znaczacy > biznes.* > biznes.banki

z (02.03.2020, 18:54)
W dniu 2020-03-02 o17:41, J.F. pisze:
> Ale to RRSO prawie nie zmieni.


Cyferki w ofercie banku nie zmieni ale...

59 x 30 z = 1770 z

A przypominam e bank na mnie zarobi 2000 z

Co mi po RRSO kiedy nie oddaje faktycznego kosztu takiego kredytu?
z (02.03.2020, 18:56)
A Twoje selfi z RRSO gdzie mona zobaczy?

Dla mnie to nie problem przyzna si e gosuj na Korwina Konfederacj,
Bosaka. Wstyd to kra ;-)
J.F. (02.03.2020, 19:01)
Uytkownik "z" napisa w wiadomoci grup
dyskusyjnych:5e5d3a46$0$552$65785112...
W dniu 2020-03-02 o 17:41, J.F. pisze:
>> Ale to RRSO prawie nie zmieni.


>Cyferki w ofercie banku nie zmieni ale...
>59 x 30 z = 1770 z


Mowie o jednym 30zl, a nie co miesiac.

>A przypominam e bank na mnie zarobi 2000 z
>Co mi po RRSO kiedy nie oddaje faktycznego kosztu takiego kredytu?


Np mozesz pojsc do sadu i wygrac wszystkie odsetki :-)

Po to jest RRSO, zeby pokazywalo "faktyczny koszt".
A ze beda probowali omijac ... jasna sprawa.

Ale czy omijaja ? Nawet jak nie sad, to UOKiK czeka :-)

J.
Eneuel Leszek Ciszewski (02.03.2020, 19:14)
"z" 5e5c1a2f$0$510$65785112

> bd awanturowa i w kadym sadzie wygram.


biega okulistka:
- plus jest minusem
(chodzi o dioptrie, nie za o nieznaczne rnice;
nie trzeba okulisty, by wiedzie, e 4 dioptrie
rnicy to bardzo duo)
- zez zbieny jest zezem rozbienym

biega neurolog:
- rezonans magnetyczny jest bezwartociowy wobec badania motkiem
- krgosup stojcego czowieka jest uoony poziomo
(nie chodzi o przejzyczenie!!!)

biega pulmonolog:
- woda w opucnej to rak oskrzela
(czowiek niemal umar w mczarniach
z powodu tej bdnej diagnozy)
- wykresy spirometrw nie s istotne
- miernik kupiony ,,za dych'' jest podstaw badania
(brak: jakichkolwiek homologacji, numerw seryjnych,
kalibracji itd...)

Sd Apelacyjny:
- nie wolno bra pod uwag innych spraw w danej sprawie
i jednoczenie naley bra pod uwag inne sprawy
w danej sprawie (jednoczenie -- czyli podczas tej
samej rozprawy sdowej)
- jeli jaki dowd w sprawie pozyskany zosta ukradkiem,
naley odrzuci ten dowd razem z innymi dowodami, cho
te inne dowody nie zostay pozyskane ukradkiem
- nie mona pozyskiwa dowodw ukradkiem, ale
jednoczenie mona pozyskiwa dowody ukradkiem
(jednoczenie -- czyli podczas tej samej rozprawy sdowej)

biegy neurolog:
- leki nie s lekami

BTW -- poniej jest oficjalny rejestr polskich lekw:


Sad Rejonowy:
- wypuklina to skolioza

-=-

To tylko cz kFiatkUF zebranych przeze mnie w biaostockich
sdach... Kady jest udokumentowany! -- zero oczerniania, ale
'wypuklina' to 'skolioza'
jest nagrane przeze mnie i nie ma potwierdzenia w oficjalnym
nagraniu audio-video poczynionym przez sd, jako e wwczas
polskie sdy niekoniecznie rejestroway przebiegi rozpraw
sdowych na nonikach audio lub audio-video.

