znaczacy > rec.* > rec.lotnictwo

M (23.12.2010, 15:09)
Witam

Mam takie pytanko - jak wiadomo do Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu
ultralekkiego (UAP) można wpisać Uprawnienia do prowadzenia korespondencji
radiowej w ruchu lotniczym w języku polskim lub angielskim. Kwestia wpisania
korespondencji w języku angielskim - czy wiąże się to ze zdaniem egaminu z
angielskiego na tzw Level 4 ICAO czy to jest zupełnie coś innego?

Pzdr
M
PMG (24.12.2010, 00:58)
W dniu 2010-12-23 14:09, M pisze:

> Kwestia wpisania korespondencji w języku angielskim - czy wiąże się to
> ze zdaniem egaminu z angielskiego na tzw Level 4 ICAO czy to jest
> zupełnie coś innego?


Jeżeli zamierzasz wykonywać loty w przestrzeni międzynarodowej to musisz
zdać egzamin. Jest jedno ułatwienie: jeśli masz "gołe" świadectwo, nie
zamierzasz latać w przestrzeni kontrolowanej i _nie_posiadasz_ uprawnień
IFR to możesz wnioskować o egzamin z ograniczeniem tzw."VFR only".
Niezależnie od zakresu egzaminu (zwykły lub ograniczony) w każdym
przypadku musisz wykazać się znajomością języka na poziomie minimum
operacyjnym czyli 4. Stopień znajomości języka będzie determinował okres
ważności Twoich uprawnień.
Krzysztof (24.12.2010, 10:40)
On 23 Gru, 23:58, PMG <p> wrote:
>   W dniu 2010-12-23 14:09, M pisze:
> Je eli zamierzasz wykonywa loty w przestrzeni mi dzynarodowej to musisz
> zda egzamin. Jest jedno u atwienie: je li masz "go e" wiadectwo, nie
> zamierzasz lata w przestrzeni kontrolowanej i _nie_posiadasz_ uprawnie
> IFR to mo esz wnioskowa o egzamin z ograniczeniem tzw."VFR only".
> Niezale nie od zakresu egzaminu (zwyk y lub ograniczony) w ka dym
> przypadku musisz wykaza si znajomo ci j zyka na poziomie minimum
> operacyjnym czyli 4. Stopie znajomo ci j zyka b dzie determinowa okres
> wa no ci Twoich uprawnie


Nie posiadam UAP, ale jego czeski odpowiednik "Pilotni Prukaz". Stoi w
nim wyraźnie na drugiej stronie, że dokument ten nie jest zgodny z
ICAO (nie podlega regulacjom ICAO). Czy wobec tego mogą jego
posiadacza obowiązywać wymagania tej organizacji (w tym zdania
egzaminu z języka angielskiego)? Moim zdaniem raczej nie.

Oczywiście poza wszelką dyskusją znajduje się postulat korzystania z
rozumu i nie latanie tam, gdzie nie możemy się skutecznie porozumiewać
(w powszechnie przyjętym dla danych okoliczności języku).

Przy okazji, ultralajty nie są dopuszczone do lotów IFR - mogą
wykonywać wyłącznie loty VFR.
Podobne wątki