,
jotemon
Andrzej Kłos (25.02.2020, 21:28)
jotemon pisze:
> Czy znajdzie się jeszcze na tym cmentarzu żywa dusza, chętna sprawdzić
> opis panoramy?
>


mam duże wątpliwości co do W. Kopy Koprowej i Krzyżnego Liptowskiego.

(w sumie fajnie, w dobie programów do generowania panoram spróbować
samemu coś tam "wydedukować")

To pierwsze (oczywiście bez zaglądania do mapy i internetu) wygląda na
Grań Hrubego. To drugie, hm, Kopa jest kopą, a nie takim wybitnym
szczytem... i do tego jeszcze na lewo od Krywania.
Andrzej Kłos (25.02.2020, 21:31)
Andrzej Kłos pisze:
> jotemon pisze:
> mam duże wątpliwości co do W. Kopy Koprowej i Krzyżnego Liptowskiego.
> (w sumie fajnie, w dobie programów do generowania panoram spróbować
> samemu coś tam "wydedukować")
> To pierwsze (oczywiście bez zaglądania do mapy i internetu) wygląda na
> Grań Hrubego. To drugie, hm, Kopa jest kopą, a nie takim wybitnym
> szczytem... i do tego jeszcze na lewo od Krywania.


Miało być: To drugie, hm, Krzyżne Liptowskie to bałucha, a nie wybitny
szczyt... i do tego jeszcze na lewo od Krywania. Chyba nie.
jotemon (26.02.2020, 00:38)
Andrzej Kłos pisze:
> Andrzej Kłos pisze:
> Miało być: To drugie, hm, Krzyżne Liptowskie to bałucha, a nie wybitny
> szczyt... i do tego jeszcze na lewo od Krywania. Chyba nie.


Pominąłem ważny szczegół, bo nie podałem miejsca skąd panorama była
robiona. Teraz dołączyłem mapkę z zaznaczonym miejscem. Ze swojej
strony, muszę jeszcze raz pomedytować.
borsuk (26.02.2020, 11:41)
W dniu 2020-02-24 o 21:48, jotemon pisze:
> Czy znajdzie si? jeszcze na tym cmentarzu ?ywa dusza, ch?tna sprawdzi?
> opis panoramy?
>


Tak na pierwszy rzut oka:
zamiast Sto?ów - Tomanowy Wierch Polski
zamiast Krzy?nego Liptowskiego - Krótka i tu? obok Ostra (wygl?daj? jak
jeden szczyt)
zamiast Wielkiej Kopy Koprowej - Hruby Wierch (zgadzam si? z Andrzejem K.)

?wietna panorama, pozdrawiam
bors
jotemon (26.02.2020, 23:37)
borsuk pisze:
> W dniu 2020-02-24 o 21:48, jotemon pisze:
>> Czy znajdzie si? jeszcze na tym cmentarzu ?ywa dusza, ch?tna sprawdzi?
>> opis panoramy?
>>


Na pocz?tek podam, ?e korzysta?em z map:
Dzisiaj, korzystaj?c z linijki w programie BaseCamp, wysz?o mi, ?e Siwy
Wierch widzia?em na kierunku 180st. i Gerlach na kierunku 125st. To jest
do?? wa?ne, bo z tego wynika pod jakim k?tem patrze? na góry na mapie.

> Tak na pierwszy rzut oka:
> zamiast Sto?ów - Tomanowy Wierch Polski


To powinno by? widoczne gdzie? na kierunku 140st.-145st. Id?c od
Smreczy?skiego w kierunku Ciemniaka, mamy kolejno: Smreczy?ski (2066),
prze??cz, dwa Tomanowe (1977, 1860), prze??cz, Sto?y (1955), Ciemniak
(2096). Tak wi?c, chyba jest dobrze

> zamiast Krzy?nego Liptowskiego - Krótka i tu? obok Ostra (wygl?daj? jak
> jeden szczyt)
> zamiast Wielkiej Kopy Koprowej - Hruby Wierch (zgadzam si? z Andrzejem K.)


Tutaj, rzeczywi?cie trzeba poprawi?. Przygl?dam si? jeszcze temu co jest
mi?dzy Lodowym i Gerlachem. Wygl?da mi na to, ?e od Lodowego jest
Jaworowy Szczyt, pó?niej bli?ej na pierwszym planie Swistowy Szczyt i
przed Gerlachem Litworowy Szczyt. Namiesza?em?

> ?wietna panorama,


Tak, porównywa?em z innymi w internecie i dobrze si? prezentuje.
Niestety, nie mog? si? pochwali?, ?e to moja zas?uga, bo tak wysz?o
tylko dzi?ki szczególnym warunkom pogodowym.

Dzi?ki za po?wi?cony czas.

jotemon
jotemon (26.02.2020, 23:41)
Andrzej Kłos pisze:
> Andrzej Kłos pisze:
> Miało być: To drugie, hm, Krzyżne Liptowskie to bałucha, a nie wybitny
> szczyt... i do tego jeszcze na lewo od Krywania. Chyba nie.


Będę poprawiał. A co między Lodowym i Gerlachem?

jotemon
Andrzej Kłos (27.02.2020, 12:22)
jotemon pisze:
[..]
> Smreczyńskiego w kierunku Ciemniaka, mamy kolejno: Smreczyński (2066),
> przełęcz, dwa Tomanowe (1977, 1860), przełęcz, Stoły (1955), Ciemniak
> (2096). Tak więc, chyba jest dobrze


Zauważ, że na Tomanowym Wierchu grań gwałtownie (90 stopni) skręca na
północ. Stołów nie widać (zasłonięte przez Ciemniak), to co opisane jest
jako Stoły to Tomanowy (zgadzam się z borsukiem). Między nim a Stołami
jest głęboka przełęcz.