Nie piewam, ;) e kady polski sdzia jest taki sam
(nawet przytaczam sdzi odmienn) ale twierdz, e
Twa wygrana placem na wodzie jest napisana. ;)

z (02.03.2020, 19:36)
W dniu 2020-03-02 o18:14, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
> Nie piewam, ;) e kady polski sdzia jest taki sam
> (nawet przytaczam sdzi odmienn) ale twierdz, e
> Twa wygrana placem na wodzie jest napisana. ;)


Przyjacielu! Te jeste za reform sdownictwa ;-)
z (02.03.2020, 19:38)
W dniu 2020-03-02 o18:01, J.F. pisze:
> Mowie o jednym 30zl, a nie co miesiac.


Ale umowa bya podpisana razem z ubezpieczeniem.
Ale udao si to ubezpieczenie wyczy i zyska 59*30 z
Robert Sierant (02.03.2020, 21:58)
W dniu 2020-03-02 o 10:06, Dawid Rutkowski pisze:

>> to jest ~7,68% RRSO
>> oczywiście jeżeli będziesz spłacał zgodnie z harmonogramem

> O, a tu Ci wyszło tak, jak podaje bank.
> Jak to możliwe, że przy spłacie 12k RRSO jest 7,68% - a przy spłacie 12030zł jest RRSO 7,53%?

mam narzędzia, aby to policzyć, ale nie miałem czasu ani okazji żeby
grzebać w algorytmie, kojarzę z ustawy, że jest mocno skomplikowany
Robert Sierant (02.03.2020, 22:02)
W dniu 2020-03-02 o10:03, Dawid Rutkowski pisze:

>> te 30 z? to za co?

> Ubezpieczenie - 0,3% MIESI?CZNIE od sumy WYP?ATY NA KONTO (a nie od kapita?u pozosta?ego do sp?aty).
> Z nominalnym 6,34% daje to RRSO 14,35%.


aby oceni? ofert?:
jaka prowizja?
mar?a?
koszty dodatkowe m.in. ubezpieczenia (bo nie zawsze to wszystko)
> Ale tak to jest jak si? chodzi do oddzia?u do ?adnej pani (i nawet nie powiedzia?, ktry to oddzia? ;), my?li si? wtedy czym? innym ni? mzgiem i "z" da? si? pani wrobi? w ubezpieczenie - no, rwnie? dlatego, ?e "ni?sze oprocentowanie" ;>
> Na to, ?e faceci maj? za ma?o krwi, ?adna unia ani ?adne RRSO nie pomog? ;>

no to 30 z? tylko raz (co by?oby mocno dziwne) czy mo?e jednak 30 z?
miesi?cznie lub jw?

RRSO >14% to mocno ?rednia oferta, dobra lub bdb to taka w okolicy
8...chocia? oferty z warto?ciami powy?ej 30% te? nie s? rzadkie

zamiast da? si? tak zrobi? w balona wystarczy zapyta? kogo? kto ma pe?n?
ofert? (no prawie), co prawda g?wnie zajmuj? si? hipotekami ale dobr?
(dla klienta) gotwk? te? potrafi? zrobi? ;-)
Robert Sierant (02.03.2020, 22:04)
W dniu 2020-03-02 o17:41, J.F. pisze:

> No chyba, zeby tak bank oferowal calkowicie dobrowolne ubezpieczenie nie
> wliczone od poczatku w kredyt.
> J.


ustawa o kredycie konsumenckim jasno mwi: wszystkie koszty wliczamy do
RRSO, jeeli kto skorzysta z oferty z ubezpieczeniem (zwykle
"promocja") to jego koszt bdzie ujty
Robert Sierant (02.03.2020, 22:04)
W dniu 2020-03-02 o18:38, z pisze:

> Ale umowa bya podpisana razem z ubezpieczeniem.
> Ale udao si to ubezpieczenie wyczy i zyska 59*30 z


i jeste pewnie, e nie bdzie adnych negatywnych skutkw?

ktra to oferta? z ktrego banku?
Krzysztof Halasa (02.03.2020, 23:36)
Dawid Rutkowski <drutkow1> writes:

> Jak to mo?liwe, ?e przy sp?acie 12k RRSO jest 7,68% - a przy sp?acie 12030z? jest RRSO 7,53%?


