znaczacy > comp.* > comp.pecet

anna (12.02.2020, 14:47)
Jest sobie laptop, na którym przywrócono system z ukrytej partycji. Na
pozosta?ej cz??ci dysku C:\ utworzono kilka kontenerów TC71a o ??cznej
wielko?ci odpowiadaj?cej wolnej przestrzeni, czyli zatankowano dysk pod
korek. Do wn?trza kontenerów nie wrzucono jakichkolwiek plików. Pytanie.
Czy z przestrzeni zape?nionej pustymi kontenerami, mo?na odzyska? dane,
które znajdowa?y si? na tym HDD, tj partycji C:\ zanim przywrócono system?
Czy nadpisanie "wolnej" przestrzeni dyskowej pustymi kontenerami nadpisuje
znajduj?ce si? tam wcze?niej dane w taki sposób jakby by?y w kontenerze i
s? ju? nie do odzyskania?
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 15:04)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 13:47:53 +0100
doszła do mnie wiadomość <r20s3o$17qe$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :
>Jest sobie laptop, na którym przywrócono system z ukrytej partycji. Na
>pozostałej części dysku C:\ utworzono kilka kontenerów TC71a o łącznej
>wielkości odpowiadającej wolnej przestrzeni, czyli zatankowano dysk pod
>korek. Do wnętrza kontenerów nie wrzucono jakichkolwiek plików. Pytanie.
>Czy z przestrzeni zapełnionej pustymi kontenerami, można odzyskać dane,
>które znajdowały się na tym HDD, tj partycji C:\ zanim przywrócono system?
>Czy nadpisanie "wolnej" przestrzeni dyskowej pustymi kontenerami nadpisuje
>znajdujące się tam wcześniej dane w taki sposób jakby były w kontenerze i
>są już nie do odzyskania?


Kontenery statyczne wymazują dane, dynamiczne tylko częściowo, rozumiem, że to były
kontenery statyczne, więc daneych nie da się odzyskać.
Jednak jeśli zostało jakieś wolne miejsce na dysku, to można spróbować DMDE, może coś do
odzyskania tam znajdzie.
anna (12.02.2020, 15:38)
Dnia Wed, 12 Feb 2020 14:04:45 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisa?(a):

> Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 13:47:53 +0100
> dosz?a do mnie wiadomo?? <r20s3oqe>
> od anna <anna.skrzeszowska> :
> Kontenery statyczne wymazuj? dane, dynamiczne tylko cz??ciowo, rozumiem, ?e to by?y
> kontenery statyczne, wi?c daneych nie da si? odzyska?.

Yyy, "dynamiczne","statyczne"? Takie paczki XGB x kilka. A potem jeden
kontener mniejszy dla zape?nienia "pod korek". Potem zosta?y usuni?te jak
zwyk?y plik, tak ?e znowu by?a wolna przestrze? na dysku C:\. Zatem
ewentualna próba odzyskania jakim? programem wskazywa?aby w?a?nie na te
kilka kontenerów. Chodzi o to czy mo?na odzyska? to co by?o tam zanim si?
te kontenery pojawi?y. Bo to zwyk?y HDD, a nie SSD. I chodzi o te "czary
mary" z "nietrafianiem g?owicy w to samo miejsce" przy nadpisywaniu domen
magnetycznych. A i nie bierzemy pod uwag? agencji trzyliterowych z
zagranicy bo krajowe si? nie licz?, ?e o serwisach odzyskuj?cych dane nie
wspomn?.
pioruns (12.02.2020, 15:49)
On 12/02/2020 13:38, anna wrote:

> Właśnie chodzi o to by nie znalazł czegokolwiek nowonabywca ;)


A więc wszelkie te manipulacje kontenerami zostały zrobione aby wymazać
dane? Po co tak komplikować?

UĹźyj LiveCD (czy USB) z DBAN albo polecenia dd z konsoli Linuksa, aby
permanentnie wymazać wszystko z dysku. Szybko, przyjemnie i pewnie.
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 15:57)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 14:38:21 +0100
doszła do mnie wiadomość <r20v30$1lou$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :
>Dnia Wed, 12 Feb 2020 14:04:45 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisał(a):
>> Jednak jeśli zostało jakieś wolne miejsce na dysku, to można spróbować DMDE, może coś do
>> odzyskania tam znajdzie.

>Właśnie chodzi o to by nie znalazł czegokolwiek nowonabywca ;)

Ja bym użył sdelete lub erasera, oba chyba kasują slack space i wolne rekordy MFT(nie
pamiętam, ale warto jedno i drugie nadpisać), znacznie pewniejsze od zapełniania po
korek.


Natomiast DMDE dla pewności nie zaszkodzi.
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 16:04)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 14:38:21 +0100
doszła do mnie wiadomość <r20v30$1lou$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :
>I chodzi o te "czary
>mary" z "nietrafianiem głowicy w to samo miejsce" przy nadpisywaniu domen
>magnetycznych. A i nie bierzemy pod uwagę agencji trzyliterowych z
>zagranicy bo krajowe się nie liczą, że o serwisach odzyskujących dane nie
>wspomnę.


