znaczacy > misc.* > misc.kolej

u2 (06.03.2020, 16:15)


Zesp? wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

4 marca 2020
19:30

Tagi: Adamczyk Andrzej Duda Duda Kolej Plus po??czenia prawo
Prezydent rynek kolejowy transport ustawa wykluczenie komunikacyjne

Prezydent podpisa? nowelizacj? ustawy o transporcie kolejowym, ktra
wprowadza Program Uzupe?niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej - Kolej Plus. Nowela ma te? przeciwdzia?a? wykluczeniu
komunikacyjnemu

Prezydent podpisa? ustaw? na peronie dworca kolejowego w miejscowo?ci
Ko?skie w wojewdztwie ?wi?tokrzyskim.

Jest program Kolej Plus i jest ustawa, dzi?ki ktrej ten program
b?dzie mg? by? wdra?any. Rusza program Kolej Plus, tak?e tutaj Ko?skich
- powiedzia? prezydent. - Ciesz? si?, ?e jeste?my w wojewdztwie
?wi?tokrzyskim i w?a?nie tutaj czynimy pierwsze kroki, aby wykluczenie
komunikacyjne tego miasta wymaza? raz na zawsze z mapy rysuj?c na powrt
lini? kolejow? - doda?.

Prezydent zwraca? uwag?, ?e takie dworce jak w Ko?skich, na ktrych -
jak powiedzia? - zardzewia?y tory, a po??czenia komunikacyjne
zlikwidowano dzi?ki programowi Kolej Plus zostan? wyremontowane i
przygotowane do przyj?cia pasa?erw.

Przywrcimy dzi?ki tej ustawie t? lini? kolejow? i ten dworzec,
ktry znajduje si? przed nami, ktrego okna zabite s? blach?. A
pasa?erowie Ko?skich i okolicznych gmin nie mog? z niego skorzysta?, bo
po??czenie kolejowe zosta?o zlikwidowane. Ten stan si? zmieni w?a?nie
dzi?ki temu, ?e ruszy program Kolej Plus, tak?e w Ko?skich - powiedzia?.

Prezydent wspomina? zmar?ego w katastrofie smole?skiej Przemys?awa
Gosiewskiego, ktry zdecydowa?, ?e stacja kolejowa zostanie wybudowana
we W?oszczowie (?wi?tokrzyskie).

My?l?, ?e patrzy na nas z satysfakcj?, cz?owiek, ktry dba? o
likwidacj? wykluczenia komunikacyjnego w ?wi?tokrzyskim, czego sta? si?
symbolem. My?l? tutaj o cz?owieku, ktry by? twrc? przystanku
kolejowego we W?oszczowie. Wtedy wy?miewany, a dzi? tak wspaniale
funkcjonuj?cy - port ?wi?tokrzyski. Gdzie mo?na kolej? w szybki sposb
dosta? si? do Warszawy. To pokazuje jak bardzo wiele mo?e zmieni?
niewielka inwestycja w polsk? kolej - powiedzia? prezydent.

Prezydent powiedzia?, ?e warto?? programu Kolej Plus do roku 2028
wyniesie 6,5 mld z?.

Mam nadziej?, ?e wiele miast dzi?ki temu odzyska swoje mo?liwo?ci,
a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje mo?liwo?ci komunikacyjne.
Co najmniej 20 miast ?redniej wielko?ci, powy?ej 10 tys. mieszka?cw
otrzyma po??czenia kolejowe, ktrych do tej pory nie mia?o. Jest to mam
nadzieje kierunek, w ktrym - mam nadziej? - nadal b?dziemy pod??ali -
stwierdzi? prezydent, ktry doda?, ?e ?sprawna komunikacja zaczyna by? w
Polsce faktem?.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury zwraca? uwag?, ?e ponad 8
milionw Polakw jest skazanych na wykluczenie komunikacyjne. ?Stoimy na
peronie, ktry jeszcze niedawno, 11 lat temu, t?tni?y ?yciem,
pasa?erowie mieli okazj? uda? si? w podr? i z niej szcz??liwie wrci?.
To, co tutaj teraz widzimy, to efekt nieodpowiedzialnej polityki
transportowej III RP, ale szczeglnie nieodpowiedzialnej polityki
wcze?niejszych rz?dw lewicy, a i p?niej polityki PO-PSL? - mwi? minister.

Adamczyk mwi?, ?e program b?dzie wspiera? ma?e miasta takie jak
Ko?skie. Podkre?la?, ?e w ostatnich latach wzros?a liczba pasa?erw w
transporcie kolejowym. ?W PKP Intercity to przyrost z 32 do 50 milionw
w ostatnich czterech latach. Mamy nadzieje, ?e ten wzrost liczby
pasa?erw b?dzie rs?. Okazj? do tego i instrumentem jest ta ustawa -
powiedzia? minister.

Minister przypomnia?, ?e ustawa podpisana przez prezydenta jest
uzupe?niana innymi rz?dowymi programami b?d?cymi ?kolejnym elementem
walki z wykluczeniem komunikacyjnym?. W?rd nich wymieni? program 100
obwodnic oraz fundusz drg samorz?dowych.

Jak wcze?niej zapowiedzia? resort infrastruktury, dzi?ki nowym
przepisom, w pocz?tkowym etapie przywrcone zostan? po??czenia kolejowe
do 20 miejscowo?ci, mi?dzy innymi do Jastrz?bia-Zdroju, Soko?owa
Podlaskiego czy W?odawy.

PAP, mw
Arkadiusz Mizerski (07.03.2020, 15:51)
> do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa
> Podlaskiego czy Włodawy.


Jeszcze tylko: Zegrze Południowe, Łomża, Karpacz, Kowary, Trzebież Szczeciński, Gołdap, Choczewo, Przechlewo, etc. i będzie zayebiście. :-)
Shrek (07.03.2020, 17:20)
W dniu 07.03.2020 o 14:51, Arkadiusz Mizerski pisze:
>> do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa
>> Podlaskiego czy Włodawy.

> Jeszcze tylko: Zegrze Południowe, Łomża, Karpacz, Kowary, Trzebież Szczeciński, Gołdap, Choczewo, Przechlewo, etc. i będzie zayebiście. :-)


Znaczy kolej PRL a nie kolej plus;)
Podobne wtki