By? mo?e w drugim przypadku wzi?to pod uwag? to, ?e miesi?ce maj? r?n?
d?ugo??, albo ?e wyp?ata i/lub sp?aty nie s? w tym samym dniu miesi?ca
lub co? podobnego.

7.68% jest prawid?owe dla rwnych miesi?cy (dla kredytu 10k i 60 sp?at
po 200 z?). Normalnie dodanie 30 z? tylko do pierwszej raty powinno
zwi?kszy? RRSO (w tym przypadku) o ok. 0.13%.
Krzysztof Halasa (02.03.2020, 23:41)
Robert Sierant <bob75> writes:

> mam narz?dzia, aby to policzy?, ale nie mia?em czasu ani okazji ?eby
> grzeba? w algorytmie, kojarz? z ustawy, ?e jest mocno skomplikowany


Algorytm jest trywialnie prosty, jedyne komplikacje mog? by?
obliczeniowe - wynikaj?ce z du?ej liczby nieregularnych rat. Dlatego
zwykle nie robi si? tego d?ugopisem na kartce - aczkolwiek tak?e nie
widz? problemu, potrzebne by?yby jeszcze kalendarze i raczej jaki?
kalkulator z operacj? M+ :-)

Sama idea jest dok?adnie tym, czego ka?dy (z wiedz? nt. procentw sk?adanych)
powinien si? spodziewa?.
Robert Sierant (03.03.2020, 00:00)
W dniu 2020-03-02 o 22:41, Krzysztof Halasa pisze:

> Algorytm jest trywialnie prosty[...]


i wygląda tak:
Eneuel Leszek Ciszewski (03.03.2020, 01:08)
"z" 5e5d4416$0$542$65785112

>> Nie piewam, ;) e kady polski sdzia jest taki sam
>> (nawet przytaczam sdzi odmienn) ale twierdz, e
>> Twa wygrana placem na wodzie jest napisana. ;)


> Przyjacielu!


Jestem Twym przyjacielem? A c to za nowina?!
Ty jeste mym przyjacielem -- dziki Tobie ludzie
wiedz, e nadal nie mam renty chorobowej... Ale
ebym ja by Twoim?!...

> Te jeste za reform sdownictwa ;-)


Minister Ziobro jest zaradny, gdy w gr wchodzi jego
prywatny interes, ale niezaradny, gdy wchodzi interes
mj i masy innych ludzi krzywdzonych nadal przez... :)
Przez kogo? Przez prawo? -- sdziowie nie tworz prawa
bezporednio. Przez sdziw?... Przez prokuratorw?...
Przez komornikw?...

Podobnie z reszt PiS -- zaradna w pewnych sprawach,
ale bezradna w innych...

-=-

Renty chorobowe... Czy to wina sdziw, e w RP nie ma chorobowych
rent? To wina prawotwrcw, czyli dzisiaj -- PiS. W Wiecu Zdroju,
podczas prelekcji prowadzonej w ranach prewencji rentowej organizowanej
przez ZUS dowiaduj si, e lekarz-orzecznik w ZUS ma makabrycznie
trudny dylemat, gdy zgasza si chtny po/na rent... Orzecznik musi
dokona celnego rozpoznania i wyda jednoznaczne orzeczenie... Musi
wybra jedno z dwojga... To twarda/ostra alternatywa!!! Nie ma tu
stanw porednich! (w innych pastwach pono s, ale nie w RP) Musi
**celnie** trafi, by nie pomyli si!!!!

Skracajc te wywody -- orzecznik musi orzec albo:
- nie jest pani niezdolna do pracy

albo:
- nie jest pan niezdolny do pracy.