Metody na odzyskanie danych z nadpisanego fizycznie obszaru chwilowo nie ma, więc nie ma
czego się bać. Czy taka metoda się pojawi? Nawet jeśli tak, to będzie piekieinie droga.
anna (12.02.2020, 16:06)
Dnia Wed, 12 Feb 2020 14:57:54 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisa?(a):

> Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 14:38:21 +0100
> dosz?a do mnie wiadomo?? <r20v30lou>
> od anna <anna.skrzeszowska> :
> Ja bym u?y? sdelete lub erasera, oba chyba kasuj? slack space i wolne rekordy MFT(nie
> pami?tam, ale warto jedno i drugie nadpisa?), znacznie pewniejsze od zape?niania po
> korek.
>
>
> Natomiast DMDE dla pewno?ci nie zaszkodzi.


Na Windows XP?
anna (12.02.2020, 16:10)
Dnia Wed, 12 Feb 2020 15:04:34 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisał(a):

> Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 14:38:21 +0100 doszła do
> mnie wiadomość <r20v30lou> od anna
> <anna.skrzeszowska> :
> Metody na odzyskanie danych z nadpisanego fizycznie obszaru chwilowo nie
> ma, więc nie ma czego się bać.

Nie można nadpisać całości fizycznego obszaru domeny magnetycznej
głowica nigdy nie trafia w "to samo miejsce".

> Czy taka metoda się pojawi? Nawet jeśli
> tak, to będzie piekieinie droga.

Takie programy istniały już w latach '90.
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 16:11)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 15:06:29 +0100
doszła do mnie wiadomość <r210ne$1sft$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :
>Dnia Wed, 12 Feb 2020 14:57:54 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisał(a):
>Na Windows XP?


Czy XP, W7 czy W10 - bez znaczenia, slack space i wolne wpisy MFT mogą zawierać pewne
informacje, lub nawet fragmenty plików.
anna (12.02.2020, 16:14)
Dnia Wed, 12 Feb 2020 15:11:58 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisa?(a):

> Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 15:06:29 +0100
> dosz?a do mnie wiadomo?? <r210nesft>
> od anna <anna.skrzeszowska> :
> Czy XP, W7 czy W10 - bez znaczenia, slack space i wolne wpisy MFT mog? zawiera? pewne
> informacje, lub nawet fragmenty plików.


Ile procentowo miejsca na HDD zajmuj? te slack space i MFT?
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 16:21)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 15:10:08 +0100
doszła do mnie wiadomość <r210u8$1ufl$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :

>Nie można nadpisać całości fizycznego obszaru domeny magnetycznej
>głowica nigdy nie trafia w "to samo miejsce".


Nie szkodzi, ślad jest na tyle szeroki, że zamazuje w zasadzie wszystkie informacje z
poprzedniego śladu zapisu, zostzje w najlepszym wypadku bezużyteczny szum.

>> Czy taka metoda się pojawi? Nawet jeśli
>> tak, to będzie piekieinie droga.

>Takie programy istniały już w latach '90.


Nie słyszałem o takich programach.
Olaf Frikiov Skiorvensen (12.02.2020, 16:25)
Wcale nie przypadkiem, dnia Wed, 12 Feb 2020 15:14:41 +0100
doszła do mnie wiadomość <r2116n$1v25$1>
od anna <anna.skrzeszowska> :
>Dnia Wed, 12 Feb 2020 15:11:58 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisał(a):


>> Czy XP, W7 czy W10 - bez znaczenia, slack space i wolne wpisy MFT mogą zawierać pewne
>> informacje, lub nawet fragmenty plików.

>Ile procentowo miejsca na HDD zajmują te slack space i MFT?


To powinno pokazać.
anna (12.02.2020, 16:30)
Dnia Wed, 12 Feb 2020 15:21:48 +0100, Olaf Frikiov Skiorvensen napisał(a):
[..]
pioruns (12.02.2020, 17:20)
On 12/02/2020 14:30, anna wrote:

>>> Nie mo?na nadpisa? ca?o?ci fizycznego obszaru domeny magnetycznej
>>> g?owica nigdy nie trafia w "to samo miejsce".

>> Nie szkodzi, ?lad jest na tyle szeroki, ?e zamazuje w zasadzie wszystkie informacje z
>> poprzedniego ?ladu zapisu, zostzje w najlepszym wypadku bezu?yteczny szum.

> W?a?nie nie, i te programy (poni?ej) wykorzystywa?y t? "podatno??".


Dlatego wystarczy jak nadpiszesz dysk kilkukrotnie DBANem (czy innym
podobnym programem jak wymieni? Olaf Frikiov Skiorvensen albo dd z
/dev/urandom. Je?li masz 0.01% na odzyskanie jakich? tam go?ych bitów
czy bajtów danych po jednym formacie (zerami), to po przejechaniu dysku
5 razy dd /dev/urandom szansa b?dzie miliardy razy mniejsza.
Roman Tyczka (12.02.2020, 19:09)
On Wed, 12 Feb 2020 15:30:43 +0100, anna wrote:

> Właśnie nie, i te programy (poniżej) wykorzystywały tą "podatność".
> Było o nich słychać już gdzieś w 1993.


Tylko, że dyski w '93 były "delikatnie" inne, ścieżki "delikatnie" szersze,
głowice "delikatnie" mniej precyzyjne", itd.