> Tutaj, rzeczywiście trzeba poprawić. Przyglądam się jeszcze temu co jest
> między Lodowym i Gerlachem. Wygląda mi na to, że od Lodowego jest
> Jaworowy Szczyt, później bliżej na pierwszym planie Swistowy Szczyt i
> przed Gerlachem Litworowy Szczyt. Namieszałem?


Miedziane to... Rysy?
borsuk (27.02.2020, 19:31)
W dniu 2020-02-26 o 22:37, jotemon pisze:

> To powinno by? widoczne gdzie? na kierunku 140st.-145st. Id?c od
> Smreczy?skiego w kierunku Ciemniaka, mamy kolejno: Smreczy?ski (2066),
> prze??cz, dwa Tomanowe (1977, 1860), prze??cz, Sto?y (1955), Ciemniak
> (2096). Tak wi?c, chyba jest dobrze

To co masz zaznaczone jako Sto?y to g?ówny wierzcho?ek Tomanowego
Wierchu Polskiego (nazywanego te? Tomanow? Polsk?). Sto?y z tego
kierunku przylepione do Ciemniaka.

> .. Przygl?dam si? jeszcze temu co jest
> mi?dzy Lodowym i Gerlachem. Wygl?da mi na to, ?e od Lodowego jest
> Jaworowy Szczyt, pó?niej bli?ej na pierwszym planie Swistowy Szczyt i
> przed Gerlachem Litworowy Szczyt. Namiesza?em?


Od Lodowego kolejno Ma?y Lodowy (Sziroka Ve?a), Ostry, Jaworowe Szczyty,
przed nimi Szeroka Jworzy?ska (bia?a), ?wistowy, ale w g??bi, z Ma??
Wysok? po prawej, dalej chyba Wielicki (Litworowy bardziej przyklejony
do Gierlacha).
Zamiast Miedzianego chyba Rysy z Wysok? ( wybitny szczyt, a Miedziane
jest ni?sze i raczej ob?e).
Pisz? z pami?ci, poniewa? mieszkam teraz poza Warszaw?, gdzie zosta?a
ca?a moja literatura górska z licznymi panoramami. Oczywi?cie wiele
mo?na znale?? w Wielkim ?mietniku (czytaj internecie), ale to wymaga
wiele cierpliwo?ci :).
borsuk (27.02.2020, 19:39)
W dniu 2020-02-27 o 11:22, Andrzej Kłos pisze:

> Miedziane to... Rysy?

Też tak uważam, twój post dopiero mi się pojawił po napisaniu poprzedniego.
jotemon (27.02.2020, 21:01)
Andrzej Kłos pisze:
> jotemon pisze:
> Zauważ, że na Tomanowym Wierchu grań gwałtownie (90 stopni) skręca na
> północ. Stołów nie widać (zasłonięte przez Ciemniak), to co opisane jest
> jako Stoły to Tomanowy (zgadzam się z borsukiem). Między nim a Stołami
> jest głęboka przełęcz.


Przylepiłem sobie na ekranie nitkę po kierunku 140st. i Ciemniak nie
zasłania Stołów. Na panoramie widać między Smreczyńskim i Ciemniakiem 2
szczyty, to jakie one są?

> Miedziane to... Rysy?


Sięgnę po linijkę w BaseCamp'ie i sprawdzę to dokładniej. Potrzebuję
jednak znaleźć spokojniejszą chwilę czasu. Mam nadzieję, że starczy Wam
cierpliwości, trzeba to potraktować jako zabawę/ćwiczenie.

jotemon
jotemon (27.02.2020, 22:15)
borsuk pisze:
> W dniu 2020-02-27 o 11:22, Andrzej Kłos pisze:
>> Miedziane to... Rysy?

> Też tak uważam, twój post dopiero mi się pojawił po napisaniu poprzedniego.


Dobrze, nie będę się katował linijką BaseCamp'a. Zmieniam na Rysy.
jotemon (27.02.2020, 22:31)
borsuk pisze:
> W dniu 2020-02-26 o 22:37, jotemon pisze:


> Od Lodowego kolejno Ma?y Lodowy (Sziroka Ve?a), Ostry, Jaworowe Szczyty,
> przed nimi Szeroka Jworzy?ska (bia?a), ?wistowy, ale w g??bi, z Ma??
> Wysok? po prawej, dalej chyba Wielicki (Litworowy bardziej przyklejony
> do Gierlacha).


Poda?e? d?ug? list?, a ja na panoramie widz? miejsce na 2, mo?e 3 nazwy.

> Pisz? z pami?ci, poniewa? mieszkam teraz poza Warszaw?, gdzie zosta?a
> ca?a moja literatura górska z licznymi panoramami. Oczywi?cie wiele
> mo?na znale?? w Wielkim ?mietniku (czytaj internecie), ale to wymaga
> wiele cierpliwo?ci :).


Czy te mapy on-line, które wcze?niej poda?em s? do niczego?
jotemon (27.02.2020, 22:35)
Wycofuję poprzedni post. Ciemniak zasłania Stoły. Pozostaje tylko do
uzgodnienia to co jest między Lodowym i Gerlachem.
borsuk (27.02.2020, 23:03)
W dniu 2020-02-27 o 21:31, jotemon pisze:

> Czy te mapy on-line, które wcze?niej poda?em s? do niczego?


S? bardzo dobre, ale okre?lenie na ich podstawie jakie szczyty wida?
jest trudne.

Podobne wątki