Za t niezwykle trudn i odpowiedzialn prac trzeba niele paci...

-=-

Cdn. -- nie mog napisa od razu wszystkiego bo ludzie zbyt wolno czytaj...

-=-

Jestem za reform: sdownictwa, wymiaru sprawiedliwoci, prawa itd.,
ale IMO PiS nie przeprowadzi tych reform a nawet nie zmierza do
przeprowadzenia tych reform. IMO PiS jedynie:
- da podwyki emerytur
- da 500+ (pki co bez waloryzacji -- nie mona
od razu da wszystkiego, bo co jaki czas s
kolejne wybory)
- da inne datki okoosocjalne
- obieca sprawiedliwo
- nagrabi pod siebie, co wlezie...

Popieram PiS, bo:
- da podwyki emerytur
(wic mj ojciec atwiej spaca dugi firmy Jana Pawaa II)
- zdemontowa t firm swymi posuniciami
(jestem pod wraeniem -- mylaem, e
ju ani Bg, ani diabe mi nie pomoe)
- spnionymi podwykami emerytur
(firma bya wspierana emeryturami moich rodzicw,
wic spnienie dao efekt przelania menisku)
- 500+ skutkujcym nagym zwolnieniem si pracownika firmy
- wspprac z biaostockimi sdami owocujc czym,
o czym nie mog teraz napisa
- totalnym odwrceniem si bialostockich reprezentantw
PiS od mojego ojca, gdy ten mia makabrycznie duy problem

ale niestety cel ostateczny (SSR MKiszowara) nie zosta osignity...
[albo zosta, ale ja o tym nie zostaem powiadomiony]

Zarzucono mi, e odstpiem od swych planw -- IMO to nieprawda!
- IMO celem porednim nie jest prezes SN MGelsdorf, ale SSN -- JFIwulski...
(celem ostatecznym rzecz jasna jest SSR MKiszowara
a celem pobocznym/przyokazyjnym s kasacje skutkujce
de facto mordowaniem chorych ludzi w majestacie prawa)
- mam prawo do zmiany ;) planw. (ale na razie nie
odstpiem od swych planw i nie zmierzam do odstpienia)

-=-

WCejrowski mwi:
- wybra posa na Sejm RP, lecz poci go
szablami, gdy ten sprzeniewierzy si
i jednoczenie
- namawia do legalizacji broni palnej
(e tak to skrtowo ujm w sowa)
w RP, czyli chyba plcze si...

- Po co ci szablami, skoro mona rozstrzela?

I dziwi si spadkiem popularnoci?...

Panie WCejrowski -- ludzie gupi nie s!
api/wychwytuj/zauwaaj takie zapltania i stosownie
reaguj! Po co ludziom/wyborcom taki zagubiony czowiek?
Ludzie chc kogo obejmujcego cao swym umysem!!!

Co jaki czas kto roztropnie zauwaa, e Amerykanie maj
paln bro, ktra im suy do obrony przed wybracami...

-=-

Kandydatka na urzd Prezydenta RP mwi w TV o swych planach?
I zapomina o moliwociach prezydenta RP? Prezydent RP nie
jest wadz ustawodawcz a pani chyba nie chce szantaowa:
- albo uchwalata co wam ka,
- albo wetuj wszystko jak leci!
Ponadto -- co to za kandydatka, ktr byle dziennikarz gasi?...

-=-

Emerytury do bankw a chorobowe renty (ktrych
dzi nie ma w RP) do prywatnych ubezpieczycieli...

Niestety PiS tych reform nie przeprowadzi -- potrzebuje
ZUS do finansowania swej polityki prosocjalnej... Nie
mona zwiksza podatkw, ale mona zwiksza skadki ZUS...

IMO PiS raczej zmierza do budowy ,,prywatnego pastwa''...
Eneuel Leszek Ciszewski (03.03.2020, 01:14)
"Eneuel Leszek Ciszewski" 5e5d9205$0$516$65785112

Podobne wtki